Άλλα προϊόντα

Κατάργηση ιού FBI Moneypak/Interpol/Mandiant/Cyber Security από τον υπολογιστή σας

Πρόκειται για έναν τύπο απειλής, γνωστό ως ransomware, ο οποίος εμφανίζει ειδοποιήσεις που σας ζητούν να καταβάλετε χρήματα για να ξεκλειδώσετε τον υπολογιστή σας. Το ransomware περιορίζει την πρόσβαση στον υπολογιστή σας και απαιτεί να πληρώσετε λύτρα στο δημιουργό της απειλής για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας. Η απειλή ζητά από το χρήστη να καταβάλει χρήματα μέσω Moneypak ή uKash, ανάλογα με την περιοχή.

Αυτές οι απειλές προσπαθούν να σας παραπλανήσουν ώστε να στείλετε χρήματα, πιστεύοντας ότι δεν έχετε πλέον πρόσβαση στον υπολογιστή σας.

Για να αφαιρέσετε αυτές τις απειλές από τον υπολογιστή σας, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες.

ΒΗΜΑ 1

Επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε Ασφαλή λειτουργία με Παράθυρο εντολών

 1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

 2. Μόλις γίνει η εκκίνηση του υπολογιστή, πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί F8 μέχρι να εμφανιστεί το μενού Εκκίνηση.

 3. Στο μενού Επιλογές εκκίνησης για προχωρημένους, χρησιμοποιήστε τα βελάκια στο πληκτρολόγιο για να επιλέξετε Ασφαλής λειτουργία με Παράθυρο εντολών.

 4. Πατήστε Enter.

 5. Στο παράθυρο cmd.exe, πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο, και έπειτα πατήστε Enter.

  net user norton norton /add

  Αυτό δημιουργεί ένα νέο προφίλ χρήστη norton με κωδικό πρόσβασης norton.

 6. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο στην επόμενη γραμμή, και έπειτα πατήστε Enter.

  net localgroup administrators norton /add

  Αυτό επιτρέπει την πρόσβαση διαχειριστή στο προφίλ Νorton που έχει δημιουργηθεί πρόσφατα.

ΒΗΜΑ 2

Επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε Ασφαλή λειτουργία με Δικτύωση

 1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

 2. Μόλις γίνει η εκκίνηση του υπολογιστή, πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί F8 μέχρι να εμφανιστεί το μενού Εκκίνηση.

 3. Στο μενού Επιλογές εκκίνησης για προχωρημένους, χρησιμοποιήστε τα βελάκια στο πληκτρολόγιο για να επιλέξετε Ασφαλής λειτουργία με Δικτύωση.

 4. Πατήστε Enter.

  Αν σας ζητηθεί, συνδεθείτε με προφίλ διαχειριστή, το οποίο δημιουργήσατε στο Βήμα 1.

ΒΗΜΑ 3

Λήψη και εκτέλεση του Norton Power Eraser - Σάρωση φήμης

 1. Εκτελέστε λήψη του Norton Power Eraser.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Επιλέξτε την Επιφάνεια εργασίας ως θέση και στη συνέχεια πατήστε Αποθήκευση.

 4. Για την εκτέλεση του Norton Power Eraser κάντε διπλό κλικ στο αρχείο NPE.exe.

 5. Διαβάστε τη συμφωνία άδειας χρήσης και κάντε κλικ στο Αποδοχή.

 6. Στο παράθυρο του Norton Power Eraser, κάντε κλικ στο εικονίδιο Επιλογές για προχωρημένους.

 7. Στο παράθυρο Για προχωρημένους, δίπλα στο στοιχείοΣάρωση φήμης, κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση τώρα.

 8. Στο παράθυρο Επιλογή τύπου σάρωσης, κάντε κλικ Σάρωση φακέλου.

 9. Στο παράθυρο Αναζήτηση φακέλου, ανάλογα με την έκδοση των Windows που διαθέτετε, εκτελέστε μια από τις παρακάτω ενέργειες:

  • Για Windows 8/7/Vista: Μεταβείτε στη θέση Υπολογιστής > Τοπικός δίσκος (C:) και επιλέξτε τον φάκελο Χρήστες.

