Άλλα προϊόντα

Προβολή ή διόρθωση των κινδύνων ασφαλείας της συσκευής που εντοπίζει το προϊόν Norton

Όταν το προϊόν Norton εντοπίσει έναν κίνδυνο ασφαλείας, τον καταργεί αυτόματα, εκτός αν απαιτείται ενέργεια εκ μέρους σας ώστε να κατανοήσει πώς θέλετε να επιλύσετε τον κίνδυνο. Αν δεν χρειάζεται ενέργεια από μέρους σας, το Norton εμφανίζει την ειδοποίηση Εντοπίστηκαν απειλές ή Κίνδυνος ασφαλείας και παρέχει προτάσεις για την αντιμετώπιση του κίνδυνου ασφαλείας.

Προβολή κινδύνων που επιλύθηκαν αυτόματα κατά την διάρκεια σάρωσης

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφαλείας συσκευής Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο My Norton, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Ιστορικό.

 3. Στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Εμφάνιση, επιλέξτε το στοιχείο Κίνδυνοι ασφαλείας που έχουν αντιμετωπιστεί.

 4. Επιλέξτε κάποιον κίνδυνο στην λίστα και έπειτα δείτε τις ενέργειες που εκτελέστηκαν στο τμήμα παραθύρου Λεπτομέρειες.

Επιδιόρθωση κινδύνων που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια σάρωσης και δεν επιλύθηκαν

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το προϊόν Norton δεν επιλύει αυτόματα τον κίνδυνο, αλλά σας συνιστά κάποια ενέργεια που πρέπει να αναλάβετε για να επιλύσετε τον κίνδυνο.

Επιδιόρθωση κινδύνων που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια σάρωσης και δεν επιλύθηκαν

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφαλείας συσκευής Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο My Norton, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Ιστορικό.

 3. Στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Εμφάνιση, επιλέξτε το στοιχείο Κίνδυνοι ασφαλείας που δεν έχουν αντιμετωπιστεί.

 4. Αν εμφανίζονται κίνδυνοι που δεν έχουν αντιμετωπιστεί, επιλέξτε κάποιον κίνδυνο από τη λίστα.

 5. Ακολουθήστε τη Συνιστώμενη ενέργεια που υποδεικνύεται στο τμήμα παραθύρου Λεπτομέρειες.

Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας αφού το προϊόν Norton αφαιρέσει κάποιον κίνδυνο ασφαλείας. Εάν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τυχόν ανοιχτά αρχεία και, στη συνέχεια, να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Εκτελέστε το Norton Power Eraser αν πιστεύετε ότι το σύστημά σας έχει μολυνθεί. Το Norton Power Eraser είναι ένα ισχυρό εργαλείο αφαίρεσης malware για την εξάλειψη των κινδύνων ασφαλείας που είναι δύσκολο να καταργηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτέλεση σαρώσεων Norton για έλεγχο για απειλές στον υπολογιστή σας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v1910999
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2021