Άλλα προϊόντα

Ρυθμίσεις της λειτουργίας Πρόληψη εισβολής

Η λειτουργία Πρόληψη εισβολής σάς προστατεύει από επιθέσεις όταν είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Σαρώνει την κίνηση δικτύου για υπογραφές επίθεσης, όπως απειλές κοινωνικών δικτύων και εξερχόμενες επιθέσεις, για να εντοπίζει τις απόπειρες εκμετάλλευσης ευπαθειών στο λειτουργικό σύστημά σας ή σε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε. Προκειμένου να διατηρεί την προστασία σας, η Πρόληψη εισβολής απορρίπτει πακέτα από υπολογιστές που επιχειρούν να αποστείλουν δεδομένα με γνωστές υπογραφές επίθεσης. Αποκλείει τις συνδέσεις σε αυτούς τους υπολογιστές.

Από προεπιλογή, η Πρόληψη εισβολής είναι ενεργοποιημένη. Πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, ούτως ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Όταν η Πρόληψη εισβολής είναι απενεργοποιημένη, ο υπολογιστής σας δεν προστατεύεται επαρκώς από απειλές από το Internet και κινδύνους ασφαλείας.

Ρύθμιση παραμέτρων χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το AutoBlock διακόπτει συνδέσεις από επιτιθέμενους υπολογιστές

Το AutoBlock διακόπτει τις συνδέσεις σε υπολογιστές που αποστέλλουν δεδομένα με γνωστές υπογραφές επίθεσης, ακόμα και αν ορισμένα δεδομένα δεν περιέχουν κακόβουλο περιεχόμενο. Από προεπιλογή, μπλοκάρει τη σύνδεση από τους επιτιθέμενους υπολογιστές για 30 λεπτά.

Ρύθμιση παραμέτρων χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το AutoBlock διακόπτει συνδέσεις από επιτιθέμενους υπολογιστές

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφαλείας συσκευής Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο My Norton, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας ή Δίκτυο.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προστασία εισβ.και προγρ. περιήγ.

 5. Στο στοιχείο Πρόληψη εισβολής, στη γραμμή AutoBlock εισβολής, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

 6. Στο παράθυρο AutoBlock εισβολής στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε να αποκλείονται οι επιτιθέμενοι υπολογιστές και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 7. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Εξαίρεση υπογραφής επίθεσης από την παρακολούθηση

Η Πρόληψη εισβολής χρησιμοποιεί μια εκτενή λίστα με υπογραφές επιθέσεων για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό ύποπτης δραστηριότητας δικτύου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η άκακη δραστηριότητα δικτύου ενδέχεται να αναγνωριστεί ως ύποπτη, διότι διαθέτει παρόμοια υπογραφή επίθεσης. Αν λάβετε ειδοποιήσεις σχετικά με πιθανή επίθεση και γνωρίζετε ότι η υπογραφή που προκαλεί τις ειδοποιήσεις είναι ασφαλής, μπορείτε να εξαιρέσετε την υπογραφή από την παρακολούθηση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιθέσεις που εμποδίζει η Πρόληψη εισβολής, επισκεφτείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL:
https://www.broadcom.com/support/security-center/attacksignatures

Εξαιρέστε μια υπογραφή επίθεσης από την παρακολούθηση.

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφαλείας συσκευής Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο My Norton, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας ή Δίκτυο.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προστασία εισβ.και προγρ. περιήγ.

 5. Στο στοιχείο Πρόληψη εισβολής, στη γραμμή Υπογραφές εισβολής, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

 6. Στο παράθυρο Υπογραφές εισβολής, καταργήστε την επιλογή της υπογραφής επίθεσης που θέλετε να εξαιρέσετε και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 7. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Κατάργηση αξιόπιστων συσκευών από τη λίστα εξαιρέσεων της Πρόληψης εισβολής

Μπορείτε να εξαιρέσετε τις αξιόπιστες συσκευές από τις σαρώσεις της Πρόληψης εισβολής προκειμένου να μειώσετε το χρόνο σάρωσης. Αν είστε βέβαιοι ότι η συσκευή στο δίκτυό σας είναι ασφαλής, μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο αξιοπιστίας της συσκευής σε Πλήρης αξιοπιστία και να ορίσετε την επιλογή Εξαίρεση από σάρωση IPS, προκειμένου να την εξαιρέσετε από τις σαρώσεις της Πρόληψης εισβολής.

Κατάργηση αξιόπιστων συσκευών από τη λίστα εξαιρέσεων της Πρόληψης εισβολής

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφαλείας συσκευής Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο My Norton, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προστασία εισβ.και προγρ. περιήγ.

 5. Στην ενότητα Πρόληψη εισβολής, στη γραμμή Λίστα εξαιρέσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση.

 6. Στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

 7. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Εξαίρεση διεύθυνσης URL ή τομέα από την παρακολούθηση

Με ενεργοποιημένη την Παρακολούθηση URL εφαρμογών, το προϊόν Norton παρακολουθεί όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας και μπλοκάρει την πρόσβαση των κακόβουλων ιστότοπων στον υπολογιστή σας.
Η λειτουργία πρόληψη εισβολής χρησιμοποιεί εκτενή λίστα με υπογραφές επιθέσεων για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό ύποπτων ιστότοπων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, άκακοι ιστότοποι ενδέχεται να αναγνωριστούν ως ύποπτοι, διότι διαθέτουν παρόμοια υπογραφή επίθεσης. Αν λάβετε ειδοποιήσεις σχετικά με πιθανή επίθεση και γνωρίζετε ότι ο ιστότοπος ή ο τομέας που προκαλεί την ειδοποίηση είναι ασφαλής, μπορείτε να εξαιρέσετε την υπογραφή από την παρακολούθηση.

Εξαίρεση διεύθυνσης URL ή τομέα από την ειδοποίηση συναγερμού

 1. Στην ειδοποίηση συναγερμού, κάντε κλικ στην Προβολή λεπτομερειών.

 2. Στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας - Προηγμένες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση αποκλεισμού URL.

Εξαίρεση διεύθυνσης URL ή τομέα από την χρήση του προϊόντος Norton

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφαλείας συσκευής Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο My Norton, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας ή Δίκτυο.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προστασία εισβ.και προγρ. περιήγ.

 5. Στο στοιχείο Πρόληψη εισβολής, στη γραμμή Παρακολούθηση URL εφαρμογών, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και εισαγάγετε τη διεύθυνση URL ή το όνομα τομέα που θέλετε να εξαιρέσετε από την παρακολούθηση.

 7. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε μια διεύθυνση URL ή έναν τομέα, κάντε τα εξής:

  • Επιλέξτε μια διεύθυνση URL ή έναν τομέα από τη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία. Τροποποιήστε τη διεύθυνση URL ή το όνομα τομέα.

  • Επιλέξτε διεύθυνση URL ή τομέα που θέλετε να αφαιρέσετε και κάντε κλικ στο κουμπί Αφαίρεση.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v15471442
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2021