Muut tuotteet

Palomuurin ohjattu diagnosointitoiminto

Aina kun verkkoyhteyden muodostamisessa on ongelmia Windows 7 -käyttöjärjestelmässä, Norton-palomuuri paikallistaa nopeasti epäonnistumisen syyn ja tarjoaa siihen diagnoosin. Palomuurin ohjattu diagnosointitoiminto tulee näkyviin aina, kun verkkoyhteyden muostamisessa on ongelmia. Toiminto sisältää palomuurin diagnoosiraportin ongelmasta.

Raportti on erilainen verkkoestojen eri tapauksille. Verkko-ongelma voi esimerkiksi johtua mistä tahansa seuraavista syistä:

 • Yhden painikkeen yhteydenkatkaisu -esto

  Tämän tyyppinen esto tapahtuu, kun vaihtoehto pysäyttää kaikki verkkoliikenne on parhaillaan käytössä.

 • Epätavallinen protokolla -esto

  Tämän tyyppinen esto tapahtuu, kun tietoliikennettä hoitava epätavallinen protokolla on parhaillaan rajoitettu.

 • Palomuurisääntö-esto

  Tämän tyyppinen esto tapahtuu, kun korkeassa arvossa oleva palomuurisääntö on määritetty estämään liikenne.

 • Prosessikäytäntö-esto

  Tämän tyyppinen esto tapahtuu, kun estetty tietoliikenne on rikkonut palomuurin prosessikäytäntöä.

 • Luottamuskäytäntö-esto

  Tämän tyyppinen esto tapahtuu, kun estetty tietoliikenne on rikkonut palomuurin luottamuskäytäntöä.

 • Rajoitettu vyöhyke -esto

  Tämän tyyppinen esto tapahtuu, kun estetty tietoliikenne tulee tietokoneesta tai verkosta, joka on rajoitetulla vyöhykkeellä.

 • Luvattoman käytön eston AutoBlock-toiminto

  Tämän tyyppinen esto tapahtuu, kun estetty tietoliikenne vastaa luvattoman käytön estoon käytettävää hyökkäysallekirjoitusta.

 • Tuntematon-esto

  Tämän tyyppinen esto tapahtuu, kun tietoliikenne on estetty tuntemattoman syyn vuoksi tilanteessa, jossa suoraa palomuurin asetuksen rikkomista ei ole tapahtunut.

Voit käyttää palomuurin ohjattua diagnosointitoimintoa apuna, kun ratkaiset verkon yhteysongelmaa itsenäisesti.

Toiminto sisältää jokaiselle verkkoeston tapaukselle syyn ja mahdolliset ratkaisut eston korjaukselle. Jokainen ratkaisu apuohjelmassa antaa valita sopivan toimenpiteen yhteysongelman ratkaisemiseksi tai analysoimiseksi. Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon yhteysongelman korjaamiseksi. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Automaattinen korjaus

Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit sallia Norton Firewall -palomuurin ratkaista ongelman itsestään.

Tämä vaihtoehto vaihtelee eston syyn perusteella seuraavasti:

 • Korjaa automaattisesti epätavallisen protokollan, joka estää tämän tiedonsiirron.

  Tämä vaihtoehto tulee näkyviin, kun eston syynä on epätavallinen protokolla.

  Kun valitset tämän vaihtoehdon, Norton 360 Online uudelleenmäärittää palomuurin asetukset sallimaan rajoitetun protokollan.

 • Poista yhden painikkeen yhteydenkatkaisu käytöstä

  Tämä vaihtoehto tulee näkyviin, kun kyseessä on Yhden painikkeen yhteydenkatkaisu -esto.

  Kun valitset tämän vaihtoehdon, Norton 360 Online uudelleenasettaa Estä kaikki verkkoliikenne -vaihtoehdon sallimaan tietokoneen menevän ja tulevan tietoliikenteen.

 • Poista sovelluksen estosääntö käytöstä

  Tämä vaihtoehto tulee näkyviin, kun sovellussääntö estää ja on saatavilla ainoastaan ohjelmasäännöille.

  Kun valitset tämän vaihtoehdon, Norton 360 Online uudelleenmäärittää estosäännön sallimaan rajoitetun tietoliikenteen tietokoneen kanssa.

 • Jos poistat luottamuskäytännön käytöstä, ohjelma ei enää valvo ohjelmia, joihin ei luoteta

  Tämä vaihtoehto tulee näkyviin, kun eston syynä on luottamuskäytäntö.

  Kun valitset tämän vaihtoehdon, Norton 360 Online ottaa Laajennettu tapahtumienvalvonta -toiminnossa pois käytöstä Ohjelmakomponenttien valvonta - ja Ohjelmien käynnistyksen valvonta -vaihtoehdot, jotta estettyä ohjelmaa voidaan käyttää.

 • Poista prosessikäytännön esto käytöstä.

  Tämä vaihtoehto tulee näkyviin, kun eston syynä on prosessikäytäntö.

