Muut tuotteet

Ohjelmien päivittäminen Nortonin Ohjelmiston päivitystoiminnon avulla

Norton-suojauksen Ohjelmiston päivitystoiminto on suunniteltu pitämään kolmannen osapuolen ohjelmat ajan tasalla haavoittuvuuksien ehkäisemiseksi. Kattavan suojauksen takaamiseksi on tärkeää varmistaa, että kaikki ohjelmat on päivitetty uusimpaan versioon. Ohjelmasta, joka ei ole ajan tasalla, voi puuttua uusimmat turvallisuusominaisuudet, joten kyberrikollisten on helpompaa käyttää sitä hyväkseen ja päästä sen kautta käsiksi tietokoneeseesi ja tietoihisi.

Ohjelmiston päivitystoiminto ei tue kaikkia ohjelmia. Katso tuetut ohjelmat Ohjelmiston päivitystoiminnon tukemien ohjelmien luettelosta.

Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää Windows-järjestelmänvalvojan oikeuksia.

Jos olet kokeiluversion käyttäjä ja Norton-suojaus on esiasennettu Windows-laitteeseesi, et voi automaattisesti päivittää ohjelmia uusimpaan versioon.

Ohjelmapäivitysten lisäksi Ohjelmiston päivitystoiminto voi etsiä myös Windows-korjaustiedostopäivityksiä. Kun valitset Sisällytä Windows-päivitykset -asetuksen, Windows Update -agentti alkaa etsiä Windows-korjaustiedostopäivityksiä. Jos kuitenkin olet keskeyttänyt päivitykset Windows-asetuksissa, Ohjelmiston päivitystoiminto ei etsi Windows-päivityksiä. Suosittelemme, että Windows-päivitykset pidetään käytössä, jotta tietokoneen vakauden ja turvallisuuden kannalta tärkeitä päivityksiä ei jää asentamatta.

Tärkeää: Windows-korjaustiedostopäivitykset kuluttavat paljon järjestelmäresursseja ja verkon kaistanleveyttä. Tämän vuoksi päivityksen valmistuminen voi kestää tavallista kauemmin. Kesto voi vaihdella käyttöjärjestelmän, järjestelmän kokoonpanon ja päivityksen koon mukaan.

Ohjelmien päivittäminen uusimpaan versioon Ohjelmiston päivitystoiminnolla

 1. Käynnistä Nortonin laitesuojaustuote.
 2. Napsauta Oma Norton -ikkunassa Ohjelmiston päivitystoiminto -kohdan vierestä Tarkista.
 3. Odota Ohjelmiston päivitystoiminto -ikkunassa tarkistuksen valmistumista.
  Jos näyttöön tulee aikaisempi tarkistustulos, valitse Tarkista uudelleen.
 4. Valitse Huomiota vaativat ohjelmat -välilehdeltä ohjelmat, jotka haluat päivittää.
 5. Jos haluat, että Ohjelmiston päivitystoiminto etsii Windows-päivityksiä, lisää valintamerkki kohtaan Sisällytä Windows-päivitykset.
  Jos olet sisällyttänyt Windows-päivitykset edeltävää tarkistukseen ja poistat tämänhetkisen tarkistuksen kohdalta valinnan Sisällytä Windows-päivitykset, Windows-korjaustiedostopäivitykset ohitetaan vain tämänhetkisessä tarkistuksessa.
 6. Valitse Päivitä.

  Vihje: Sinun ei tarvitse odottaa, että Ohjelmiston päivitystoiminto suorittaa tarkistuksen tai päivitysprosessin loppuun. Voit napsauttaa vasemmanpuoleisen ruudun etusivukuvaketta tai pienentää ikkunan ja jatkaa muita tehtäviäsi.

 7. Katso tarkistuksen tulokset, tarkista tilat ja ryhdy tarvittaviin toimiin.
 8. Jos et halua päivittää tiettyä ohjelmaa, valitse ohjelma ja napsauta Sulje pois.
 9. Katso uusimpaan versioon päivitetyt ohjelmat Muut ohjelmat -välilehdeltä.
 10. Valitse Valmis.

