Άλλα προϊόντα

Remove FBI Moneypak/Interpol/Mandiant/Cyber Security virus from the computer

This is a type of threat, known as ransomware, which displays alerts that keep asking you to send money to unlock your computer. A ransomware restricts access to the computer and demands a ransom to be paid to the creator of the threat to use the computer. The threat instructs the user to send money by Moneypak or uKash depending on the region.

These threats try to trick you into sending money by making you think that your computer is no longer accessible.

To remove these threats from your computer, perform the following steps.

STEP 1

Start the computer in Safe mode with Networking

 1. Restart the computer.

 2. As soon as the computer starts, begin to tap the F8 key until the boot menu appears.

 3. In the Advanced Boot Options menu, use the arrow keys on the keyboard to select Safe mode with Networking.

 4. Press Enter.

STEP 2

Download and run Norton Power Eraser

 1. Download Norton Power Eraser.

  Download Now

 2. Click Save.

 3. Select the location as Desktop, and then click Save.

 4. To run Norton Power Eraser, double click the NPE.exe file.

  If the User Account Control window prompts, click Yes or Continue.

 5. Read the license agreement, and click Accept.

 6. In the Norton Power Eraser window, click the Scan for Risks icon.

 7. By default, Norton Power Eraser performs a Rootkit scan and requires a system restart. When you see a prompt to restart the computer, click Restart. If you do not want to include the Rootkit scan, go to Settings, and uncheck the option Include Rootkit scan (Requires a system restart).

 8. When the computer restarts, make sure that you start the computer in Safe mode with Networking again.

 9. Follow the on-screen instructions to run the scan.

 10. After you fix the threats that Norton Power Eraser detects, start your computer in normal mode.

STEP 3

Reset browser settings

If your browser is locked by the threat, reset your browser settings.

Reset Internet Explorer settings

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  inetcpl.cpl
 3. In the Internet Properties window, under Advanced tab, click Reset.

 4. In the Reset Internet Explorer Settings window, check Delete personal settings option, and click Reset.

Google Chrome

 1. Start Google Chrome.

 2. On the top-right corner, click Customize and control Google Chrome, and click Settings.

 3. Click Advanced.

 4. Under Reset and cleanup, click Restore settings to their original defaults.

 5. In the Reset settings window, click Reset settings.

Mozilla Firefox

 1. Start Mozilla Firefox.

 2. On the top-right corner, click Open menu, and then click Help .

 3. On the Help menu, select Troubleshooting Information.

 4. In the Troubleshooting Information window, click Refresh Firefox.

 5. In the confirmation window, click Refresh Firefox.

 6. Click Finish.

 7. Click Open menu, click Library > History, and then click Clear Recent History.

 8. In the Time range to clear drop-down, select Everything.

 9. Select all options, and click Clear Now.

Microsoft Edge

 1. Start Microsoft Edge.

 2. On the top-right corner, click Settings and more, and select Settings.

 3. In the Settings window, select Reset settings.

 4. On the right pane, under Reset settings, click Restore settings to their default values.

 5. In the Reset settings window, click Reset.

Microsoft Edge (older version)

 1. Start Microsoft Edge

 2. On the top-right corner, click Settings and more, and select Settings.

 3. On the left tab, click Privacy & security.

 4. In the Privacy & security window, under Clear browsing data, click Choose what to clear.

 5. Select Browsing History, Cookies and saved website data, Cached data and files, and Download history.

 6. Click Clear.

After you follow the steps, run a full system scan in your Norton product to make sure that you do not see any threat alerts.

Video


Need more help?

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v71075396
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 18/11/2021