Muut tuotteet

Kohteiden tarkasteleminen tietoturvahistoriassa

Suojaushistoria tarjoaa luettelon kaikista toiminnoista, joita Norton 360 Online suoritti tietokoneella.

Voit nähdä tietoja kaikista toiminnoista mukaan lukien:

 • Tietoturvahistoriahälytykset ja tapahtumaviestit

 • Erilaisten tarkistusten tulokset

 • Tiedot, jotka olet lähettänyt Symantec Security Response -sivustolle

 • Karanteeniin asetetut kohteet

 • Norton 360 Online -tuotteen palomuuritoiminnot

 • Norton 360 Online -tuotteen tietokoneen optimointitoiminnot

 • Norton 360 Online -tuotteen varmuuskopiointi- ja palautustoiminnot

 • Tietoturvatehtävät, joita Norton 360 Online -tuote suoritti taustalla

Kaikki tietoturvahistorian luokat näkyvät toimintojensa mukaan seuraavissa avattavan Näytä -luettelon ryhmissä:

 • Kaikki toiminnot

 • Suojaus ja suorituskyky

 • Lähetykset ja virheet

 • Tietokoneen optimointi

 • Tiedot

Kohteet, jotka liittyvät useisiin tuotteiden toimintoihin, näkyvät niiden vastaavissa luokissa Tietoturvahistoria -ikkunassa. Esimerkiksi tietoturvakohteet, jotka liittyvät karanteenitoimintoon, näkyvät Karanteeni -luokassa Tietoturvahistoria -ikkunassa. Lisäksi Tietoturvahistoria -ikkunassa näkyvät tiedot kaikista kohteista Tiedot -paneelissa.

Tietoturvahistoriassa olevien kohteiden tarkastelu

 1. Valitse Norton 360 Online -ohjelman pääikkunasta Tehtävät.

 2. Valitse Tehtävät -ikkunan Yleiset tehtävät -kohdasta Tarkista tietoturvahistoria.

 3. Valitse Tietoturvahistoria -ikkunan Näytä -pudotusluettelosta se kohteiden luokka, jota haluat tarkastella. Vaihtoehdot ovat:

  Lähihistoria

  Lähihistoria -näkymä Tietoturvahistoria -ikkunassa näyttää hälytykset, jotka olet vastaanottanut viimeisen seitsemän päivän aikana. Se luetteloi viimeaikaisten tietoturvatapahtumien historian.

  Koko historia

  Koko historia -näkymä Tietoturvahistoria -ikkunassa näyttää täydellisen tietoturvahistorian.

  Tarkistuksen tulokset

  Voit tarkistaa tietokoneesi virusten, vakoiluohjelmien, haittaohjelmien ja tietoturvariskien varalta.

  Tarkistuksen tulokset -näkymässä, joka on Tietoturvahistoria -ikkunassa, näkyy tietoja tietokoneella suoritetuista tarkistuksista.

  Ratkaistut tietoturvariskit

  Tietoturvariskeihin kuuluvat epäilyttävät ohjelmat, jotka voivat vaarantaa tietokoneesi tietoturvan.

  Tietoturvahistoria -ikkunan Ratkaistut tietoturvariskit -näkymä näyttää tietoturvariskit, jotka Norton 360 Online -ohjelma on havainnut ja korjannut, asettanut karanteeniin tai poistanut. Karanteenissa olevat kohteet näkyvät Karanteeni -näkymässä. Voit myös tarkastella karanteeniin asetettuja kohteita Karanteeni -näkymässä.

  Ratkaisemattomat tietoturvariskit

  Tietoturvariskeihin kuuluvat epäilyttävät ohjelmat, jotka voivat vaarantaa tietokoneesi tietoturvan.

  Ratkaisemattomat tietoturvariskit -näkymä Tietoturvahistoria -ikkunassa näyttää luettelon tietoturvariskeistä, joita Norton 360 Online -ohjelma ei kyennyt korjaamaan, poistamaan tai asettamaan karanteeniin.

  Tietyt uhat edellyttävät järjestelmän uudelleenkäynnistystä. Tällaisten uhkien lokitiedostot voidaan tyhjentää ainoastaan järjestelmän uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

  Karanteeni

  Tietoturvahistorian Karanteeni tarjoaa tietokoneessasi turvallisen sijainnin, johon kohteita voi eristää, kun päätät minkä toiminnon haluat kohdistaa niihin.

