Άλλα προϊόντα

Remove FBI Moneypak/Interpol/Mandiant/Cyber Security virus from the computer

This is a type of threat, known as ransomware, which displays alerts that keep asking you to send money to unlock your computer. A ransomware restricts access to the computer and demands a ransom to be paid to the creator of the threat to use the computer. The threat instructs the user to send money by Moneypak or uKash depending on the region.

These threats try to trick you into sending money by making you think that your computer is no longer accessible.

To remove these threats from your computer, perform the following steps.

STEP 1

Start the computer in Safe mode with Networking

 1. Restart the computer.

 2. As soon as the computer starts, begin to tap the F8 key until the boot menu appears.

 3. In the Advanced Boot Options menu, use the arrow keys on the keyboard to select Safe mode with Networking.

 4. Press Enter.

STEP 2

Download and run Norton Power Eraser

 1. Download Norton Power Eraser.

  Download Now

 2. Click Save.

 3. Select the location as Desktop, and then click Save.

 4. To run Norton Power Eraser, double click the NPE.exe file.

  If the User Account Control window prompts, click Yes or Continue.

 5. Read the license agreement, and click Accept.

 6. In the Norton Power Eraser window, click the Scan for Risks icon.

 7. By default, Norton Power Eraser performs a Rootkit scan and requires a system restart. When you see a prompt to restart the computer, click Restart. If you do not want to include the Rootkit scan, go to Settings, and uncheck the option Include Rootkit scan (Requires a system restart).

 8. When the computer restarts, make sure that you start the computer in Safe mode with Networking again.

 9. Follow the on-screen instructions to run the scan.

 10. After you fix the threats that Norton Power Eraser detects, start your computer in normal mode.

STEP 3

Reset browser settings

 • If your browser is locked by the threat, reset your browser settings.

After you follow the steps, run a full system scan in your Norton product to make sure that you do not see any threat alerts.

Video

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v71075396
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 04/08/2020