Automaattisen päivityksen laittaminen päälle ja pois päältä

Kun Automaattinen päivitys on päällä, Ohjelmiston päivitystoiminto käynnistyy kerran viikossa ja tarkistaa, onko asennetuille ohjelmille saatavilla uutta versiota. Jos tietylle ohjelmalle on saatavilla päivitys, ohjelma päivitetään automaattisesti uusimpaan versioon.

Automaattinen päivitys ei tue kaikkia ohjelmia. Tietyt ohjelmat on mahdollisesti päivitettävä uusimpaan versioon manuaalisesti.

Automaattinen päivitys ei ole käytettävissä, jos sait Norton-suojauksen valmiiksi asennettuna Windows-laitteelle.

 1. Käynnistä Nortonin laitesuojaustuote.
 2. Napauta Oma Norton -ikkunan keskipaneelista asetusten -kuvaketta > Ohjelmiston päivitystoiminto.
 3. Laita Ohjelmiston päivitystoiminto -asetusikkunassa Automaattinen päivitys -kytkin päälle tai pois päältä.
 4. Jos haluat sisällyttää kaikki ohjelmat tarkistukseen, laita Sisällytä ohjelmat, joita automaattinen päivitys ei tue -asetus päälle.
  Tärkeää: Jos tämä asetus laitetaan päälle, tarkistukseen sisällytetään myös ohjelmat, jotka on päivitettävä manuaalisesti. Voi olla, että sinun on päivitettävä nämä ohjelmat manuaalisesti uusimpaan versioon.

Muiden kuin automaattisen päivityksen tukemien ohjelmien ohittaminen tarkistuksissa

Ohjelmat, joita automaattinen päivitys ei tue, ohitetaan oletusarvoisesti Ohjelmiston päivitystoiminnon suorittamissa tarkistuksissa. Jos Sisällytä ohjelmat, joita automaattinen päivitys ei tue -asetus on laitettu päälle, se on laitettava pois päältä.

 1. Käynnistä Nortonin laitesuojaustuote.
 2. Napauta Oma Norton -ikkunan keskipaneelista asetusten -kuvaketta > Ohjelmiston päivitystoiminto.
 3. Laita Ohjelmiston päivitystoiminnon asetusikkunasta Sisällytä ohjelmat, joita automaattinen päivitys ei tue -asetus pois päältä.
  Ohjelmat, jotka on päivitettävä manuaalisesti, ohitetaan seuraavassa tarkistuksessa.

Lisätietoja ohjelmien eri päivitystiloista

Software Updater - program states
Tila Kuvaus Ohje
Päivitys saatavilla Uusi versio saatavilla. Tietokoneeseesi asennetun ohjelman nykyinen versio ei ole uusin versio. Ohjelmat, joiden tila on tämä, päivitetään uusimpaan versioon, kun napsautat Päivitä. Valitse ohjelma ja napsauta Päivitä
Ajan tasalla Tietokoneelle on asennettu ohjelman uusin versio. Toimenpiteitä ei tarvita. Tietokoneeseesi asennetun ohjelman nykyinen versio on uusin versio. Jos et halua, että ohjelma näkyy Ohjelmiston päivitystoiminnon tarkistustuloksissa, lisää se ohitusluetteloon.
Valmis Päivitys on ladattu ja asennettu. Toimenpiteitä ei vaadita.
Epäonnistui Päivitysten lataaminen epäonnistui. Kokeile suorittaa Ohjelmiston päivitystoiminto manuaalisesti jonkin ajan kuluttua.
Ohitettiin Olet ehkä tahallasi jättänyt päivityksen väliin. Jos haluat päivittää ohjelman uusimpaan versioon, valitse ohjelma ja napsauta Päivitä. Jos et halua päivittää ohjelmaa, lisää se ohitusluetteloon.
Peruutettu Valitsit ehkä Pysäytä, kun Ohjelmiston päivitystoiminto oli käynnissä. Valitse Tarkista uudelleen.
Ohjelma on suljettava Päivitys on ladattu. Ohjelma on kuitenkin suljettava, jotta päivitykset voidaan asentaa. Sulje kyseinen ohjelma. Jotkin ohjelmat saattavat toimia taustalla sulkemisen jälkeenkin. Tällaisissa tapauksissa myös taustaprosessit on lopetettava.
Uudelleenkäynnistys tarvitaan Tietokone on käynnistettävä uudelleen ladattujen päivitysten asentamiseksi. Tallenna työsi ja valitse Käynnistä uudelleen. Tietokone kannattaa käynnistää uudelleen prosessin viimeistelemiseksi.