  Karanteeni -näkymä Tietoturvahistoria -ikkunassa näyttää kaikki tietoturvariskit, jotka on eristetty Tietoturvahistorian Karanteeniin.

  SONAR-toiminto

  Symantec Online Network for Advanced Response (SONAR) tunnistaa uudet uhat sovellusten epäilyttävän toiminnan perusteella. SONAR tarkistaa ja suojaa tietokoneen vihamielisen koodin varalta jopa ennen kuin virusmäärityksiä on saatavana LiveUpdate-päivityksen välityksellä.

  SONAR-toiminto -näkymässä, joka on Tietoturvahistoria -ikkunassa, on tietoja SONARin havaitsemista tietoturvariskeistä. Tässä luokassa näkyvät myös kaikki toiminnot, jotka muuttavat tietokoneen kokoonpanoa tai asetuksia.

  Tämän luokan Lisätietoja -valinnasta löytyy tietoja resursseista, joihin toiminto vaikuttaa.

  Palomuuri - verkko ja yhteydet

  Palomuuri valvoo tietoliikennettä tietokoneesi ja muiden internetiin kytkettyjen tietokoneiden välillä.

  Palomuuri - verkko ja yhteydet -luokka Tietoturvahistoria -ikkunassa näyttää tiedot verkoista, joihin tietokoneesi on yhteydessä. Se näyttää myös toiminnat, joihin olet ryhtynyt joko luottaaksesi verkkoihin ja tietokoneisiin tai rajoittaaksesi niitä.

  Tämä luokka näyttää myös historian kaikista TCP/IP-verkkoyhteyksistä, jotka on tehty tietokoneesi kanssa. Verkkoyhteys kirjataan silloin, kun se suljetaan.

  Tämän luokan Tietoturvahistoria - Lisätiedot -ikkunassa voit muokata tietokoneiden tai verkkojen luottamus- tai rajoitusasetuksia.

  Palomuuri - Toiminnot

  Palomuuri valvoo tietoliikennettä tietokoneesi ja muiden internetiin kytkettyjen tietokoneiden välillä. Palomuuri ylläpitää sääntöjä, joilla hallitaan tietoneen kaksisuuntaista Internetin käyttöä.

  Palomuuri - Toiminnot -näkymä Tietoturvahistoria -ikkunassa näyttää palomuurin luomat säännöt. Myös itse luomasi säännöt näkyvät tässä näkymässä.

  Tämän luokan Tietoturvahistoria - lisätiedot -ikkuna näyttää luodut ohjelmasäännöt. Sen avulla on myös mahdollista sallia Estetty ohjelma -sääntö.

  Luvattoman käytön esto

  Luvattoman käytön esto tarkistaa tunnetut uhkat kaikesta saapuvasta ja lähtevästä verkkoliikenteestä.

  Luvattoman käytön esto -näkymä Tietoturvahistoria -ikkunassa näyttää tiedot uusimmista Luvattoman käytön eston toimista.

  Tämän luokan Tietoturvahistoria - Lisätietoja -ikkunasta voi valita, ilmoitetaanko käyttäjälle, kun Luvattoman käytön esto havaitsee Luvattoman käytön eston allekirjoituksen.

  Download Insight

  Download Insight käsittelee minkä tahansa lataamasi suoritettavan tiedoston sen mainetason analyysiä varten. Saat tämän jälkeen tietoja prosessointituloksista, jotka perustuvat Download Insight -asetuksiin.

  Download Insight -näkymä Tietoturvahistoria -ikkunassa näyttää kaikkien Download Insight -toiminnon käsittelemien tapahtumien tiedot. Näkymä sisältää myös tietoa toimenpiteistä, joita suoritetaan tapahtumien mainetason pohjalta.

  Roskapostin esto

  Norton AntiSpam suojaa tietokonetta altistumiselta ei-toivotulle sähköpostiliikenteelle.

  Tietoturvahistoria -ikkunan Roskapostin esto -näkymä näyttää tiedot sähköpostiviesteistä, jotka Roskapostin esto on käsitellyt.

