Άλλα προϊόντα

Unable to run Norton Power Eraser scan

If you cannot run Norton Power Eraser, start your computer in Safe mode with Networking and run this tool in Safe mode.

STEP 1

Start the computer in Safe mode with Networking

 1. Exit all programs.

 2. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 3. Type in the following text, and then press Enter.

  msconfig

  If the User Account Control window appears, click Yes or Continue.

 4. In the System Configuration window, on the Boot tab, check Safe boot and select Network.

  On Windows XP: In the System Configuration Utility window, on the BOOT.INI tab, check /SAFEBOOT.

 5. Click OK.

 6. When you are asked to restart the computer, click Restart.

  The computer restarts in safe mode with networking.

STEP 2

Download Norton Power Eraser and run a scan

Norton Power Eraser is compatible with Windows 7 SP1 and newer operating systems.

 1. Depending on your version of Windows, download one of the following: 
  • On 64-bit Windows: Norton Power Eraser.
  • On 32-bit Windows: Norton Power Eraser.

 2. Press Ctrl + J key, to open the Downloads window in your browser, and double-click the NPE.exe file.

  If the User Account Control window prompts, click Yes or Continue.

 3. Read the license agreement and click Agree.

  If you have already accepted the license agreement, you will not be prompted again.

  Norton Power Eraser checks for and automatically downloads the new version if available.

 4. In the Norton Power Eraser window, select Full System Scan, and click Run Now.

 5. If you want to include the Rootkit scan, click Settings, and under Scan and Log Settings, toggle the option Include Rootkit scan (requires a computer restart) and click Apply.

 6. When you see a prompt to restart the computer, click Restart.

  Wait for the scan to complete. Follow the on-screen instructions.

STEP 3

Restart the computer in Normal mode

 1. Exit all programs.

 2. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 3. Type in the following text, and then press Enter.

  msconfig

  If the User Account Control window appears, click Yes or Continue.

 4. In the System Configuration window, on the Boot tab, uncheck Safe boot.

  On Windows XP: In the System Configuration Utility window, on the BOOT.INI tab, uncheck /SAFEBOOT.

 5. Click OK.

 6. When you are asked to restart the computer, click Restart.

  The computer restarts in the normal mode which takes several minutes.

Did the scan detect any threat?

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20100815103915EN
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023