Άλλα προϊόντα

Report a suspected incorrect detection to Norton

This document instructs on how to report a false positive or a false negative to Norton through the online submission form.

  • Tell us about the situation where you believe that a Norton product is incorrectly detecting a file or website. This is also called a False Positive.

    Use the submission form (Incorrectly detected by Norton tab) to tell us about a situation where you believe that Norton is incorrectly detecting a file.

  • Upload a suspected infected file, an email with a suspected attachment, or a suspected website which has not been detected by a Norton product. This is also called a False Negative.

    Use the submission form (Not detected by Norton tab) to upload a suspected infected file which has not been detected by Norton.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v126152382
Λειτουργικό σύστημα: Mac;Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023