Muut tuotteet

Norton Insight - sovellusten luokitus

Norton Insightin avulla voit tarkistaa tietokoneesi tiedostot älykkäästi. Se parantaa Norton 360 Online -tarkistuksen suorituskykyä. Voit tarkistaa vähemmän tiedostoja vaarantamatta tietokoneen turvallisuutta.

Norton Insight - sovellusten luokitus -ikkunan yläosassa näkyvät seuraavat tilastot:

Luottamustaso

Tietokoneellasi olevien tiedostojen keskimääräinen luottamustaso tulee näkyviin.

Tiedostojen luottamustasot on ryhmitelty seuraaviin luokkiin:

 • Luotettava : Näyttää tiedostot, jotka eivät ole Nortonin luottamia.

 • Turvallinen : Symantec luokittelee turvalliset tiedostot seuraavasti:

  • Jos tiedostolla on kaksi vihreää palkkia, Symantec antaa tiedostolle luokituksen Turvallinen.

  • Jos tiedostolla on yksi vihreä palkki, Symantec antaa tiedostolle luokituksen Suositeltava.

 • Todistamaton : Symantecillä ei ole tarpeeksi tietoja tiedostosta, jotta tiedoston luottamustaso voitaisiin määrittää.

 • Heikko : Symantecillä on vain muutamia viitteitä siitä, että tiedostoon ei luoteta.

Luottamustaso -kaaviossa näkyvät myös seuraavat tiedot:

 • Luotettavia tiedostoja tietokoneella : turvallisten, Nortonin luottamien ja käyttäjien luottamien tiedostojen keskimääräinen prosenttiosuus tietokoneella.

 • Keskim. yhteisön luottama : Ilmaisee turvallisten, Nortonin luottamien ja käyttäjien luottamien tiedostojen keskimääräisen prosenttiosuuden tietokoneella. Symantec kerää tietoa Norton-yhteisöstä.

Levinneisyys

Tietokoneella olevien tiedostojen keskimääräinen levinneisyys käyttäjien keskuudessa tulee näkyviin.

Seuraavat luokat kuvaavat tietokoneella olevien tiedostojen levinneisyyttä käyttäjien keskuudessa:

 • Erittäin vähän käyttäjiä : Näyttää, että tiedostoilla on hyvin alhainen levinneisyys käyttäjien keskuudessa.

 • Vähän käyttäjiä : Näyttää, että tiedostoilla on keskiverto levinneisyys käyttäjien keskuudessa.

 • Paljon käyttäjiä : Näyttää, että tiedostoilla on suuri levinneisyys käyttäjien keskuudessa.

Levinneisyys -kaaviossa näkyvät myös seuraavat tiedot:

 • Suuri levinneisyys tietokoneella : Sellaisten tietokoneella olevien tiedostojen keskimääräinen määrä, joiden levinneisyys on suuri.

 • Keskim. yhteisössä korkea levinneisyys : Sellaisten tiedostojen keskimääräinen määrä, joiden levinneisyys Norton-yhteisön jäsenten keskuudessa on suuri.

Vakaus

Tietokoneellasi olevien tiedostojen vakausluokitus tulee näkyviin.

Vakausluokitus riippuu siitä, kuinka usein ohjelma kaatuu. Eri vakausluokitukset ovat seuraavat:

 • Luotettava : Ohjelma on luotettava.

 • Vakaa : Ohjelma on suhteellisen vakaa. Se saattaa kuitenkin joskus kaatua.

 • Hieman epävakaa : Ohjelma on hieman epävakaa.

 • Epävakaa : Ohjelma on epävakaa.

 • Erittäin epävakaa : Ohjelma kaatuu usein.

 • Vakaus tuntematon : Ohjelman kaatumishistoriaa ei tunneta.

Vakausluokitukset vaihtelevat käyttöjärjestelmästän mukaan.

Norton Network

Tunnettujen luotettavien ja riskialttiiden tiedostojen tiedot tulevat näkyviin.

Voit tarkastella Norton-yhteisössä olevien luotettujen tiedostojen määrää. Näet myös yhteismäärän kaikista tiedostoista, jotka Symantec analysoi Norton-yhteisössä.

Norton Insight antaa tietoja tärkeistä tiedostoista, jotka ovat käytettävissä tietokoneella. Norton Insight - sovellusten luokitus -ikkunassa käytettävissä olevan avattavan luettelon avulla voit tarkastella tiettyjä tiedostoluokkia valitsemasi asetuksen mukaan. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Kaikki käynnissä olevat prosessit

Luetteloi prosessit, jotka olivat käynnissä tietokoneella sinä hetkenä, kun valitsit tämän valinnan.

Kaikki tiedostot

Sisältää tärkeät tiedostot.

Käynnistyskohteet

Luetteloi ohjelmat, jotka käynnistyvät, kun käynnistät tietokoneen.

Kaikki ladatut moduulit

Näyttää luettelon kaikista tiedostoista ja ohjelmista, jotka on ladattu ohjelman muistitilaan.

Suurin vaikutus suorituskykyyn

Näyttää luettelon ohjelmista, jotka kuluttavat eniten tietokoneen resursseja.

Norton 360 Online näyttää luettelon kymmenestä tietokoneen suorituskykyä eniten hidastavasta ohjelmasta.

Eniten käytetty yhteisössä

Näyttää luettelon tiedostoista, joita käytetään yhteisössä eniten.

Käyttäjän luottamat tiedostot

Sisältää tärkeät tiedostot, jotka olet määrittänyt luotettaviksi manuaalisesti File Insight -ikkunassa.

