Άλλα προϊόντα

Κατηγορίες ιστοτόπων Norton Family

Η Norton αξιολογεί το περιεχόμενο εκατομμυρίων τοποθεσιών Web και τους εκχωρεί κατηγορίες, όπως Παιδιά, Περιεχόμενο για ενήλικες ή Βία.

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε κατηγορίες τοποθεσιών Web των οποίων το περιεχόμενο είναι ακατάλληλο για το παιδί σας. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις κατηγορίας βασίζονται στην ηλικία του παιδιού σας, αλλά μπορείτε να τις τροποποιήσετε για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του παιδιού σας.

Στον ακόλουθο πίνακα παρέχεται η λίστα των κατηγοριών τοποθεσιών Web και σύντομη περιγραφή κάθε κατηγορίας:

Κατηγορία

Περιγραφή

Έκτρωση

Τοποθεσίες Web που παρέχουν πληροφορίες ή επιχειρήματα υπέρ και κατά της έκτρωσης, περιγράφουν τις διαδικασίες έκτρωσης, προσφέρουν βοήθεια σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης ή αποφυγής της έκτρωσης ή παρέχουν μαρτυρίες σχετικά με τις σωματικές, κοινωνικές, πνευματικές, ηθικές ή συναισθηματικές επιδράσεις της έκτρωσης ή την απουσία αυτών των επιδράσεων.

Διαφήμιση

Τοποθεσίες Web που εμφανίζουν ηλεκτρονικό διαφημιστικό περιεχόμενο. Το εύρος των μεμονωμένων διαφημίσεων που εμφανίζονται μπορεί να κυμαίνεται από αξιόπιστες διαφημίσεις επιχειρήσεων έως διαφημίσεις προσβλητικού περιεχομένου.

Αλκοόλ

Τοποθεσίες Web που προωθούν ή προσφέρουν αλκοολούχα ποτά προς πώληση ή τα μέσα για την παρασκευή τους, παρέχουν συνταγές ή σύνεργα ή εξυμνούν, επιδοκιμάζουν ή με άλλο τρόπο ενθαρρύνουν την κατανάλωση αλκοόλ ή τη μέθη.

Τέχνη

Τοποθεσίες Web που προβάλλουν ή αναφέρονται σε θέματα αισθητικής φύσεως. Αυτές οι τοποθεσίες μπορούν να περιέχουν ιστορική ή σύγχρονη τέχνη, αλλά δεν πρέπει να περιέχουν γυμνή τέχνη. (Οι τοποθεσίες που περιέχουν γυμνή τέχνη κατατάσσονται στην κατηγορία Περιεχόμενο για ενηλίκους).

Αυτοκινητοβιομηχανία

Τοποθεσίες Web που πωλούν, προβάλλουν, προωθούν, αξιολογούν ή περιγράφουν την αυτοκινητοβιομηχανία ή αυτοκίνητα.

Επιχειρήσεις

Τοποθεσίες Web που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικές αγορές.

Εισβολή σε υπολογιστές

Τοποθεσίες Web που προωθούν ή παρέχουν μέσα για την εκτέλεση παράνομων ή μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών με χρήση δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών και προγραμματισμού.

Έγκλημα

Τοποθεσίες Web που επιδεικνύουν ή προωθούν εγκληματικές τεχνικές, παρέχουν οδηγίες που θέτουν σε κίνδυνο ή παραβιάζουν την ασφάλεια ιδιοκτησίας ή το ιδιωτικό απόρρητο ατόμων ή περιγράφουν τρόπους αποφυγής της συμμόρφωσης με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το νόμο.

Αιρέσεις

Τοποθεσίες Web που επιδεικνύουν ή προωθούν εξέχουσες σύγχρονες οργανωμένες θρησκευτικές ομάδες που αναγνωρίζονται ως αιρέσεις από τρεις ή περισσότερες έγκυρες πηγές. Περιλαμβάνει επίσης τοποθεσίες Web που προωθούν ή προσφέρουν μεθόδους, μέσα καθοδήγησης ή άλλους πόρους άσκησης επιρροής σε πραγματικά γεγονότα με τη χρήση ξορκιών, κατάρων, μαγικών δυνάμεων ή υπερφυσικών όντων.

