Tietoja Luvattoman käytön esto -toiminnon ohitusluettelosta

Norton 360 Online -ohjelman Luvattoman käytön esto -toiminto tarkistaa kaiken saapuvan ja lähtevän verkkoliikenteen. Kun verkkoon kuuluva laite pyytää lupaa tietokoneen käyttöön, Luvattoman käytön esto tarkistaa pyynnön. Näin toiminto pyrkii varmistamaan, että kyseessä ei ole virushyökkäys. Jos tiedot vastaavat hyökkäysallekirjoitusta, Luvattoman käytön esto estää liikenteen epäilyttävästä laitteesta. Kaikkien tietokonetta käyttävistä laitteista saapuvien pyyntöjen tarkistaminen pidentää tarkistusaikaa ja hidastaa tietokoneen verkkoyhteyttä.

Jos olet täysin varma siitä, että verkkolaite on turvallinen, voit vaihtaa sen luottamustasoksi Täysi luottamus. Luottamustason voi määrittää Verkon tietoturvakartassa. Luotettavat laitteet voidaan jättää pois Luvattoman käytön esto -tarkistuksista. Täysin luotettavien laitteiden ohittaminen Luvattoman käytön esto -toiminnon tarkistuksissa lyhentää tarkistusaikaa ja nopeuttaa tietokoneen verkkoyhteyttä. Jos Täysi luottamus -tason laite jätetään pois tarkistuksesta, Norton 360 Online ei tarkista mitään siitä tulevia tietoja. Täysi luottamus -tason laitteet, jotka ohitetaan Luvattoman käytön esto -tarkistuksissa, lisätään toiminnon ohitusluetteloon.

Jos verkkoon kuuluva laite yrittää tartuttaa tietokonetta, AutoBlock estää kaikki laitteesta tulevat käyttöpyynnöt. Jos lisäät tällaisen laitteen Luvattoman käytön esto -ohitusluetteloon, Norton 360 Online poistaa sen sieltä.

Varmista, että Luvattoman käytön esto -ohitusluetteloon lisätyn laitteen IP-osoite ei koskaan muutu.

Jos huomaat, että Luvattoman käytön esto -tarkistuksissa ohitettavaksi määritetty laite on saanut tartunnan, voit puhdistaa tallennetun ohitusluettelon. Kun ohitusluettelo puhdistetaan, Norton 360 Online poistaa siitä kaikki luotetut laitteet.

Tietoja luvattoman käytön estotoiminnosta

Verkon ja laitteiden luotettavuustason muuttaminen

Laitteen ohittaminen Luvattoman käytön esto -tarkistuksessa

Kaikkien laitteiden poistaminen Luvattoman käytön esto -toiminnon ohitusluettelosta

Kiitos!

Kiitos Norton-tuen käyttämisestä.

< Paluu

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v37652136_N360_N360SOS_6_fi_fi
Käyttöjärjestelmä: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Muokattu viimeksi: 03/10/2010