Tämä luokka ei luetteloi tiedostoja, jotka eivät kuulu tärkeään tiedostoon, vaikka määrittäisit tiedostot luotettaviksi manuaalisesti. Norton 360 Online kuitenkin ohittaa kaikki manuaalisesti luotettaviksi määritetyt tiedostot tuotteen Norton 360 Online tarkistuksesta, kun määrität suorituskykyprofiilien tarkistuksen asetukseksi Korkea luottamustaso.

Voit myös poistaa käyttäjän luottamuksen kaikista tärkeistä tiedostoista, jotka määritit luotettaviksi manuaalisesti. Voit poistaa käyttäjän luottamuksen Tyhjennä kaikki käyttäjien luottamusta koskevat tiedot -valinnalla, joka sijaitsee pudotusvalikon vieressä.

Epäluotettavat tiedostot

Näyttää luettelon tiedostoista, jotka eivät ole Nortonin luottamia.

Voit merkitä luotettaviksi kaikki ne tiedostot, joihin ei luoteta, valitsemalla avattavan luettelon vierestä Luota kaikkiin tiedostoihin.

Voit tarkastella seuraavia tiedostoihin liittyviä tietoja:

Tiedostonimi

Näyttää tiedoston nimen.

Tiedoston tyypin näkee tiedoston kuvakkeesta. Voit lisäksi napsauttaa tiedoston nimeä nähdäksesi lisää tiedostoa koskevia tietoja File Insight -ikkunassa.

Luottamustaso

Tiedoston luottamustaso tulee näkyviin.

Tiedoston luottamustason määrittämiseksi Symantec analysoi sen erityistietoja, kuten digitaalisen allekirjoituksen ja hajautusarvon.

Symantec luokittelee tiedostot seuraavasti:

 • Jos tiedostolla on kolme vihreää palkkia, Symantec antaa tiedostolle luokituksen Luotettava. Jos siirrät hiiren osoittimen tiedoston kolmen vihreän palkin kohdalle, Nortonin luottama -ponnahdusteksti ilmestyy näyttöön. Rivit, jotka näyttävät luotetut tiedostot, alkavat ja päättyvät vihreään pystysuoraan viivaan.

 • Jos tiedostolla on kaksi vihreää palkkia, Symantec antaa tiedostolle luokituksen Turvallinen.

 • Jos tiedostolla on yksi vihreä palkki, Symantec antaa tiedostolle luokituksen Suositeltava.

Jos kohteen luottamustaso on Todistamaton tai Heikko, voit asettaa kohteen karanteeniin.

Levinneisyys

Antaa tiedot, jotka koskevat tiedoston yhteisökäytön tasoa.

Tiedoston luotettavuutta voidaan myös määrittää tutkimalla sen yhteisökäyttöä. Symantec käyttää tarkkaa tilastointikeinoa, jonka avulla tiedosto määritetään ja luokitellaan turvalliseksi.

Resurssien käyttö

Näyttää prosessin vaikutuksen tietokoneen suorituskykyyn.

Vain käynnissä olevien prosessien vaikutus suorituskykyyn näytetään.

Vakaus

Ohjelman vakausluokitus tulee näkyviin. Vakausluokitus riippuu siitä, kuinka usein ohjelma kaatuu.

Vakausluokitukset ovat maailmanlaajuisia, eivät aluekohtaisia. Vakausluokitukset saattavat vaihdella käyttöjärjestelmän mukaan.

Varmista, että tietokoneella on internet-yhteys. Näin näet luottamustason, levinneisyyden ja resurssien käytön päivitetyn tilan.

Voit tarkastella luotettavien ja tarkistettavien tiedostojen prosenttilukuja oikeassa yläkulmassa. Mitä korkeampi prosenttiosuus on, sitä vähemmän aikaa tarkistus vie. Norton Insight - sovellusten luokitus -ikkunan päivittäminen päivittää tiedostoluettelon ja tiedostojen luottamustasot.

Suorituskykyprofiilien tarkistuksen asetuksilla määrität, kuinka Norton 360 Online tarkistaa tietokoneen tiedostojen digitaalisen allekirjoituksen ja luottamustason perusteella. Jotta saisit Norton 360 Online -tarkistukset kevyemmiksi, nopeammiksi ja tehokkaammiksi, voit jättää tarkistuksen ulkopuolelle tiedostot, joissa on tunnettu digitaalinen allekirjoitus tai korkea luottamustaso. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Täydellinen tarkistus

Tietokoneen täydellinen tarkistus.

Normaali luottamustaso

Sulkee Nortonin luottamat tiedostot tarkistuksen ulkopuolelle. Tämä asetus on oletusarvona.

Korkea luottamustaso

Ohita tarkistuksesta tiedostot, jotka ovat Nortonin tai käyttäjän luottamia, turvalliset tiedostot, joiden luottamutaso on korkea ja tiedostot, joilla on tunnettu digitaalinen allekirjoitus.

Voit käyttää Tarkista yksittäinen tiedosto -valintaa tärkeän tiedoston tietojen tarkastelua varten File Insight -ikkunassa. Voit myös napsauttaa tiedostonimeä Norton Insight - sovellusten luokitus -ikkunassa ja tarkastella tiedoston tietoja.

Tietoja tuotteesta System Insight

Tiedoston luottamustason tarkistaminen

Tarkistuksen suorituskykyprofiilien määrittäminen

Kiitos!

Kiitos Norton-tuen käyttämisestä.

< Paluu

Ratkaisu teki ongelmani käsittelystä helppoa.

Kyllä Ei

Auta meitä parantamaan tätä ratkaisua.

Kiitos avustasi tämän sovelluksen käyttökokemuksen parantamisessa.

Mitä haluaisit seuraavaksi tehdä?

Selaa ratkaisuja tai ota yhteyttä.

DOCID: v15472472_N360_N360SOS_6_fi_fi
Käyttöjärjestelmä: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Muokattu viimeksi: 04/10/2011