Άλλα προϊόντα

Αντιμετώπιση κινδύνων ή απειλών σε καραντίνα

Τα στοιχεία σε καραντίνα απομονώνονται από τον υπόλοιπο υπολογιστή ώστε να μην είναι δυνατή η εξάπλωση ή μόλυνση του υπολογιστή σας. Αν πιστεύετε ότι ένα στοιχείο έχει μολυνθεί αλλά το Norton δεν το αναγνωρίζει ως κίνδυνο, μπορείτε να θέσετε το στοιχείο σε καραντίνα μη αυτόματα. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε ένα αντικείμενο από την καραντίνα αν νομίζετε ότι είναι χαμηλού κινδύνου. Το προϊόν Norton δεν επιδιορθώνει το στοιχείο που επαναφέρετε. Ωστόσο, μπορεί να απολυμάνει τα αποκαταστημένα στοιχεία κατά τη διάρκεια των επόμενων σαρώσεων.

Αποκατάσταση στοιχείου από την καραντίνα

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφαλείας συσκευής Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο My Norton, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Ιστορικό.

 3. Στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Προβολή, επιλέξτε την κατηγορία Θέτω σε καραντίνα.

 4. Επιλέξτε ένα στοιχείο που θέλετε να διαχειριστείτε.

 5. Στο παράθυρο Λεπτομέρειες, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο Περισσότερες Επιλογές, για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το στοιχείο, πριν να επιλέξετε μια ενέργεια για αυτό. Ο σύνδεσμος ανοίγει στο παράθυρο Λεπτομέρειες αρχείου Insight που περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

 6. Στο παράθυρο Εντοπίστηκε απειλή, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

  • Επαναφορά : Επαναφέρει το στοιχείο στην αρχική του τοποθεσία στον υπολογιστή του. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για στοιχεία που έχουν τεθεί σε καραντίνα μη αυτόματα.

  • Επαναφορά και εξαίρεση αυτού του αρχείου: : Αυτή η επιλογή επαναφέρει το στοιχείο στην αρχική του τοποθεσία χωρίς να το επιδιορθώσει και εξαιρεί το στοιχείο από εντοπισμό σε μελλοντικές σαρώσεις. Αυτή η επιλογή διατίθεται για τις απειλές με και χωρίς ιούς που ανιχνεύονται.

  • Κατάργηση από το ιστορικό : Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από το αρχείο καταγραφής του Ιστορικού ασφαλείας.

 7. Αν επιλέξετε επαναφορά, στο παράθυρο Επαναφορά καραντίνας, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

 8. Στο πλαίσιο διαλόγου Αναζήτηση φακέλου, επιλέξτε το φάκελο ή τη μονάδα δίσκου στην οποία θέλετε να επαναφέρετε το αρχείο και κάντε κλικ στο στοιχείο OK.

Επαναφορά ενός αρχείου που αναγνωρίστηκε εσφαλμένα ως κίνδυνος ασφαλείας

Από προεπιλογή, το Norton καταργεί τους κινδύνους ασφαλείας από τον υπολογιστή σας και τους θέτει σε καραντίνα. Αν πιστεύετε ότι ένα αρχείο καταργήθηκε κατά λάθος, μπορείτε να επαναφέρετε το αρχείο από την Καραντίνα στην αρχική του θέση και να το εξαιρέσετε από τις μελλοντικές σαρώσεις.

Επαναφορά αρχείου από την Καραντίνα

  Εξαιρέστε κάποιο πρόγραμμα από τις σαρώσεις του Norton μόνο αν είστε σίγουροι ότι το πρόγραμμα είναι ασφαλές. Για παράδειγμα, εάν η λειτουργία κάποιου άλλου προγράμματος βασίζεται σε πρόγραμμα κινδύνου ασφαλείας, μπορείτε να αποφασίσετε να διατηρήσετε το πρόγραμμα στον υπολογιστή.

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφαλείας συσκευής Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο My Norton, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό.

 3. Στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας, στο αναπτυσσόμενο μενού Εμφάνιση, επιλέξτε το στοιχείο Καραντίνα.

 4. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επαναφέρετε.

 5. Στο πλαίσιο Λεπτομέρειες, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 6. Στο παράθυρο Εντοπίστηκε απειλή, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά και εξαίρεση αυτού του αρχείου.

 7. Στο παράθυρο Επαναφορά καραντίνας, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

 8. Στο πλαίσιο διαλόγου Αναζήτηση φακέλου, επιλέξτε τον φάκελο ή την μονάδα δίσκου στην οποία θέλετε να επαναφέρετε το αρχείο και κάντε κλικ στο στοιχείο OK.

Υποβάλετε ένα στοιχείο για την αξιολόγηση της Norton

Μπορείτε να συμβάλετε στην αποτελεσματικότητα του προϊόντος σας Norton υποβάλλοντας αρχεία που θεωρείτε ότι αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια. Η εφαρμογή Norton Security Response αναλύει το αρχείο και, αν υπάρχει κίνδυνος, το προσθέτει στους μελλοντικούς ορισμούς προστασίας.

Οι πληροφορίες που έχετε αναγνωρίσει οι ίδιοι δεν περιλαμβάνονται ποτέ στις υποβολές.

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφαλείας συσκευής Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο My Norton, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Ιστορικό.

 3. Στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Προβολή, επιλέξτε την κατηγορία Θέτω σε καραντίνα.

 4. Επιλέξτε ένα στοιχείο που θέλετε να διαχειριστείτε.

 5. Στο παράθυρο Λεπτομέρειες, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο Περισσότερες Επιλογές, για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το στοιχείο, πριν να επιλέξετε μια ενέργεια για αυτό. Ο σύνδεσμος ανοίγει στο παράθυρο Λεπτομέρειες αρχείου Insight που περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

 6. Στο παράθυρο Εντοπίστηκε απειλή, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή στη Norton.

 7. Στην οθόνη που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ

Προσθήκη στοιχείου σε καραντίνα με μη αυτόματο τρόπο

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφαλείας συσκευής Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο My Norton, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Ιστορικό.

 3. Στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Προβολή, επιλέξτε την κατηγορία Θέτω σε καραντίνα.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στην Καραντίνα.

 5. Στο παράθυρο Προσθήκη στην Καραντίνα με μη αυτόματο τρόπο, προσθέστε το αρχείο που θέλετε να τεθεί σε καραντίνα και πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την αναφορά σας.

  Εάν θέσετε σε καραντίνα κάποιο αρχείο που σχετίζεται με οποιαδήποτε εκτελούμενη διαδικασία, οι διαδικασίες τερματίζονται. Επομένως, κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τις διαδικασίες που εκτελούνται πριν προσθέσετε ένα αρχείο σε καραντίνα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v6200305
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2021