Άλλα προϊόντα

Επιδιόρθωση προβλημάτων αργής λειτουργίας του υπολογιστή

Είναι σημαντικό να διατηρείτε τη βέλτιστη απόδοση του υπολογιστή σας. Με την πάροδο του χρόνου, η συχνή χρήση του υπολογιστή δημιουργεί περιττά αρχεία και κατακερματίζει το σκληρό δίσκο. Οι κακές συνήθειες χρήσης του υπολογιστή συμβάλλουν επίσης στην αργή λειτουργία του υπολογιστή. Ως κακές συνήθειες ορίζονται ενέργειες όπως η ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών προγραμμάτων, ο ορισμός της κατάστασης αδράνειας αντί της τακτικής επανεκκίνησης του υπολογιστή, η περιήγηση στο Internet με πολλαπλά παράθυρα προγράμματος περιήγησης, η προσθήκη plug-in και υπηρεσιών και η παραμέληση εκτέλεσης τακτικών ενεργειών συντήρησης. Όλες αυτές οι ενέργειες ενδεχομένως να έχουν ως αποτέλεσμα την κακή απόδοση του υπολογιστή.

Βέλτιστες πρακτικές

 • Ακολουθούν ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για την διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης του υπολογιστή σας:

  • Συνιστάται να επανεκκινείτε τον υπολογιστή σας τουλάχιστον μία φορά την ημέρα

  • Συνιστάται να ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό προγραμμάτων που φορτώνουν κατά την εκκίνηση

  • Συνιστάται να μην εκτελείτε πολλαπλά προγράμματα ασφαλείας ταυτόχρονα

  • Συνιστάται να καταργήσετε ανεπιθύμητα plug-in προγραμμάτων περιήγησης

  • Συνιστάται να διαγράφετε τα προσωρινά και ανεπιθύμητα αρχεία

  • Συνιστάται να εκτελείτε τις ενημερώσεις των Windows τακτικά ή να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις

  • Συνιστάται να ενημερώνετε όλα τα προγράμματα τακτικά

  • Συνιστάται να εκτελείτε ανασυγκρότηση του σκληρού δίσκου τακτικά

Το Norton μπορεί να σας βοηθήσει με ορισμένα από αυτά. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βελτιστοποιήσετε τον υπολογιστή σας με το Norton.

ΒΗΜΑ 1

Λήψη και εκτέλεση του Norton Power Eraser

 1. Εκτελέστε λήψη του Norton Power Eraser.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Επιλέξτε την Επιφάνεια εργασίας ως θέση και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 4. Για την εκτέλεση του Norton Power Eraser, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο NPE.exe.

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή Συνέχεια.

 5. Διαβάστε τη συμφωνία άδειας χρήσης και κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.

 6. Στο παράθυρο του Norton Power Eraser, κάντε κλικ στο εικονίδιο Σάρωση για κινδύνους.

 7. Από προεπιλογή, το Norton Power Eraser εκτελεί σάρωση για Rootkit και απαιτεί επανεκκίνηση του συστήματος. Όταν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση. Αν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε σάρωση για Rootkit, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Να συμπεριλαμβάνεται σάρωση για Rootkit (απαιτείται επανεκκίνηση συστήματος).

 8. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, η σάρωση εκκινείται αυτόματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

ΒΗΜΑ 2

Διαχειριστείτε τα πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης

  Η αργή απόδοση του Internet ενδέχεται επίσης να προκύψει αν έχετε πολλαπλά παράθυρα του προγράμματος περιήγησης ανοικτά ή αν το σήμα WiFi είναι ασθενές. Τα ανεπιθύμητα πρόσθετα στο πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να επηρεάσουν την ταχύτητα φόρτωσης του προγράμματος περιήγησης. Συνιστάται να απενεργοποιήσετε κάθε πρόσθετο ξεχωριστά για να ανακαλύψετε ποιο πρόσθετο προκαλεί την επιβράδυνση.

 1. Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης.

 2. Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησής σας, εκτελέστε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Για Internet Explorer: Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πρόσθετων.

  • Για Mozilla Firefox: Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο Άνοιγμα μενού και κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετα. Στη σελίδα Διαχείριση πρόσθετων, επιλέξτε το στοιχείο Επεκτάσεις.

  • Για Google Chrome: Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσαρμογή και έλεγχος του Google Chrome και κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις. Στην ενότητα Chrome, κάντε κλικ στην επιλογή Επεκτάσεις.