  Kun valitset tämän vaihtoehdon, Norton 360 Online muuttaa estetyn ohjelman käyttöasetukset tilasta Estä tämä tapaus tilaan Salli.

 • Poista vyöhykekäytännön esto käytöstä

  Tämä vaihtoehto tulee näkyviin, kun eston syynä on vyöhykekäytäntö.

  Kun valitset tämän vaihtoehdon, Norton 360 Online määrittää uudelleen

  Verkon tietoturvakartta -asetukset poistamaan estetyn tietokoneen rajoitetusta vyöhykkeestä.

Opi lisää tästä ongelmasta

Käytämällä tätä vaihtoehtoa voit saada lisätietoja ongelmasta.

Kun valitset tämän vaihtoehdon, ongelmakohtainen ohjesivu aukeaa. Tämä sivu selittää syyt, aiheuttavan tekijän ja ratkaisun tälle estolle.

Määritä Nortonin palomuuriasetukset uudelleen manuaalisesti

Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit ratkaista ongelman itse. Tällä vaihtoehdolla voidaan käyttää Asetukset -ruutua, missä voidaan säätää estoa aiheuttavia asetuksia.

Ratkaisu jokaiselle estolle on erilainen. Jotta jokainen estotapaus voidaan korjata, täytyy Asetukset -ruutuun kuitenkin tehdä seuraavat muutokset:

 • Epätavallinen protokolla -esto

  Korjaat tämän ongelman varmistamalle, että epätavallinen protokolla, joka on vastuussa estosta, on käytössä.

 • Yhden painikkeen yhteydenkatkaisu

  Korjaat tämän ongelman varmistamalla, että Estä kaikki verkkoliikenne -vaihtoehto on asetettu kohtaan Ei estetty.

 • Palomuurisääntö-esto

  Korjaat tämän eston muokkaamalla asetuksia tai ehtoja käytössä olevassa palomuurisäännössä, joka on estänyt tietoliikenteen.

 • Luottamuskäytäntö-esto

  Korjaa tämä ongelma määrittämällä uudelleen Laajennettu tapahtumienvalvonta -valinnat.

 • Rajoitettu vyöhyke -esto

  Korjaa tämä ongelma käyttämällä Verkon tietoturvakarttaa estetyn tiekoneen luottamustason muokkaamiseen tarvittavalla tavalla.

 • Luvattoman käytön eston AutoBlock-toiminto

  Korjaa tämä ongelma muokkaamalla Tunkeutumisen eston -asetuksia poistamaan esto tietokoneelta, jota halutaan käyttää.

Selvitä estämisen syy Tietoturvahistorian äskettäin luoduista lokitietueista.

Käyttämällä tätä vaihtoehtoa voit tarkastella yhteenvetoa verkkoeston tiedoista.

Kun valitset tämän vaihtoehdon, Norton Firewall avaa Palomuuri - toiminnot -luokan Tietoturvahistoriassa, jonne tapahtuma on kirjattu. Täällä voidaan tarkastella tietoja tapahtumaan liittyvästä toiminnasta. Näet toiminnasta tietoja kuten vakavuusasteen, luokan, tilan ja kuvauksen.

Ota Nortonin palomuuri pois käytöstä

Käyttämällä tätä vaihtoehtoa palomuuri voidaan väliaikaisesti poistaa käytöstä, jotta ongelma voidaan ratkaista.

Kun tätä vaihtoehtoa napsautetaan, Norton 360 Online ottaa palomuurin pois käytöstä, jolloin se ei enää estä mitään yhteyksiä.

Norton-palomuurin ottamista pois käytöstä ei kuitenkaan suositella, sillä tietokone ei ole suojattuna turvallisuusriskeiltä, kun palomuuri ei ole käytössä. Käytä tätä vaihtoehtoa vain viimeisenä keinona ongelman ratkaisemiseksi. Jos Norton-palomuuri poistetaan käytöstä, varmista, että se otetaan myöhemmin käyttöön.

Kun ongelma tai ongelmat on korjattu, poistu ikkunasta napsauttamalla Sulje ja varmista ongelman korjaus, jos se on onnistunut. Varmista nyt toimivuus yhdistämällä uudelleen estettyyn verkko-osoitteeseen.

Tietoja Älykkäästä palomuurista

Tietoja Norton Firewall -diagnosoinnista

Kiitos!

Kiitos Norton-tuen käyttämisestä.

< Paluu

Ratkaisu teki ongelmani käsittelystä helppoa.

Kyllä Ei

Auta meitä parantamaan tätä ratkaisua.

Kiitos avustasi tämän sovelluksen käyttökokemuksen parantamisessa.

Mitä haluaisit seuraavaksi tehdä?

Selaa ratkaisuja tai ota yhteyttä.

DOCID: v38173920_N360_N360SOS_6_fi_fi
Käyttöjärjestelmä: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Muokattu viimeksi: 07/11/2011