Άλλα προϊόντα

Κατάργηση των παραλλαγών malware Kotver από τον υπολογιστή σας

Το παρόν άρθρο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάργηση της απειλής Trojan.Kotver από τον υπολογιστή σας.

Μη αυτόματη κατάργηση της απειλής

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

  cmd

 3. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο για να τερματίσετε το δέντρο εργασιών του explorer.exe.

  • taskkill /im explorer.exe /f

  • taskkill /im regsvr32.exe /f

 4. Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl + Alt + Delete.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη διαχείρισης εργασιών.

 6. Στο παράθυρο Διαχείριση εργασιών των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Νέα εργασία (Εκτέλεση...).

 7. Στο παράθυρο Δημιουργία νέας εργασίας, πληκτρολογήστε explorer.exe και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 8. Μεταβείτε στις ακόλουθες θέσεις και διαγράψτε τα αρχεία Kotver.

  • C:\Users\xxxxxxxx\Appdata\Local\(αλφαριθμητικό όνομα φακέλου)

  • C:\Users\xxxxxxxx\Appdata\Roaming\(αλφαριθμητικό όνομα φακέλου)

  • C:\Users\xxxxxxxx\Appdata\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\(αλφαριθμητικό όνομα.lnk)

 9. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

 10. Εκκινήστε το Norton.

 11. Στο κύριο παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Σαρώσεις.

 12. Στο παράθυρο Σαρώσεις, επιλέξτε το στοιχείο Πλήρης σάρωση συστήματος και κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

 13. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v119650544
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 30/04/2020