  Identiteetti

  Identity Safen eri toiminnot auttavat sinua hallitsemaan identiteettisi ja antavat lisäturvaa, kun suoritat maksutoimituksia verkossa.

  Tietoturvahistoria -ikkunan Identiteetti -näkymässä näkyvät tietokalasteluntorjunnan määritykset, jotka Norton 360 Online lataa, kun suoritat LiveUpdate-päivityksen uusimpien virusmääritelmien hankkimiseksi.

  Nortonin peukalointisuojaus

  Nortonin peukalointisuojaus suojaa Norton-tuotteen tuntemattomien, epäilyttävien tai haitallisten sovellusten tekemiltä muutoksilta ja hyökkäyksiltä.

  Nortonin peukalointisuojaus -näkymässä, joka on Tietoturvahistoria -ikkunassa, on tietoa luvattomista yrityksistä tehdä muutoksia Symantecin prosesseihin. Symantec-tuotteen estämät toiminnot ovat myös mukana luettelossa.

  Suorituskykyilmoitus

  Suorituskykyilmoitus-toiminnolla voi tarkastella, valvoa ja analysoida järjestelmätoimintojen vaikutusta tietokoneen suorituskykyyn.

  Tietoturvahistoria -ikkunan Suorituskykyilmoitus -näkymässä on tietoja tietokoneella käynnissä olevien prosessien vaikutuksesta suorituskykyyn. Niihin kuuluvat esimerkiksi prosessin nimi sekä sen varaamat resurssit, käyttölaajuus ja kokonaisvaikutus tietokoneen suorituskykyyn. Lisäksi näkymään on listattu lokitiedostoja, joissa on tietoa suorituskykyilmoituksista, sekä ohjelmat, jotka on ohitettu suorituskykyilmoituksissa.

  Käytön mukaan laskutettava verkko

  Voit määrittää Käytön mukaan laskutettava laajakaista -tila -valinnan avulla käytäntöjä ja rajoittaa Norton 360 Online -ohjelman internetin käyttöä. Voit määrittää Norton 360 Online -ohjelman käyttämän kaistanleveyden.

  Tietoturvahistoria-ikkunan Käytön mukaan laskutettava verkko -näkymässä on tietoa toimista, joilla Norton 360 Online -ohjelman internetin käyttöä on rajoitettu.

  Varmuuskopiointi

  Varmuuskopiointi -näkymässä on luettelo suorittamistasi varmuuskopiointi- ja palautustoiminnoista.

  Symantecille ilmoitetut sivustot

  Olet saattanut lähettää verkkosivuja Symantecin arvioitavaksi.

  Tässä Tietoturvahistoria -ikkunan Symantecille ilmoitetut sivustot -näkymässä näkyvät kaikki verkkosivustot, joista olet raportoinut Symantecille niiden aitouden varmistamiseksi.

  Sähköpostivirheet

  Sähköpostivirheet sisältää kaikki virheet, jotka tapahtuvat, kun Norton 360 Online yrittää lähettää, ladata tai tarkistaa lähettämääsi tai vastaanottamaasi sähköpostiviestiä.

  Sähköpostivirheet -näkymä Tietoturvahistoria-ikkunassa näyttää kaikki vastaanottamasi sähköpostivirheilmoitukset. Tietoihin sisältyvät virheen tunnus ja virhesanoma. Näet tästä näkymästä myös tietoja aiheesta, lähettäjän osoitteesta ja vastaanottajan osoitteesta, jotka liittyvät hälytyksen sähköpostiviestiin.

  Norton Community Watch -palvelu

  Norton Community Watch -palvelu tarjoaa mahdollisuuden lähettää kaikki epäilyttävät tietoturva- tai sovellustiedot analysoitavaksi Symantecille. Symantec arvioi tiedot määrittääkseen uudet uhat.

  Norton Community Watch -näkymä Tietoturvahistoria -ikkunassa näyttää luettelon tiedostoista, jotka olet lähettänyt analysoitavaksi Symantecille. Myös tiedostot (lähetyksen eri vaiheissa) näkyvät luettelossa.