Seuraavat tilat tulevat näkyviin, jos Sisällytä ohjelmat, joita automaattinen päivitys ei tue -asetus on otettu käyttöön Ohjelmiston päivitystoiminnon asetusikkunassa:

Tila Kuvaus Ohje
Päivitettävä manuaalisesti Ohjelmiston päivitystoiminto ei voi päivittää kyseistä ohjelmaa. Toimiasi vaaditaan. Kun napsautat Päivitettävä manuaalisesti -linkkiä, sinut siirretään ohjelman verkkosivustolle, josta voit ladata ja asentaa päivityksen. Jos linkkiä ei ole annettu, sinun on käytävä manuaalisesti ohjelman verkkosivustolla ja tarkistettava, onko saatavilla päivitystä.
Manuaalinen tarkistus vaaditaan Ohjelmiston päivitystoiminto ei voi tarkistaa, onko kyseiselle ohjelmalle saatavilla päivitystä. Toimiasi vaaditaan. Sinun on käytävä manuaalisesti ohjelman verkkosivustolla ja tarkistettava, onko saatavilla päivitystä. Kaikista ohjelmista ei välttämättä ole saatavilla uutta versiota. Voit lisätä tällaiset ohjelmat ohitusluetteloon, jotta Ohjelmiston päivitystoiminto ohittaa ne seuraavassa tarkistuksessa.
Päivitystä ei tueta Ohjelmat, joiden tila on tämä, on mahdollisesti päivitettävä uusimpaan versioon manuaalisesti. Tietokoneeseesi asennetun ohjelman nykyinen versio ei ole uusin versio. Ohjelma on päivitettävä manuaalisesti uusimpaan versioon. Kun napsautat Päivitä, tilaksi muuttuu ohjelman mukaan Päivitettävä manuaalisesti tai Manuaalinen tarkistus vaaditaan.
Niiden ohjelmien kohdalla, joita niiden valmistajat eivät enää tue, näytetään EOL (Lakkautettu) -kuvake. Nämä ohjelmat ovat saavuttaneet elinkaarensa lopun, eikä niihin tarjota enää päivityksiä. Lakkautetut ohjelmat näytetään Ohjelmiston päivitystoiminnon tarkistustuloksissa oletuksena aina, vaikka ne olisivatkin ajan tasalla. Jos et halua nähdä lakkautettuja ohjelmia, lisää ne ohitusluetteloon. Mahdollisten riskien välttämiseksi lakkautettujen ohjelmien asennus kannattaa poistaa ja korvata vaihtoehtoisella ohjelmalla. 

Tietyn ohjelman ohittaminen Ohjelmiston päivitystoiminnon tarkistuksissa

Jos ohjelmaan, jonka haluat lisätä ohitusluetteloon tai poistaa siitä, liittyy odottava käyttäjän toimenpide (esimerkiksi uudelleenkäynnistys), ohjelma lisätään tai poistetaan ohitusluettelosta vasta seuraavasta tarkistuksesta alkaen.

