Muut tuotteet

Norton Maineen tarkistus

Norton Maineen tarkistus -ikkunassa on tietoja viimeisimmästä Maineen tarkistuksesta.

Norton 360 Online -ohjelmassa voi suorittaa manuaalisesti seuraavat maineen tarkistukset:

 • Maineen pikatarkistus

 • Maineen täydellinen tarkistus

 • Maineen mukautettu tarkistus

Kun suoritetaan maineen pikatarkistus, Norton 360 Online tarkistaa tärkeät tiedostot, jotka liittyvät käynnissä oleviin prosesseihin ja ladattuihin ohjelmiin. Kun suoritetaan maineen täydellinen tarkistus, Norton 360 Online tarkistaa kaikki tietokoneella olevat tärkeät tiedostot. Kun suoritat maineen mukautetun tarkistuksen, voit valita Norton 360 Online -ohjelmalla tarkistettavan aseman, kansion tai tiedoston.

Maineen tarkistus tarkistaa tiedostot tiettyjen suodatusehtojen perusteella ja suorittaa Insight-verkontarkistuksen suodatetuille tiedostoille. Maineen tarkistus suodattaa .exe-, .scr-, .sys-, .dll-, .drv-, .ocx- ja .msi-tiedostoja ja analysoi näitä tiedostoja.

Norton 360 Online näyttää tarkistettujen tiedostojen mainetiedot Norton Maineen tarkistus -ikkunassa.

Norton 360 Online kokoaa viimeisimmän tarkistuksen mainetiedot ja esittää ne erilaisissa kuvallisissa muodoissa.

Norton Maineen tarkistus -ikkunan yläosa näyttää seuraavat tilastot:

Luottamustaso

Tietokoneellasi olevien tiedostojen keskimääräinen luottamustaso tulee näkyviin.

Tiedostojen luottamustasot on ryhmitelty seuraaviin luokkiin:

 • Luotettava : Näyttää tiedostot, jotka eivät ole Nortonin luottamia.

 • Turvallinen : Tiedostojen luottamustaso on Turvallinen.

 • Tuntematon : Tiedostojen luottamustaso on Todistamaton.

 • Heikko : Tiedostojen luottamustaso on Heikko tai Riskialtis.

Luottamustaso -kaaviossa näkyvät myös seuraavat tiedot:

 • Luotettavia tiedostoja tietokoneella : turvallisten, Nortonin luottamien ja käyttäjien luottamien tiedostojen keskimääräinen prosenttiosuus tietokoneella.

 • Keskim. yhteisön luottama : Ilmaisee turvallisten, Nortonin luottamien ja käyttäjien luottamien tiedostojen keskimääräisen prosenttiosuuden tietokoneella. Symantec kerää tietoa Norton-yhteisöstä.

Levinneisyys

Tietokoneella olevien tiedostojen keskimääräinen levinneisyys käyttäjien keskuudessa tulee näkyviin.

Seuraavat luokat kuvaavat tietokoneella olevien tiedostojen levinneisyyttä käyttäjien keskuudessa:

 • Erittäin vähän käyttäjiä : Näyttää, että tiedostoilla on hyvin alhainen levinneisyys käyttäjien keskuudessa.

 • Vähän käyttäjiä : Näyttää, että tiedostoilla on keskiverto levinneisyys käyttäjien keskuudessa.

 • Paljon käyttäjiä : Näyttää, että tiedostoilla on suuri levinneisyys käyttäjien keskuudessa.

Levinneisyys -kaaviossa näkyvät myös seuraavat tiedot:

 • Suuri levinneisyys tietokoneella : Sellaisten tietokoneella olevien tiedostojen keskimääräinen määrä, joiden levinneisyys on suuri.

 • Keskim. yhteisössä korkea levinneisyys : Sellaisten tiedostojen keskimääräinen määrä, joiden levinneisyys Norton-yhteisön jäsenten keskuudessa on suuri.

Vakaus

Tietokoneellasi olevien tiedostojen vakausluokitus tulee näkyviin.

Vakausluokitus riippuu siitä, kuinka usein ohjelma kaatuu. Eri vakausluokitukset ovat seuraavat:

 • Luotettava : Ohjelma on luotettava.

 • Vakaa : Ohjelma on suhteellisen vakaa. Se saattaa kuitenkin joskus kaatua.

 • Hieman epävakaa : Ohjelma on hieman epävakaa.

 • Epävakaa : Ohjelma on epävakaa.

 • Erittäin epävakaa : Ohjelma kaatuu usein.

 • Vakaus tuntematon : Ohjelman kaatumishistoriaa ei tunneta.