 3. Επιλέξτε ένα πρόσθετο τη φορά και απενεργοποιήστε το.

  Αν η σύνδεση στο Internet επιβραδύνεται μετά την προσθήκη ενός συγκεκριμένου πρόσθετου, αφήστε το απενεργοποιημένο.

ΒΗΜΑ 3

Διαχείριση στοιχείων εκκίνησης

  Η φόρτωση πολλών προγραμμάτων κατά την εκκίνηση ενδέχεται να επιβραδύνει τη διαδικασία εκκίνησης. Με τη λειτουργία Startup Manager του Norton, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε τα προγράμματα εκκίνησης και να μειώσετε το χρόνο εκκίνησης

 1. Εκκινήστε το Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Απόδοση, και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Startup Manager.

 3. Στο παράθυρο Startup Manager, στην ενότητα Καθυστέρηση εκκίνησης, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να καθυστερήσετε.

  Αν δεν είστε σίγουροι ποιο πρόγραμμα θέλετε να καθυστερήσετε, ελέγξτε τα αποτελέσματα στην ενότητα Χρήση πόρων. Αν ένα πρόγραμμα έχει υψηλή χρήση πόρων, συνιστάται να το προσθέσετε στην ενότητα Καθυστέρηση εκκίνησης.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

ΒΗΜΑ 4

Κατάργηση προσωρινών και ανεπιθύμητων αρχείων

  Η λειτουργία Εκκαθάριση αρχείων του Norton καταργεί τα προσωρινά αρχεία για τα προγράμματα περιήγησης Internet Explorer και Mozilla Firefox και τα ανεπιθύμητα αρχεία από το φάκελο προσωρινών αρχείων των Windows. Με την πάροδο του χρόνου, τα προσωρινά αρχεία ενδέχεται να επιβραδύνουν την περιήγηση στο Internet και την απόδοση του υπολογιστή.

 1. Εκκινήστε το Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Απόδοση και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση αρχείων.

 3. Μετά την κατάργηση των προσωρινών αρχείων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

  Για να καταργήσετε τα προσωρινά αρχεία Internet στο Google Chrome, μεταβείτε στην επόμενη γραμμή. Αν δεν διαθέτετε το Google Chrome εγκατεστημένο, μεταβείτε στο βήμα 4.

 4. Για να ανοίξετε το παράθυρο Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης στο Google Chrome, πατήστε τα πλήκτρα Ctrl + Shift + Del στο πληκτρολόγιό σας.

 5. Στο επάνω μέρος του παραθύρου Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης, επιλέξτε το στοιχείο από την αρχή χρήσης από το αναπτυσσόμενο μενού.

 6. Οι επιλογές ορίζονται από προεπιλογή στο παράθυρο. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης.

ΒΗΜΑ 5

Απεγκατάσταση προϊόντος ασφαλείας τρίτου κατασκευαστή εκτός του Norton

  Κάθε λογισμικό ασφαλείας έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα σε έναν υπολογιστή. Η χρήση πολλαπλών λύσεων ασφαλείας σε έναν υπολογιστή δεν συνιστάται, καθώς δεν είναι βελτιστοποιημένες ώστε να λειτουργούν μαζί και ενδέχεται να προκαλέσουν υποβάθμιση της απόδοσης.

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

  appwiz.cpl

 3. Στη λίστα των ήδη εγκατεστημένων προγραμμάτων, επιλέξτε το προϊόν ασφαλείας τρίτου κατασκευαστή εκτός του Norton και κάντε κλικ στην επιλογή Απεγκατάσταση ή Κατάργηση.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

 5. Όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

  Μπορείτε επίσης να διαβάσετε την τεκμηρίωση του προγράμματος ή να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του προγράμματος για οδηγίες σχετικά με την κατάργηση προϊόντων ασφαλείας τρίτου κατασκευαστή εκτός του Norton από τον υπολογιστή σας.

Αναρωτιέστε γιατί ο υπολογιστής σας καθυστερεί; Με την υπηρεσία Norton Ultimate Help Desk (μόνο για τις Η.Π.Α.), μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας με τη βοήθεια ειδικών, για βελτιωμένη ταχύτητα εκκίνησης και επαναφορά της βέλτιστης απόδοσης του παλαιού υπολογιστή σας.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v59066932
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 07/05/2020