Ohitusluetteloon ei voi lisätä Windows-korjaustiedostoja. Jollet halua, että Norton-suojaus tarkistaa Windows-päivitykset, poista valintamerkki Sisällytä Windows-päivitykset -kohdasta Ohjelmiston päivitystoiminto -ikkunassa.
 1. Käynnistä Nortonin laitesuojaustuote.
 2. Napauta Oma Norton -ikkunan keskipaneelista asetusten -kuvaketta > Ohjelmiston päivitystoiminto > Ohitetut ohjelmat.
 3. Valitse Ohitetut ohjelmat -ikkunasta Lisää.
 4. Valitse ohitettava ohjelma ja valitse Lisää.
  Ohjelmiston päivitystoiminto ei enää etsi päivityksiä ohjelmaa varten.

  Voit ohittaa ohjelman myös käyttämällä Ohita-valintaa Ohjelmiston päivitystoiminto -ikkunassa. Jos haluat, että Ohjelmiston päivitystoiminto tarkistaa ohitetun ohjelman, valitse ohjelma Ohitetut ohjelmat -ikkunasta ja napsauta poistokuvaketta (X). Ohjelmiston päivitystoiminto alkaa etsiä kyseiselle ohjelmalle uusia päivityksiä seuraavasta tarkistuksesta alkaen.

Ohjelmiston päivitystoiminnon laittaminen pois päältä

Jollet halua Norton-tuotteen etsivän tarkistuksissa vanhentuneiden ohjelmien päivityksiä, voit laittaa Ohjelmiston päivitystoiminnon pois päältä. Voit laittaa sen koska tahansa jälleen päälle.

Muutos tulee voimaan seuraavasta Ohjelmiston päivitystoiminto -tarkistuksesta alkaen. Jos tarkistus tai päivitystoiminto on käynnissä, tekemäsi muutos ei peruuta käynnissä olevaa tehtävää.

 1. Käynnistä Nortonin laitesuojaustuote.
 2. Napauta Oma Norton -ikkunan keskipaneelista asetusten -kuvaketta > Ohjelmiston päivitystoiminto.
 3. Siirrä Ohjelmiston päivitystoiminnon asetusikkunassa Ohjelmiston päivitystoiminto -kohdan kytkin pois päältä.

Luettelo Ohjelmiston päivitystoiminnon tukemista ohjelmista

Tuottavuusohjelmat

Toimittaja Tuotteet
Apple Inc. Apple Mobile Device Support, Apple Software Update, QuickTime, ICloud, ICloud Outlook, ITunes
Adobe Systems Inc. Adobe AIR, Adobe Acrobat DC Classic , Adobe Acrobat DC Continuous, Adobe Acrobat Reader DC Classic, Adobe Acrobat Reader DC Continuous, Adobe Bridge, Adobe Flash Player (ActiveX/NPAPI), Adobe Illustrator, Adobe Reader, Adobe Shockwave Player
Dropbox, Inc. Dropbox
Foxit Software Foxit PDF Reader, Foxit PhantomPDF, Foxit Reader
Google Inc. Google Drive, Google Drive File Stream, Google Talk, Picasa
Microsoft Corporation Microsoft .NET Core Runtime, Microsoft ASP.NET Core , Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection, Microsoft OneDrive, Microsoft Power BI Desktop , Microsoft Security Essentials, Microsoft SharePoint Designer, Microsoft Visual C++ Redistributable, Microsoft Visual Studio, Silverlight, System Center Endpoint Protection, Visual Studio Community, Visual Studio Professional, Windows Virtual PC
PlotSoft L.L.C. PDFill PDF Editor
TechSmith Corporation Camtasia Studio, Snagit
Evernote Corp. Evernote
Dom Lachowicz AbiWord
Inkscape.Org Inkscape

Selaimet

Toimittaja Tuotteet
Apple Inc. Safari
Avant Force Avant Browser, Orca Browser
Baidu Inc. Spark Browser
Fenrir Inc. Sleipnir
FlashPeak Inc. SlimBrowser
Flock, Inc. Flock
Google Inc. Google Chrome
Lunascape Corporation Lunascape
Kmeleon.Sf.Net K-Meleon
MoreQuick.Com GreenBrowser
Maxthon International Ltd. Maxthon Cloud Browser
Mozilla Corporation Mozilla Firefox, Mozilla Firefox ESR, SeaMonkey, Thunderbird
Netscape Netscape Navigator
Nimbuzz Nimbuzz Messenger
Opera Software Opera
YANDEX Yandex Browser