Διαδικτυακός εκφοβισμός

Τοποθεσίες Web που επιτρέπουν ή ενθαρρύνουν τον εκφοβισμό μεταξύ παιδιών. Στα παραδείγματα δραστηριοτήτων διαδικτυακού εκφοβισμού περιλαμβάνονται η αποστολή εξευτελιστικών βίντεο, φωτογραφιών και μηνυμάτων μέσω email.

Συζήτηση και αλληλεπίδραση στο Internet

Τοποθεσίες Web που παρέχουν στους χρήστες πλατφόρμα συζήτησης, σύγκρισης και διαλόγου επί διαφορετικών θεμάτων όπως η τεχνολογία, τα παιχνίδια, ο αθλητισμός, η μόδα και η πολιτική.

Ναρκωτικά

Τοποθεσίες Web που προωθούν, προσφέρουν, πωλούν, εφοδιάζουν, ενθαρρύνουν ή με άλλο τρόπο υποστηρίζουν την ψυχαγωγική ή παράνομη χρήση, καλλιέργεια, παρασκευή ή διανομή ναρκωτικών, φαρμακευτικών προϊόντων, φυτών ή χημικών που προκαλούν μέθη και των σχετικών με αυτά σύνεργων.

Ψυχαγωγία και μουσική

Τοποθεσίες Web που παρέχουν ψυχαγωγία στο χρήστη. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης ραδιοφωνικές τοποθεσίες στο Internet.

Κοινή χρήση αρχείων

Τοποθεσίες Web που παρέχουν ή προωθούν εφαρμογές κοινής χρήσης αρχείων.

Τυχερά παιχνίδια

Τοποθεσίες Web στις οποίες ο χρήστης μπορεί να στοιχηματίσει ή να συμμετάσχει σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες αμοιβαίων στοιχημάτων (συμπεριλαμβανομένων λαχειοφόρων κληρώσεων), να λάβει πληροφορίες, βοήθεια ή συστάσεις σχετικά με την υποβολή στοιχήματος, να λάβει οδηγίες, βοήθεια ή εκπαίδευση σχετικά με τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια.

Παιχνίδια

Τοποθεσίες Web που παρέχουν πρόσβαση σε παιχνίδια στο Internet στα οποία υπάρχει δυνατότητα παιχνιδιού εναντίον άλλων ατόμων στο Internet. Αυτές οι τοποθεσίες δεν υποστηρίζουν και δεν ενθαρρύνουν την υποβολή στοιχημάτων στα παιχνίδια.

Γενικά

Τοποθεσίες Web που εμφανίζουν θέματα γενικού ενδιαφέροντος και ενδεχομένως να αποτελούν πύλη προς ευρύ φάσμα πόρων και υπηρεσιών. Ενδέχεται να περιλαμβάνει επίσης τοποθεσίες με δυναμικά μεταβλητό περιεχόμενο με δυνατότητα δημιουργίας, προβολής ή προσφοράς συνδέσμων προς περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους.

Κυβέρνηση

Τοποθεσίες Web που περιλαμβάνουν κυβερνητικές οντότητες, οργανώσεις ή λειτουργίες.

Μίσος

Τοποθεσίες Web που υποστηρίζουν την έχθρα και την επιθετικότητα προς ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την εθνοτική καταγωγή ή άλλα ακούσια χαρακτηριστικά. Τοποθεσίες Web που υποτιμούν άλλους ή δικαιολογούν την ανισότητα βάσει αυτών των χαρακτηριστικών.

Υγεία

Τοποθεσίες Web που σχετίζονται με τη γενική κατηγορία της ανθρώπινης υγείας. Τα θέματα σεξουαλικής υγείας δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία, αλλά στην κατηγορία Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Αναζήτηση εργασίας

Τοποθεσίες Web αφιερωμένες σε εύρεση εργασίας, αγγελίες εργασίας, ανταλλαγές βιογραφικών και στρατολόγηση υποψηφίων.

