Tietoturva-aukkoja sisältävän sovelluksen tietojen katselu

Tietoturva-aukkojen suojaus -ikkunasta näkyy luettelo kaikista tietokoneelle asennetuista ohjelmista, jotka ovat alttiita hyökkäyksille. Voit lisäksi tarkastella tietoja tietoturva-aukoista, joita ohjelma sisältää. Ohjelman tietoturva-aukkoja koskevat tiedot -ikkunasta näkyvät hyökkäysallekirjoitusten nimet, joita Luvattoman käytön esto käyttää ohjelman tietoturva-aukkoihin kohdistuvien hyökkäysten havaitsemiseen.

Voit napsauttaa hyökkäysallekirjoitusta, jos haluat siitä lisätietoja Symantec Security Response -web-sivustolla

Näet luettelon hyökkäysten allekirjoituksista Luvattoman käytön eston Luvattoman käytön allekirjoitukset -ikkunassa. Luvattoman käytön esto käyttää tätä hyökkäysallekirjoitusten luetteloa epäilyttävän toiminnan havaitsemiseen ja estämiseen. Voit poistaa luettelon allekirjoituksen valinnan, jos et halua, että Norton 360 Online tarkkailee allekirjoitusta. Ohjelman tietoturva-aukkoja koskevien tietojen luettelo ei sisällä allekirjoituksia, jotka poistat käytöstä Luvattoman käytön allekirjoitukset -ikkunassa. Kaikki allekirjoitukset Luvattoman käytön allekirjoitukset -ikkunassa ovat käytössä oletuksena. Allekirjoitukset olisi mieluiten pidettävä käytössä. Jos poistat allekirjoituksen käytöstä, tietokone saattaa altistua hyökkäykselle.

Tietoturva-aukkoja sisältävän sovelluksen tietojen katselu

  1. Valitse Norton 360 Online -ohjelman pääikkunasta Tehtävät.

  2. Valitse Tarkista tietoturva-aukkojen suojaus Tehtävät -ikkunan kohdassa Yleiset tehtävät.

  3. Napsauta ohjelmaa, josta haluat nähdä tietoja Ohjelma -sarakkeessa, joka sijaitsee Tietoturva-aukkojen suojaus -ikkunassa.

  4. Tarkastele ohjelman allekirjoitusta koskevia tietoja Ohjelman tietoturva-aukkoja koskevat tiedot -ikkunassa.

  5. Jos haluat tarkastella allekirjoitusta koskevia lisätietoja, napsauta allekirjoituksen nimeä.

  6. Kun olet lopettanut tietoturva-aukkoja koskevien tietojen tarkastelun Ohjelman tietoturva-aukkoja koskevat tiedot -ikkunassa, napsauta Sulje.

  7. Valitse Tietoturva-aukkojen suojaus -ikkunassa Sulje.

Tietoja tietoturva-aukkojen suojauksesta

Kiitos!

Kiitos Norton-tuen käyttämisestä.

< Paluu

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920618_N360_N360SOS_6_fi_fi
Käyttöjärjestelmä: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Muokattu viimeksi: 14/03/2011