Vakausluokitukset vaihtelevat käyttöjärjestelmästän mukaan.

Norton Network

Tunnettujen luotettavien ja riskialttiiden tiedostojen tiedot tulevat näkyviin.

Voit tarkastella Norton-yhteisössä olevien luotettujen tiedostojen määrää. Näet myös yhteismäärän kaikista tiedostoista, jotka Symantec analysoi Norton-yhteisössä.

Norton Maineen tarkistus -ikkunan alaosassa näytetään kustakin tarkistetusta kohteesta seuraavat tiedot:

Tiedostonimi

Ilmaisee tiedoston nimen ja tiedostotyypin.

Voit napsauttaa tiedoston nimeä ja tarkastella tiedostoa koskevia lisätietoja File Insight -ikkunassa.

Luottamustaso

Ilmaisee luottamustason, joka tiedostolle on määritetty.

Tiedoston luottamustason määrittämiseksi Symantec analysoi sen erityistietoja, kuten digitaalisen allekirjoituksen ja hajautusarvon. Symantec antaa tiedostolle luokituksen tilastollisen arvioinnin perusteella. Arviointi perustuu Norton Community Watch -tietoihin ja Symantecin analyysiin.

Symantec antaa mainetiedostoille jonkin seuraavista luottamustasoista:

 • Luotettava : Symantec on havainnut paljon merkkejä siitä, että tiedostoon luotetaan.

 • Hyvä : Symantec on havainnut paljon merkkejä siitä, että tiedostoon luotetaan.

 • Todistamaton : Symantecillä ei ole tarpeeksi tietoja tiedostosta, jotta tiedoston luottamustaso voitaisiin määrittää.

 • Heikko : Symantec on havainnut joitakin merkkejä siitä, että tiedostoon ei luoteta.

 • Riskialtis : Symantec on havainnut paljon merkkejä siitä, että tiedostoon ei luoteta.

Jos tietokoneellasi on tiedosto, jonka luottamustaso on riskialtis tai heikko, Norton 360 Online näyttää luottamustason kohdalla punaisen rastin (x). Voit asettaa epäilyttävän tiedoston karanteeniin napsauttamalla punaista rastia (x).

Levinneisyys

Ilmaisee tiedoston yhteisökäytön tason.

Tiedoston luotettavuus voidaan myös määrittää tutkimalla sen yhteisökäyttöä. Symantec käyttää tarkkaa tilastointikeinoa, jonka avulla tiedoston luotettavuus määritetään ja se luokitellaan turvalliseksi.

Resurssien käyttö

Ilmaisee tiedoston järjestelmäresurssien käyttötason.

Käyttötasot ovat seuraavat:

 • Matala : Ilmaisee, että tiedosto käyttää vähimmäismäärän järjestelmän resursseja.

 • Kohtuullinen : Ilmaisee, että tiedosto käyttää järjestelmän resursseja kohtuullisesti.

 • Korkea : Ilmaisee, että tiedosto käyttää enimmäismäärän järjestelmän resursseja.

 • Tuntematon : Ilmaisee, että tiedosto ei ole suorittanut toimintoja tietokoneella.

Vakaus

Ilmaisee tiedoston vakausluokituksen.

Vakausluokitus riippuu siitä, kuinka usein ohjelma kaatuu. Eri vakausluokitukset ovat seuraavat:

 • Luotettava : Ohjelma on luotettava.

 • Vakaa : Ohjelma on suhteellisen vakaa. Se saattaa kuitenkin joskus kaatua.

 • Hieman epävakaa : Ohjelma on hieman epävakaa.

 • Epävakaa : Ohjelma on epävakaa.

 • Erittäin epävakaa : Ohjelma kaatuu usein.

 • Tuntematon : Ohjelman kaatumishistoriaa ei tunneta.

Vakausluokitukset vaihtelevat käyttöjärjestelmän mukaan.

Maineen pikatarkistuksen suorittaminen

Maineen täydellisen tarkistuksen suorittaminen

Maineen mukautetun tarkistuksen suorittaminen

Tietoja maineen tarkistuksen tuloksista

Kiitos!

Kiitos Norton-tuen käyttämisestä.

< Paluu

Ratkaisu teki ongelmani käsittelystä helppoa.

Kyllä Ei

Auta meitä parantamaan tätä ratkaisua.

Kiitos avustasi tämän sovelluksen käyttökokemuksen parantamisessa.

Mitä haluaisit seuraavaksi tehdä?

Selaa ratkaisuja tai ota yhteyttä.

DOCID: v36688460_N360_N360SOS_6_fi_fi
Käyttöjärjestelmä: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Muokattu viimeksi: 23/04/2011