Παιδιά

Τοποθεσίες Web που παρέχουν ασφαλή και ενδιαφέρουσα εμπειρία στο Internet για παιδιά κάτω των 12 ετών.

Νομικό περιεχόμενο

Τοποθεσίες Web που ασχολούνται με νομικά ζητήματα.

Εσώρουχα

Τοποθεσίες Web που ενδεχομένως να προσφέρουν προς πώληση εσώρουχα ή μαγιό και ενδέχεται να περιλαμβάνουν φωτογραφίες μοντέλων με την αντίστοιχη αμφίεση.

Περιεχόμενο για ενηλίκους

Τοποθεσίες Web που περιέχουν σεξουαλικό περιεχόμενο και πληροφορίες που δεν είναι ιατρικής ή επιστημονικής φύσης. Περιλαμβάνει επίσης τοποθεσίες Web που περιέχουν γυμνή τέχνη. Ως γυμνή τέχνη ορίζονται οι μη πορνογραφικές εικόνες που επιδεικνύουν το γυμνό σώμα καλαίσθητα και επιδέξια. Η σεξουαλική διέγερση δεν αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο των τοποθεσιών γυμνής τέχνης.

Στρατός

Τοποθεσίες Web που επιχορηγούνται από ένοπλες υπηρεσίες ή στρατιωτικούς οργανισμούς.

Ειδήσεις

Τοποθεσίες Web που παρέχουν νέα, απόψεις και δελτία καιρού. Σε αυτές τις τοποθεσίες Web περιλαμβάνονται όσες επιχορηγούνται από έντυπα και οπτικά μέσα.

Ηλεκτρονική συνομιλία

Τοποθεσίες Web που επιτρέπουν στους χρήστες να συνομιλούν στο Internet μέσω μετάδοσης μηνυμάτων σε άτομα στην ίδια τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο.

Προσωπικά στοιχεία

Τοποθεσίες Web που προωθούν ή παρέχουν στα άτομα τη δυνατότητα σύναψης ή συνέχισης πλατωνικών ή σεξουαλικών σχέσεων.

Λογοκλοπή

Τοποθεσίες Web που επιτρέπουν στα παιδιά την αντιγραφή και επικόλληση κειμένων για την ολοκλήρωση των σχολικών καθηκόντων τους.

Πολιτική

Τοποθεσίες Web που προσφέρουν σχολιασμό ή υποστήριξη σε θέματα πολιτικής οποιουδήποτε τύπου.

Πορνογραφία

Τοποθεσίες Web που περιέχουν σεξουαλικό περιεχόμενο για να προκαλέσουν σεξουαλικό ή προωθητικό ενδιαφέρον.

Ενημερ./Εκπαιδευτικό υλικό

Τοποθεσίες Web με πρωταρχικό στόχο την παροχή εκπαιδευτικής ενίσχυσης

Θρησκεία

Τοποθεσίες Web που περιγράφουν ή έχουν αφιερωθεί σε μία ή περισσότερες θρησκείες.

Αναζήτηση

Τοποθεσίες Web που υποστηρίζουν την αναζήτηση στο Web, τις ομάδα συζήτησης ή τους πίνακες και καταλόγους αυτών.

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Τοποθεσίες Web που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή και τη σεξουαλική ανάπτυξη, τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, την αντισύλληψη, τις πρακτικές ασφαλούς σεξουαλικής επαφής και τη σεξουαλικότητα.

Αγορές

Τοποθεσίες Web που παρέχουν τη δυνατότητα αγοράς αγαθών και υλικών στο Internet.

Σελίδες κοινωνικές δικτύωσης

Τοποθεσίες Web που επιτρέπουν στους χρήστες τη δημιουργία σχέσεων μέσω Internet με άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων τύπων τοποθεσιών:

  • Ιστολόγια : Τοποθεσίες Web που χρησιμοποιούνται ως προσωπικά ημερολόγια χρηστών με δυνατότητα δημόσιας πρόσβασης.