  • Για Windows XP: Μεταβείτε στη θέση Υπολογιστής > Τοπικός δίσκος (C:) > Έγγραφα και ρυθμίσεις και επιλέξτε τους φακέλους Διαχειριστής και Όλοι οι χρήστες.

   Εκτελέστε Σάρωση φήμης για το φάκελο Διαχειριστή και έπειτα για το φάκελο Όλοι οι χρήστες.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να ξεκινήσετε τη Σάρωση φήμης.

 11. Στο παράθυρο Η σάρωση ολοκληρώθηκε, κάντε κλικ Επιδιόρθωση τώρα για να επιδιορθώσετε τυχόν αρχεία που εντοπίστηκαν.

 12. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

ΒΗΜΑ 4

Επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε Ασφαλή λειτουργία με Δικτύωση

 1. Μόλις γίνει η εκκίνηση του υπολογιστή, πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί F8 μέχρι να εμφανιστεί το μενού Εκκίνηση.

 2. Στο μενού Επιλογές εκκίνησης για προχωρημένους, χρησιμοποιήστε τα βελάκια στο πληκτρολόγιο για να επιλέξετε Ασφαλής λειτουργία με Δικτύωση.

 3. Πατήστε Enter.

  Αν σας ζητηθεί, συνδεθείτε με προφίλ διαχειριστή, το οποίο δημιουργήσατε στο Βήμα 1.

ΒΗΜΑ 5

Εκτέλεση σάρωσης Norton Power Eraser

 1. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο NPE.exe.

 2. Διαβάστε τη συμφωνία άδειας χρήσης και κάντε κλικ στο Αποδοχή.

 3. Στο παράθυρο του Norton Power Eraser, κάντε κλικ στο εικονίδιο Σάρωση για κινδύνους.

 4. Ως προεπιλογή, το Norton Power Eraser εκτελεί μια σάρωση του Rootkit και ζητά επανεκκίνηση του συστήματος. Όταν σας εμφανιστεί μήνυμα να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση τώρα.

 5. Αν σας ζητηθεί, συνδεθείτε με προφίλ διαχειριστή, το οποίο δημιουργήσατε στο Βήμα 1.

 6. Η σάρωση ξεκινά αυτόματα.

  Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η σάρωση.

 7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την κατάργηση των κακόβουλων αρχείων.

 8. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε κανονική λειτουργία.

ΒΗΜΑ 6

Εκτέλεση του LiveUpdate

 1. Εκκινήστε το προϊόν Norton.

 2. Ανάλογα με το προϊόν Norton που διαθέτετε, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για το Norton AntiVirus ή το Norton Internet Security: Στο κύριο παράθυρο, κάντε κλικ στο LiveUpdate.

  • Για το Norton 360: Στο κύριο παράθυρο, κάντε κλικ στο Εργασίες και κατόπιν πατήστε Εκτέλεση LiveUpdate.

 3. Μετά από την ολοκλήρωση του Norton LiveUpdate, κάντε κλικ στο OK ή στην επιλογή Κλείσιμο.

 4. Εκτελέστε το LiveUpdate μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα «Το προϊόν Norton διαθέτει τώρα τις τελευταίες ενημερώσεις προστασίας».

 5. Κλείστε όλα τα προγράμματα και πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

ΒΗΜΑ 7

Εκτελέστε πλήρη σάρωση συστήματος

 1. Εκκινήστε το προϊόν Norton.

 2. Ανάλογα με το προϊόν Norton που διαθέτετε, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για το Norton AntiVirus ή το Norton Internet Security: Στο κύριο παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση τώρα.

  • Για το Norton 360: Στο βασικό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Εργασίες και έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση σαρώσεων.

 3. Στο παράθυρο Σαρώσεις, επιλέξτε Πλήρης σάρωση συστήματος και κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο ή Τέλος.

Κι αν αυτό δεν είχε αποτέλεσμα;

Βίντεο

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v71075396_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 04/02/2014