Άλλα προϊόντα

Run an Unwanted Application scan in Norton Power Eraser

Norton Power Eraser provides an unwanted application scan option to scan your computer for potentially unwanted programs (PUP) and potentially unwanted applications (PUAs).

Download and run Norton Power Eraser - Unwanted Application scan (on Windows 11/10/8/7)

 1. Download Norton Power Eraser.

 2. Press Ctrl + J key, to open the Downloads window in your browser, and double-click the NPE.exe file.

 3. Read the license agreement and click Agree.

  If you have already accepted the license agreement, you will not be prompted again.

  Norton Power Eraser checks for and automatically downloads the new version if available.

 4. In the Norton Power Eraser window, select Unwanted Application Scan, and click Run Now.

 5. When Norton Power Eraser completes the scan, the results are displayed in the Unwanted Apps Scan Complete window.

  If there are no unwanted applications detected on your computer, the message "No Threats Found" is displayed. Click Done.

 6. If unwanted applications are detected, then in the Unwanted Apps Scan Complete window, next to the unwanted application or toolbar, click Uninstall.

 7. Follow the on-screen instructions.

 8. When the uninstall completes, restart the computer.

Download and run Norton Power Eraser - Unwanted Application scan (on Windows XP/Vista)

 1. Download Norton Power Eraser.

 2. Press Ctrl + J key, to open the Downloads window in your browser, and double-click the NPE.exe file.

 3. If the User Account Control window prompts, click Yes or Continue.

 4. Read the license agreement, and click Accept.

  Norton Power Eraser checks for and prompts to download the new version if available.

 5. In the Norton Power Eraser window, click the Unwanted Application Scan icon.

 6. When Norton Power Eraser completes the scan, the results are displayed in the Unwanted Apps Scan Complete window.

  If there are no unwanted applications detected on your computer, the message "No Risks Found" is displayed. Click Back.

 7. If unwanted applications are detected, then in the Unwanted Apps Scan Complete window, next to the unwanted application or toolbar, click Uninstall.

 8. Follow the on-screen instructions.

 9. When the uninstall completes, restart the computer.

More you can do with Norton Power Eraser:

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v113338950
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2021