Diagnostiikkaraportti

Diagnostisessa raportissa esitetään muun muassa tietoja laitteistoprofiilista, käyttöjärjestelmästä sekä järjestelmän palautuspisteistä. Voit lisäksi tarkastella resurssien käyttöä, käynnistysohjelmia, asennettuja ohjelmia, verkkoyhteyden tarkistusta sekä Norton 360 Online -ohjelmiston tilaa. Sen jälkeen, kun Norton 360 Online on tarkistanut tietokoneen ja kerännyt tietoja, diagnostisessa raportissa esitetään järjestelmän tila, havaitut ongelmat sekä niiden ratkaisut. Voit käyttää tätä raporttia ongelmien korjaamiseen.

Diagnostinen raportti -ikkunassa esitetään seuraavat tiedot:

Norton 360 Online -ohjelman tila

Voit tarkastella tietoja, jotka koskevat tuoteversiota, tietokoneen suojauksen toiminnan tilaa, Identiteetin suojausta, varmuuskopiointia sekä tietokoneen optimointia.

Sen avulla voit myös tarkastella virus- ja vakoiluohjelmatarkistusta, suojauspäivityksiä sekä varmuuskopiointia koskevia tietoja.

Käyttöjärjestelmä

Voit tarkastella käyttöjärjestelmän tietoja, kuten asennuspäivämäärää, maakoodia, käyttöjärjestelmän kieltä, ANSI-koodisivua

Lisäksi voit tarkastella järjestelmän alueasetusta, Internet Explorerin versiota, Windows-päivityksen määritystä, viimeisimmän Windowsin hotfix-korjauksen päivämäärää ja käyttöjärjestelmän kieltä.

Resurssien käyttö

Voit mitata sivutiedoston, fyysisen muistin ja levyjen tilan

Saat myös tietoja vapaista sivutiedostoista, vapaana olevasta fyysisestä muistista, levytyypistä, levyn tunnuksesta sekä vapaasta levytilasta.

Käynnistysohjelmat

Voit tarkastella automaattisesti käynnistyvien ohjelmien tietoja

Voit tarkastella ohjelmien tietoja Käynnistyksen hallinta -ikkunassa.

Asennetut ohjelmat

Voit tarkastella ohjelmia, jotka on asennettu tietokoneelle

Laitteistoprofiili

Voit tarkastella järjestelmän laitteistoa ja komponentteja koskevia tietoja, kuten mallia ja emolevyn valmistajaa.

Laitteistot, joita ei voi käyttää

Voit tarkastella tietokoneen toimimattomien laitteiden tietoja

Tämä vaihtoehto tulee näkyviin vain, jos tietokoneessa on laitteistoa, joka ei toimi.

Verkkoyhteyden tarkistus

Voit tarkastella järjestelmän verkkoyhteyden tilaa, kuten verkon määrityksen tilaa sekä Internetiä

Järjestelmän palautuspisteet

Voit tarkastella järjestelmän palautuspisteitä, jotka on otettu käyttöön

Käynnissä olevat prosessit

Voit tarkastella prosesseja, jotka olivat käynnissä tietokoneella sinä ajankohtana, kun valitsit tämän valinnan

Jos Norton 360 Online löytää tietokoneelta ongelmia, voit korjata ne valitsemalla Korjaa nyt.

Saat lisätietoja diagnositiikkaraportista seuraavista vaihtoehdoista:

Näytä selaimessa tulostusta ja tallennusta varten

Tulosta, tallenna tai lähetä raportti sähköpostilla.

Tee yhteenveto kaikista

Tarkastele yhteenvetoa ongelmista, suosituksista ja toimista, joilla ongelmat on diagnosoitava.

Näytä kaikki

Tarkastele jokaisen toiminnon tietoja.

Piilota tiedot/Näytä tiedot

Näytä tai piilota valitun toiminnon tiedot.

Raportti luotiin

Tarkastele raportin luontipäivämäärää ja -aikaa.

Diagnostisen raportin suorittaminen

Tietoja tietokoneen optimoinnista

Rekisterin puhdistuksen suorittaminen

Kiitos!

Kiitos Norton-tuen käyttämisestä.

< Paluu

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19816223_N360_N360SOS_6_fi_fi
Käyttöjärjestelmä: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Muokattu viimeksi: 24/08/2011