  • Φόρουμ : Τοποθεσίες Web που παρέχουν μια εφαρμογή Web η οποία επιτρέπει στους χρήστες να συμμετέχουν σε συνομιλίες επί πολυάριθμων θεμάτων, συχνά σε συνδυασμό με κοινότητες στο Internet.

  • Υπηρεσίες φιλοξενίας : Τοποθεσίες Web που παρέχουν σε μεμονωμένους χρήστες και επιχειρήσεις συστήματα στο Internet για την αποθήκευση πληροφοριών, εικόνων, βίντεο ή άλλου περιεχομένου με δυνατότητα πρόσβασης από το Web.

  • Ψηφιακές κοινότητες : Τοποθεσίες Web που προσφέρουν πληθώρα εργαλείων και μηχανισμών για να παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης στο Internet.

Αθλητικά

Τοποθεσίες Web αφιερωμένες σε θέματα σχετικά με τον επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό και με αθλητικές εκδηλώσεις.

Αυτοκτονία

Τοποθεσίες Web που προσφέρουν, προωθούν ή υποστηρίζουν συστάσεις, οδηγίες ή περιγραφές τρόπων αυτοκτονίας.

Τεχνολογία

Τοποθεσίες Web που πωλούν, εμφανίζουν, υποστηρίζουν, αξιολογούν ή περιγράφουν πληροφορίες σχετικά με θέματα τεχνολογίας.

Τσιγάρο

Τοποθεσίες Web που ενθαρρύνουν, προωθούν, προσφέρουν προς πώληση ή με άλλο τρόπο υποστηρίζουν την κατανάλωση τσιγάρων.

Ταξίδια

Τοποθεσίες Web αφιερωμένες στον προγραμματισμό προσωπικών ταξιδιών, τις διακοπές, την ενοικίαση αυτοκινήτων, τη διαμονή, τις κρουαζιέρες και τις τουριστικές ομάδες.

Δεν έχει κατηγοριοποιηθεί

Χιλιάδες νέες τοποθεσίες Web δημιουργούνται καθημερινά. Αυτές οι τοποθεσίες Web αναλύονται και ομαδοποιούνται σε διαφορετικές κατηγορίες. Οι μη κατηγοριοποιημένες τοποθεσίες Web είναι οι τοποθεσίες Web που δεν έχουν αναλυθεί και δεν έχουν ομαδοποιηθεί ακόμα.

Βία

Τοποθεσίες Web που εμφανίζουν ωμή βία που αποσκοπεί στην πρόκληση πόνου ή τραυματισμού. Τοποθεσίες Web που υποστηρίζουν ή παρέχουν οδηγίες για πρόκληση σωματικής βλάβης σε άτομα ή ιδιοκτησίες μέσω χρήσης όπλων, εκρηκτικών, φαρσών, διαμελισμού, βασανιστηρίων, αιματοχυσίας, σαδισμού και άλλων τύπων υπερβολικής βίας.

Όπλα

Τοποθεσίες Web που πωλούν, εμφανίζουν, υποστηρίζουν, αξιολογούν ή περιγράφουν όπλα όπως πιστόλια, μαχαίρια ή συσκευές πολεμικών τεχνών ή παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, τα εξαρτήματα ή άλλες τροποποιήσεις τους.

Ηλεκτρονική αλληλογραφία

Τοποθεσίες Web που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες email βασισμένες στο Web, η πρόσβαση στις οποίες είναι δυνατή μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης στο Internet.

Διακομιστές μεσολάβησης Web

Τοποθεσίες Web που επιτρέπουν την ανάκτηση περιεχομένου στο Internet εξ ονόματος ενός χρήστη με σκοπό την απόκρυψη της ταυτότητας του χρήστη από το διακομιστή περιεχομένου ή την απόκρυψη της πηγής προέλευσης του περιεχομένου από λογισμικά φιλτραρίσματος περιεχομένου.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v40464522
Λειτουργικό σύστημα: windows,android,ios
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2021