Άλλα προϊόντα

Επιδιόρθωση προβλημάτων λήψης του Norton Power Eraser

Πρέπει να διαθέτετε πρόσβαση στο Internet προκειμένου να εκτελεστεί το Norton Power Eraser. Η πρόσβαση του υπολογιστή σας στο Internet ενδέχεται να εμποδίζεται από λανθασμένη ρύθμιση DNS ή ρύθμιση των αρχείων κεντρικού υπολογιστή των Windows. Ελέγξτε αν μπορείτε να επαναφέρετε την πρόσβαση του υπολογιστή στο Internet διορθώνοντας τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης, τις ρυθμίσεις DNS ή τις ρυθμίσεις των αρχείων κεντρικού υπολογιστή των Windows.

ΒΗΜΑ 1

Έλεγχος ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

  inetcpl.cpl

 3. Στο παράθυρο Ιδιότητες Internet, στην καρτέλα Συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις LAN.

 4. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αν δεν χρησιμοποιείτε διακομιστές μεσολάβησης ή αν δεν γνωρίζετε λεπτομέρειες για αυτούς, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει επιλεγεί το στοιχείο Χρήση διακομιστή μεσολάβησης για το LAN.

  • Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 6. Στο παράθυρο Επιλογές Internet, κάντε κλικ στο στοιχείο Εφαρμογή και, στη συνέχεια στο στοιχείο OK.

ΒΗΜΑ 2

Έλεγχος για λανθασμένες ρυθμίσεις DNS

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

  control

 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Δίκτυο και Internet και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης. Στο αριστερό τμήμα, κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα.

  Σε Windows XP: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις δικτύου.

 4. Κάντε δεξί κλικ στον ενεργό προσαρμογέα δικτύου και κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή Συνέχεια.

 5. Στο παράθυρο Ιδιότητες σύνδεσης δικτύου, στην ενότητα «Αυτή η σύνδεση χρησιμοποιεί τα ακόλουθα στοιχεία», κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) ή Πρωτόκολλο Internet έκδοση 4 (TCP/IPv4).

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 7. Στο παράθυρο Ιδιότητες πρωτοκόλλου Internet (TCP/IP), στην καρτέλα Γενικά, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή DNS.

  • Αν είναι επιλεγμένο το ραδιοπλήκτρο Χρήση των ακόλουθων διευθύνσεων διακομιστή DNS, ελέγξτε τις διευθύνσεις του διακομιστή. Βεβαιωθείτε ότι οι εμφανιζόμενες διευθύνσεις του διακομιστή DNS είναι οι ίδιες με αυτές που έχετε λάβει από τον πάροχο υπηρεσιών Internet ή το διαχειριστή του δικτύου.

  • Αν η διεύθυνση του διακομιστή DNS αρχίζει με 85.255.11x.x, το πιθανότερο είναι ότι η μνήμη cache του DNS έχει μολυνθεί λόγω επίθεσης παραπλάνησης (Pharming).

ΒΗΜΑ 3

Επιδιόρθωση λανθασμένων ρυθμίσεων των αρχείων κεντρικού υπολογιστή των Windows

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και έπειτα πατήστε Enter.

  C:\Windows\System32\Drivers\etc\

  Αν η μονάδα δίσκου C : δεν είναι η μονάδα δίσκου του συστήματος, αλλάξτε το γράμμα της μονάδας δίσκου.

 3. Για κάθε αρχείο κεντρικού υπολογιστή που εντοπίζεται, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα με ή Άνοιγμα.

 4. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Σημειωματάριο από τη λίστα προγραμμάτων.

  Τα περιεχόμενα του αρχείου κεντρικού υπολογιστή ενδέχεται να μοιάζουν με αυτό το παράθυρο:

 5. Καταργήστε τις γραμμές που εμφανίζονται στο αρχείο κεντρικού υπολογιστή και δεν περιέχουν το στοιχείο # στην αρχή, εκτός από την γραμμή «127.0.0.1 localhost».

 6. Στο μενού Αρχείο, επιλέξτε το στοιχείο Αποθήκευση.

 7. Ελέγξτε αν διαθέτετε πρόσβαση στο Internet.

ΒΗΜΑ 4

Λήψη και εκτέλεση του Norton Power Eraser

 1. Κατεβάστε το Norton Power Eraser.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Επιλέξτε την επιφάνεια εργασίας ως θέση και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 4. Για να εκτελέσετε το Norton Power Eraser, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο NPE.exe.

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή Συνέχεια.

 5. Διαβάστε τη συμφωνία άδειας χρήσης και κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.

 6. Στο παράθυρο του Norton Power Eraser, κάντε κλικ στο εικονίδιο Σάρωση για κινδύνους.

 7. Από προεπιλογή, το Norton Power Eraser εκτελεί σάρωση για Rootkit και απαιτεί επανεκκίνηση του συστήματος. Όταν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση. Αν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε σάρωση για Rootkit, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Να συμπεριλαμβάνεται σάρωση για Rootkit (απαιτείται επανεκκίνηση του υπολογιστή).

 8. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, η σάρωση εκκινείται αυτόματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Εντοπίστηκε κάποια απειλή κατά τη διάρκεια της σάρωσης;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20100815103914EN
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 28/06/2020