Viestintä ja neuvottelut

Toimittaja Tuotteet
AOL Inc. AOL Instant Messenger
Cerulean Studios, LLC Trillian
Cisco Systems, Inc Webex Teams
LogMeIn, Inc. GoToMeeting
OoVoo LLC OoVoo
Telegram Messenger LLP Telegram
Yahoo! Inc. Yahoo! Messenger
Zoom Video Communications, Inc. Zoom
Edgewall Software Pidgin
Jabber.Org Exodus
Gajim Development Team Gajim

Media ja suoratoisto

Toimittaja Tuotteet
ALLPlayer Group Ltd. ALLPlayer
Blender Foundation Blender
Gretech Corporation GOM Player
JetAudio, Inc. JetAudio
KMP Media Co.,Ltd The KMPlayer
RealNetworks, Inc. RealPlayer
Nullsoft, Inc. Winamp
Next Generation Software, Inc. Virtual DJ Studio
Participatory Culture Foundation Miro
PeerCast PeerCast
The Audacity Team Audacity
VideoLAN VLC Media Player
Www.Sopcast.Com SopCast
DsNET ATube Catcher
GN Audio A/S Jabra Direct
Spotify Ltd Spotify

Tiedostojen jakaminen ja arkistointi

Toimittaja Tuotteet
Alexander Roshal WinRAR
EFS Software, Inc. Easy File Sharing Web Server
ESTsoft Corp. ALFTP, ALSee, ALZip
FileZilla Project FileZilla
Ghisler Software GmbH Total Commander
Globalscape, Inc. CuteFTP
Igor Pavlov 7-Zip
IMesh, Inc IMesh
IN MEDIA KG FilterFTP
PuTTY PuTTY
WinZip Computing, S.L. WinZip
Giorgio Tani PeaZip
E-Merge GmbH WinAce Archiver
AMule Team AMule
EMule EMule

Pelaaminen

Toimittaja Tuotteet
Valve Corporation Steam
Xfire Inc. Xfire
Electronic Arts Origin

