Muut tuotteet

Tietoja maineen tarkistuksesta

Maineen tarkistus antaa tietoa ohjelmien ja tietokoneella käynnissä olevien prosessien luotettavuudesta. Se auttaa tunnistamaan tietokoneella olevat epäilyttävät tai riskeille alttiit tiedostot käyttämällä maineeseen perustuvaa tietoturvauhkien havaitsemista. Voit suorittaa erilaisia maineen tarkistuksia Norton 360 Online -ohjelmalla. Tämä auttaa löytämään epäilyttävät ohjelmat tietokoneelta.

Maineen tarkistus tarkistaa tiedostot tiettyjen suodatusehtojen perusteella ja suorittaa Insight-verkontarkistuksen suodatetuille tiedostoille. Maineen tarkistus tarkistaa tiedostot mainetiedostoina. Se suodattaa .exe-, .scr-, .sys-, .dll-, .drv-, .ocx-, .loc- ja .msi-tiedostoja ja analysoi näitä tiedostoja.

Kun suoritetaan maineen pikatarkistus tai täydellinen järjestelmäntarkistus, Norton 360 Online tarkistaa kaikki tietokoneella olevat tärkeät tiedostot.

Mainetiedostojen suodatuksen jälkeen Norton 360 Online suorittaa Insight-verkontarkistuksen. Kun Norton 360 Online suorittaa Insight-verkontarkistuksen, se suorittaa myös tietokonetarkistuksen. Norton 360 Online havaitsee allekirjoituksiin perustuvat uhat tietokoneen tarkistuksessa. Se vertaa suodatettujen mainetiedostojen allekirjoituksia tunnettujen uhkien allekirjoituksiin tietokoneella olevien uhkien tunnistamiseksi. Jos Norton 360 Online havaitsee uhan, se poistaa sen automaattisesti tietokoneelta.

Norton 360 Online -ohjelman Insight Network -tarkistus tunnistaa tietokoneella olevat epäilyttävät tai riskeille alttiit tiedostot käyttämällä maineeseen perustuvaa tietoturvauhkien havaitsemista. Insight Network -tarkistuksessa käytetään pilvitekniikkaa. Päivitettyjä mainetietoja säilytetään Symantecin etäpalvelimella. Tarkistus pyytää pilveltä suodatettujen tiedostojen mainetietoja.

Norton 360 Online kerää suodatetuista mainetiedostoista tiettyjä tietoja, esimerkiksi tiedoston nimen ja hajautusavaimen, ja lähettää nämä tiedot pilvelle. Pilvi analysoi tiedot ja määrittää kullekin tiedostolle luottamustason. Symantecin palvelin lähettää mainetiedot takaisin tietokoneelle. Jos jokin suodatetuista tiedostoista on epäilyttävä tai sisältää tietoturva-aukkoja, Norton 360 Online antaa sille luottamustason Riskialtis tai Heikko. Mainetietojen lisäksi Norton 360 Online hakee pilvitekniikalla myös uusimmat virusmääritykset.

Tietokoneella pitää olla yhteys internetiin, jotta pilvi pystyy lähettämään päivitetyt mainetiedot ja virusmääritykset. Jos tietokoneella ei ole yhteyttä internetiin, Norton 360 Online käyttää paikallisesti käytettävissä olevia mainetietoja.

Norton 360 Online huomioi maineen tarkistuksessa ainoastaan seuraavantyyppiset tiedostot:

Suoritettavat tiedostot

Tähän luokkaan kuuluvat Windowsin suoritettavat tiedostot (.exe) sekä komentosarjatiedostot (.scr).

Järjestelmätiedostot

Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi Windowsin järjestelmätiedostot (.sys), DLL-kirjastotiedostot (.dll) sekä laiteohjaintiedostot (.drv).

Kehittäjätiedostot

Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi ActiveX-ohjaustiedostot (.ocx).

Muut tiedostot

Tähän luokkaan kuuluvat Windows Installerin pakettitiedostot (.msi) ja DLL-resurssitiedostot (.loc).

Norton 360 Online voi tarkistaa tiettyjä osia tietokoneesta sen mukaan, minkätyyppinen maineen tarkistus valitaan. Voit suorittaa manuaalisesti seuraavat maineen tarkistukset:

Pikatarkistus

Tarkistaa tietokoneen tärkeät sijainnit, joihin pesiytyy usein viruksia ja muita tietoturvauhkia.

Kun suoritetaan pikatarkistus, Norton 360 Online tarkistaa tärkeät tiedostot, jotka liittyvät ladattuihin ohjelmiin tai käynnissä oleviin prosesseihin.

Täydellinen järjestelmäntarkistus

Kaikki tietokoneen tärkeät tiedostot tarkistetaan.

Kun suoritetaan täydellinen järjestelmäntarkistus, Norton 360 Online etsii tärkeitä tiedostoja kaikista tietokoneen sijainneista. Näihin sijainteihin kuuluvat kaikki asemat, käynnissä olevat prosessit, ladatut ohjelmat ja käynnistystiedostot.

Mukautettu tarkistus

Jonkin tietyn tiedoston, kansion, aseman tai siirrettävän aseman tarkistus.

Kun suoritetaan mukautettu tarkistus, Norton 360 Online tarkistaa vain suodatetut mainetiedostot.

Symantec antaa tiedostolle luokituksen tilastollisen arvioinnin perusteella. Arviointi perustuu Norton Community Watch -tietoihin ja Symantecin analyysiin. Symantec antaa mainetiedostoille jonkin seuraavista luokituksista:

Luotettava

Symantec on havainnut paljon merkkejä siitä, että tiedostoon luotetaan.

Hyvä

Symantec on havainnut paljon merkkejä siitä, että tiedostoon luotetaan.

Todistamaton

Symantecillä ei ole tarpeeksi tietoja tiedostosta, jotta tiedoston luottamustaso voitaisiin määrittää.

Tiedostoa ei voi määritellä turvalliseksi eikä vaaralliseksi.

Heikko

Symantec on havainnut joitakin merkkejä siitä, että tiedostoon ei luoteta.

Tiedosto on epäilyttävä ja saattaa vahingoittaa tietokonetta.

Riskialtis

Symantec on havainnut paljon merkkejä siitä, että tiedostoon ei luoteta.

Tiedosto on epäilyttävä ja saattaa vahingoittaa tietokonetta.

Kun maineen tarkistus on suoritettu, voit katsoa yhteenvedon sen tuloksista Norton Maineen tarkistus -ikkunassa. Mainetietoja ovat esimerkiksi mainetiedoston nimi, luottamustaso, ikä, vakausluokitus ja yhteisökäyttö. Luottamustaso määrää, onko tiedosto turvallinen. Jos tiedoston luottamustaso on Heikko tai Riskialtis, Norton 360 Online antaa asettaa tiedoston karanteeniin.

Maineen pikatarkistuksen suorittaminen

Maineen täydellisen tarkistuksen suorittaminen

Maineen mukautetun tarkistuksen suorittaminen

Tietoja Norton 360 Online -tarkistuksesta

Kiitos!

Kiitos Norton-tuen käyttämisestä.

< Paluu

Ratkaisu teki ongelmani käsittelystä helppoa.

Kyllä Ei

Auta meitä parantamaan tätä ratkaisua.

Kiitos avustasi tämän sovelluksen käyttökokemuksen parantamisessa.

Mitä haluaisit seuraavaksi tehdä?

Selaa ratkaisuja tai ota yhteyttä.

DOCID: v36691020_N360_N360SOS_6_fi_fi
Käyttöjärjestelmä: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Muokattu viimeksi: 29/09/2011