Άλλα προϊόντα

Find out how many devices you can protect with your Norton subscription

Most Norton products let you install on 3, 5, and 10 devices. If you are purchasing a new Norton product, and want to know how many devices you can install your product on, go to Norton Online Store. The license information for all Norton products is displayed on Norton Online Store.

For China, Japan, and Korea: Norton account is not created during purchase. Once your product is installed, you can create an account from my.Norton.com. For detailed instructions, read Create a Norton account.

If you have already purchased and installed Norton, you can find the license information from your Norton account.

Find the number of seats available

  1. Sign in to your account.

  2. In the My Subscription tab, click your Norton product.

  3. Review the number of seats available for installation.

Need more help?

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v53465626
Λειτουργικό σύστημα: Android;Mac;Windows;iOS
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023