  Rekisterin puhdistus

  Windows-rekisterissä voi olla viittauksia tiedostoihin, joita ei ole olemassa. Rikkonaiset rekisterikohdat voivat hidastaa tietokonettasi. Rekisterin tyhjennys tarkistaa tietokoneen ja poistaa löytämänsä vioittuneet rekisterikohdat.

  Tietoturvahistoria -ikkunan Rekisterin puhdistus -näkymässä näkyvät tietokoneellasi suoritetut rekisterin tyhjennystoiminnot.

  Tiedostojen poistaminen

  Tiedostojen poistaminen -ominaisuus poistaa tarpeettomat tilapäiset tiedostot, mukaan lukien ylimääräiset internet-selaintiedostot, internet-hakusanat ja muut väliaikaiset tiedostot.

  Tietoturvahistoria -ikkunan Tiedostojen poisto -näkymässä näkyvät tietokoneellasi suoritetut Tiedostojen poisto -toimenpiteet.

  Levyn optimointi

  Levyn optimointi on prosessi, jossa tiedostojen fyysisiä sijainteja virtaviivaistetaan. Tiedostot ja metatiedot järjestetään uudestaan parantamaan tiedon käyttöönottoaikaa.

  Tietoturvahistoria -ikkunan Levyn optimointi -näkymässä näkyy luettelo tietokoneellasi suoritetuista Levyn optimointi -toimenpiteistä.

  Hiljainen tila

  Hiljainen tila keskeyttää väliaikaisesti varoitukset, ilmoitukset ja useimmat taustatoiminnot.

  Hiljainen tila -näkymä Tietoturvahistoria -ikkunassa näyttää yhteenvedon hiljaisen tilan istunnoista.

  Yhteenveto sisältää seuraavat tiedot:

  • Hiljaisen tilan tyyppi, esimerkiksi hiljainen tila tai äänetön tila.

  • Hiljaisen tilan käynnistävän ohjelman tyyppi, esimerkiksi levyn polttaminen tai TV:n tallentaminen.

  • Hiljaisen tilan käynnistävän käyttäjän määrittämän ohjelman nimi.

  • Kun hiljainen tila on käytössä tai poissa käytöstä

  LiveUpdate

  LiveUpdate-päivitys hankkii uusimmat virusmääritykset ja ohjelmapäivitykset kaikille tietokoneella oleville Symantec-tuotteille. Nämä päivitykset suojaavat tietokonetta uudenlaisilta uhilta.

  Tietoturvahistoria -ikkunan LiveUpdate -näkymässä on tietoja LiveUpdate-päivityksen toiminnoista tietokoneella. Tietoihin kuuluvat LiveUpdate-istuntojen vakavuusaste, tila ja kesto.

 4. Napsauta riviä kohteen tietojen tarkastelemiseksi.

  Jos haluat jostakin kohteesta lisätietoja, napsauta Tiedot -osiosta Lisätietoja tai kaksoisnapsauta kohteen riviä. Tietoturvahistoria-Lisätiedot -ikkunassa voit katsella kohdetta koskevia lisätietoja ja suorittaa tarvittaessa toimenpiteitä. Joissakin luokissa Lisätietoja -valinta avaa File Insight -ikkunan, josta näet valittua tietoturvahistorian tapahtumaa koskevat tiedot. Tarvittava Norton 360 Online -ohjelman suorittama toiminto on valittava Tietoturvahistoria -ikkunan Asetukset -linkkiä napsauttamalla. Asetukset -linkkiä voidaan käyttää myös tietyissä File Insight -ikkunan kohteissa.

Tietoja Tietoturvahistoria - Lisätiedot -ikkunasta

Tietoturvahistorian haut

Karanteeniin asetettujen kohteiden hallinta

Kiitos!

Kiitos Norton-tuen käyttämisestä.

< Paluu

Ratkaisu teki ongelmani käsittelystä helppoa.

Kyllä Ei

Auta meitä parantamaan tätä ratkaisua.

Kiitos avustasi tämän sovelluksen käyttökokemuksen parantamisessa.

Mitä haluaisit seuraavaksi tehdä?

Selaa ratkaisuja tai ota yhteyttä.

DOCID: v5187720_N360_N360SOS_6_fi_fi
Käyttöjärjestelmä: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Muokattu viimeksi: 07/11/2011