Άλλα προϊόντα

Διαμορφώστε τους κανόνες σπιτιού του Norton Family για επίβλεψη μέσω web

Η λειτουργία Επίβλεψη στο Web υποστηρίζεται σε υπολογιστές Windows, τηλέφωνα και tablet Android και συσκευές iPhone και iPad.

Η λειτουργία Επίβλεψη στο Web επιτρέπει στα παιδιά σας να εξερευνούν το Web ελεύθερα, ενώ παράλληλα σας ενημερώνει σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτονται και σας παρέχει εργαλεία για να τα βοηθήσετε να αποφεύγουν ακατάλληλο περιεχόμενο. Μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας αποκλείοντας την πρόσβασή τους σε ακατάλληλους ιστότοπους. Ορισμένες φορές, ένας επιτρεπόμενος ιστότοπος περιέχει περιεχόμενο που ανήκει σε μια αποκλεισμένη κατηγορία ή τοποθεσία Web. Όταν το παιδί σας επισκέπτεται τους εν λόγω ιστότοπους η Norton Family αποκλείει το συγκεκριμένο τμήμα του ιστότοπου που ανήκει στον αποκλεισμένον ιστότοπο.

Για να διασφαλίσετε την αποτελεσματική επίβλεψη των δραστηριοτήτων ιστού σε συσκευές iOS, διασφαλίστε ότι έχετε εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει το VPN. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την ενότητα Ρύθμιση Norton Family στο iPhone ή το iPad του παιδιού σας.

Βάσει του κανόνα του σπιτιού της λειτουργίας επίβλεψης στον ιστό που έχετε καθορίσει, το VPN παρακολουθεί ή αποκλείει τις δραστηριότητες του παιδιού σας που πραγματοποιούνται με χρήση άλλων εφαρμογών εκτός του προγράμματος περιήγησης Norton Family.

Στα Windows, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιημένη την επέκταση του προγράμματος περιήγησης Norton Family. Εάν ο υπολογιστής του παιδιού σας έχει Norton Family έκδοση 3.7.3 ή νεότερη, το Norton Family προσθέτει ένα δεύτερο επίπεδο προστασίας και εμφανίζει μια συγκεκριμένη σελίδα αποκλειστικού προγράμματος περιήγησης, ακόμη και αν το παιδί σας είχε παραβιάσει την επέκταση του προγράμματος περιήγησης, έκανε χρησιμοποιούσε λειτουργίες περιήγησης incognito ή ιδιωτικής περιήγησης ή χρησιμοποιούσε μη υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης τρίτων για πρόσβαση σε έναν αποκλεισμένο ιστότοπο. Ωστόσο, όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση σχετικά με τέτοιες εκδηλώσεις, ελέγξτε τον υπολογιστή του παιδιού σας και ενεργοποιήστε την επέκταση του προγράμματος περιήγησης για πλήρη προστασία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο Norton ή την εφαρμογή Norton Family για γονείς για να προβάλετε ή να ενημερώσετε τους κανόνες του σπιτιού.

Ιστότοπος Norton ή εφαρμογή Norton Family για iOS

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

 2. Επιλέξτε το παιδί για το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε την επίβλεψη στο Web.

 3. Στην ενότητα Ιστός, κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
 4. Για έναρξη ή διακοπή της λειτουργίας Επίβλεψη στο Web, μετακινήστε τον διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Ενερ. ή Απεν..

 5. Κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή Προβολή προεπιλεγμένου κανόνα του σπιτιού ανά ηλικιακή ομάδα για να δείτε τις συνιστώμενες ρυθμίσεις για την ηλικία του παιδιού σας.

 6. Στην ενότητα Επίπεδο περιορισμού, επιλέξτε το απαιτούμενο επίπεδο επίβλεψης.

 7. Στην ενότητα Επίπεδο επίβλεψης, επιλέξτε τις ενέργειες που θέλετε να εκτελεί η Norton Family; όταν το παιδί σας δεν ακολουθεί τον κανόνα του σπιτιού.

