Άλλα προϊόντα

Η σάρωση δεν εντόπισε καμία απειλή

Αν η σάρωση δεν εντόπισε καμία απειλή στον υπολογιστή σας, μειώνονται οι πιθανότητες να έχει μολυνθεί ο υπολογιστής σας. Ενδέχεται να υπάρχουν πολλές άλλες αιτίες που προκαλούν την ανακατεύθυνση του προγράμματος περιήγησης σε άλλες τοποθεσίες Web. Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές.

ΒΗΜΑ 1

Έλεγχος για λανθασμένες ρυθμίσεις DNS

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

  control

 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Δίκτυο και Internet και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης. Στο αριστερό τμήμα, κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα.

  Σε Windows XP: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις δικτύου.

 4. Κάντε δεξί κλικ στον ενεργό προσαρμογέα δικτύου και κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή Συνέχεια.

 5. Στο παράθυρο Ιδιότητες σύνδεσης δικτύου, στην ενότητα «Αυτή η σύνδεση χρησιμοποιεί τα ακόλουθα στοιχεία», κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) ή Πρωτόκολλο Internet έκδοση 4 (TCP/IPv4).

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 7. Στο παράθυρο Ιδιότητες πρωτοκόλλου Internet (TCP/IP), στην καρτέλα Γενικά, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή DNS.

  • Αν είναι επιλεγμένο το ραδιοπλήκτρο Χρήση των ακόλουθων διευθύνσεων διακομιστή DNS, ελέγξτε τις διευθύνσεις του διακομιστή. Βεβαιωθείτε ότι οι εμφανιζόμενες διευθύνσεις του διακομιστή DNS είναι οι ίδιες με αυτές που έχετε λάβει από τον πάροχο υπηρεσιών Internet ή το διαχειριστή του δικτύου.

  • Αν η διεύθυνση του διακομιστή DNS αρχίζει με 85.255.11x.x, το πιθανότερο είναι ότι η μνήμη cache του DNS έχει μολυνθεί λόγω επίθεσης παραπλάνησης (Pharming).

ΒΗΜΑ 2

Επιδιόρθωση λανθασμένων ρυθμίσεων των αρχείων κεντρικού υπολογιστή των Windows

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και έπειτα πατήστε Enter.

  C:\Windows\System32\Drivers\etc\

  Αν η μονάδα δίσκου C : δεν είναι η μονάδα δίσκου του συστήματος, αλλάξτε το γράμμα της μονάδας δίσκου.

 3. Για κάθε αρχείο κεντρικού υπολογιστή που εντοπίζεται, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα με ή Άνοιγμα.

 4. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Σημειωματάριο από τη λίστα προγραμμάτων.

  Τα περιεχόμενα του αρχείου κεντρικού υπολογιστή ενδέχεται να μοιάζουν με αυτό το παράθυρο:

 5. Καταργήστε τις γραμμές που εμφανίζονται στο αρχείο κεντρικού υπολογιστή και δεν περιέχουν το στοιχείο # στην αρχή, εκτός από την γραμμή «127.0.0.1 localhost».

 6. Στο μενού Αρχείο, επιλέξτε το στοιχείο Αποθήκευση.

ΒΗΜΑ 3

Έλεγχος ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης

  Αν δεν έχετε διαμορφώσει τον υπολογιστή σας ώστε να χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης για τη σύνδεση στο Internet, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

  inetcpl.cpl

 3. Στο παράθυρο Ιδιότητες Internet, στην καρτέλα Συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις LAN.

 4. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αν δεν χρησιμοποιείτε διακομιστές μεσολάβησης ή αν δεν γνωρίζετε λεπτομέρειες για αυτούς, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει επιλεγεί το στοιχείο Χρήση διακομιστή μεσολάβησης για το LAN.

  • Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 6. Στο παράθυρο Επιλογές Internet, κάντε κλικ στο στοιχείο Εφαρμογή και, στη συνέχεια στο στοιχείο OK.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20100816010815EN
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/11/2019