Muut ohjelmat

Toimittaja Tuotteet
2BrightSparks Pte Ltd SyncBackFree, SyncBackPro, SyncBackSE
ActiveState ActivePerl
Almico Software SpeedFan
Amazon.Com Amazon Corretto
Angus Johnson Resource Hacker
Apache Software Foundation Apache HTTP Server, Open Office
Ask Partner Network Ask Toolbar
Atlassian HipChat, SourceTree
Azureus Software, Inc Vuze
Babylon Ltd. Babylon Client
Bandoo Media Inc. Shareaza
BitComet BitComet
BitTorrent Inc. BitTorrent, ΜTorrent
CPUID CPU-Z
Canneverbe Limited CDBurnerXP
Carbon Black, Inc. Carbon Black Defense Sensor, Carbon Black Response
Cisco Systems, Inc Cisco Advanced Malware Protection For Endpoints
Citrix Systems, Inc. Citrix Receiver, Citrix Workspace
Code42 Software CrashPlan
Core FTP Core FTP LE
CounterPath X-Lite
CyberGhost S.R.L. CyberGhost VNP
Cyberduck Cyberduck
Cylance Inc. CylancePROTECT
DESlock Limited DESlock+
Dell Inc. Dell Data Protection | Encryption
Deluge Team Deluge
Disc Soft Ltd DAEMON Tools Lite, DAEMON Tools Pro, DAEMON Tools Ultra
Dominik Reichl KeePass Password Safe 1
Emesene Emesene
Firebird Project Firebird SQL Server
Fortinet Inc. FortiClient
Free Time FormatFactory
FreeDownloadManager.ORG Free Download Manager
FrostWire FrostWire
Glarysoft Ltd Glary Utilities
Gobierno De España AutoFirma
Hauri, Inc. ViRobot
IBM Corp. IBM Tivoli Storage Manager FastBack
ICQ ICQ
Image-Line FL Studio
Irfan Skiljan IrfanView
JetBrains IntelliJ IDEA, TeamCity
Jetico, Inc. BCWipe, BestCrypt
Joyent, Inc. Node.Js Current, Node.Js LTS
Kovid Goyal Calibre
LIGHTNING UK! ImgBurn
LINE Corporation LINE
Martin Prikryl WinSCP
MetaMachine EDonkey2000
NCP Engineering GmbH NCP Secure Entry Client
Nero AG Nero
New Softwares.Net Folder Lock
Nitro PDF Pty. Ltd. Nitro Reader
Nitro Software, Inc. Nitro Pro
Nomadesk NV Nomadesk
Notepad++ Team Notepad++
OpenSight Software, LLC FlashFXP
Oracle Corporation Java, Java 8, Java SE Development Kit, MySQL Server, MySQL Workbench, VirtualBox
PPLive Corporation PPTV
PY Software Active WebCam
Palo Alto Networks, Inc. Traps
Phex Development Team Phex
Photodex ProShow Gold
Piriform Ltd CCleaner, Recuva
Power Software Ltd PowerISO
QIP.Ru QIP 2012
RealVNC Ltd VNC Viewer
Rebrand Software, LLC P2P Share Spy
Retrospect, Inc. Retrospect, Retrospect Client
Riverbed Technology, Inc. WinPcap
Samsung Electronics Co., Ltd. Kies
Scooter Software Beyond Compare 1
SecurStar GmbH DriveCrypt, DriveCrypt Plus Pack
Skype Technologies S.A. Skype
SoulSeek SoulSeek, SoulseekQt
Speedbit Ltd. Download Accelerator Plus
Spencer Kimball, Peter Mattis And The GIMP Development Team GIMP
Sublime HQ Pty Ltd Sublime Text 2
SurfRight B.V. HitmanPro, HitmanPro.Alert
Symantec Corporation Symantec Data Loss Prevention Enforce Server, Symantec Encryption Desktop, Symantec Endpoint Protection Cloud
TeamViewer GmbH TeamViewer
TeraTerm Project T. Teranishi Tera Term
The Dia Developers Dia
The Document Foundation LibreOffice
The Git Development Community Git
The Psi Team Psi
The R Foundation R (X64)
The Transmission Project Transmission
The Wireshark Developer Community Wireshark
The PgAdmin Development Team PgAdmin 4 V4
The QBittorrent Project QBittorrent
Thingamahoochie Software WinMerge
Tonec Inc. Internet Download Manager
TortoiseSVN TortoiseSVN
Tracker Software Products Ltd. PDF-XChange Viewer
Trend Media Corporation Limited FlashGet
Trend Micro, Inc. OfficeScan monthly version
Trimble Navigation Limited SketchUp
TrueCrypt Foundation TrueCrypt
UltraVNC UltraVNC Server, UltraVNC Viewer
Utimaco Safeware AG SafeGuard PrivateCrypto
VMware, Inc. VMware Identity Manager Connector, VMware Player, VMware Tools, VMware Workstation
WeFi WeFi
XnSoft XnView
Yukihiro Matsumoto Ruby
Zimbra, Inc. Zimbra Desktop
AMSN Team AMSN
Gtk-Gnutella Developers Gtk-Gnutella
Http://Tortoisegit.Org/ TortoiseGit
Iolo Technologies, LLC Iolo System Shield
MIRC Co. Ltd. MIRC
Ntldr DiskCryptor
OwnCloud OwnCloud
Pdfforge GmbH PDFCreator
UZoft Ltd. VDesk

Ratkaisu teki ongelmani käsittelystä helppoa.

Kyllä Ei

Auta meitä parantamaan tätä ratkaisua.

Kiitos avustasi tämän sovelluksen käyttökokemuksen parantamisessa.

Mitä haluaisit seuraavaksi tehdä?

Selaa ratkaisuja tai ota yhteyttä.

DOCID: v138894743
Käyttöjärjestelmä: Windows
Muokattu viimeksi: 30/06/2022