 8. Στην ενότητα Κατηγορίες Web, κάντε κλικ ή πατήστε μια κατηγορία για να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε τις τοποθεσίες Web που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Κατηγορίες ιστοτόπων Norton Family

 9. Επιλέξτε Αποκλεισμός ιστοτόπων χωρίς κατηγορία για να αποκλείσετε ιστότοπους που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες.

 10. Στην ενότητα Περιορισμένες τοποθεσίες Web, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web που θέλετε να αποκλείσετε και κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο συν . Αν θέλετε να καταργήσετε μια περιορισμένη τοποθεσία Web που έχετε προσθέσει, κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο Κάδος απορριμμάτων.
 11. Στην ενότητα Επιτρεπόμενες τοποθεσίες Web, εισαγάγετε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web που θέλετε να επιτρέψετε και έπειτα κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο συν . Αν θέλετε να καταργήσετε μια επιτρεπόμενη τοποθεσία Web που έχετε προσθέσει, κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο Κάδος απορριμμάτων.
 12. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Εφαρμογή γονικού ελέγχου Norton Family για Android

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή γονικού ελέγχου Norton Family στη λειτουργία γονέα.

 2. Πατήστε το προφίλ του παιδιού που θέλετε να διαχειριστείτε.

 3. Μεταβείτε στην καρτέλα Κανόνες.

 4. Στην ενότητα Δραστηριότητες, πατήστε την επιλογή Επίβλεψη στο Web.

 5. Για έναρξη ή διακοπή της λειτουργίας Επίβλεψη στο Web, πατήστε το κουμπί Απεν. ή Ενερ..

 6. Για ενημέρωση του κανόνα του σπιτιού για τη λειτουργία Επίβλεψη στο Web, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Πατήστε την επιλογή Πώς θέλετε να επιβλέπετε τη δραστηριότητα στο Web; και επιλέξτε τις ενέργειες που θέλετε να εκτελεί η Norton Family όταν το παιδί σας επισκέπτεται κάποιον αποκλεισμένον ιστότοπο.

  • Για να αποκλείσετε ή να επιτρέψετε μια κατηγορία τοποθεσιών Web, πατήστε την επιλογή Κατηγορίες Web, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή της κατηγορίας που θέλετε να αποκλείσετε ή να επιτρέψετε και έπειτα πατήστε την επιλογή Τέλος.

  • Για αποκλεισμό μιας τοποθεσίας Web, πατήστε το στοιχείο Περιορισμένες τοποθεσίες Web και έπειτα πατήστε Προσθήκη τοποθεσίας Web. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web που θέλετε να αποκλείσετε, πατήστε ΟΚ και έπειτα πατήστε Τέλος.

  • Για κατάργηση του αποκλεισμού μιας τοποθεσίας Web, πατήστε Περιορισμένες τοποθεσίες Web, καταργήστε την επιλογή της τοποθεσίας Web που θέλετε να επιτρέψετε και έπειτα πατήστε Τέλος.

  • Για να προσθέσετε μια τοποθεσία Web στη λίστα επιτρεπόμενων, πατήστε Επιτρεπόμενες τοποθεσίες Web και έπειτα πατήστε Προσθήκη τοποθεσίας Web. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web που θέλετε να επιτρέψετε, πατήστε ΟΚ και έπειτα πατήστε Τέλος.

  • Για να καταργήσετε μια τοποθεσία Web από τη λίστα επιτρεπόμενων, πατήστε Επιτρεπόμενες τοποθεσίες Web, καταργήστε την επιλογή της τοποθεσίας Web που θέλετε να καταργήσετε και έπειτα πατήστε Τέλος.

Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό Google για να συνδεθείτε στον λογαριασμό Norton Family, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό σας Google στο πρόγραμμα περιήγησής σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Norton Family.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v125229857
Λειτουργικό σύστημα: windows,android,ios
Τελευταία τροποποίηση: 14/03/2022