Άλλα προϊόντα

Πώς να αφαιρέσετε ανεπιθύμητα αναδυόμενο παράθυρο ή ανακατευθύνσεις τοποθεσιών

Αυτό το πρόβλημα ενδεχομένως να οφείλεται σε hijacker προγραμμάτων περιήγησης. Το hijacker προγραμμάτων περιήγησης είναι ένας τύπος malware που έχει σχεδιαστεί για να αλλάζει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω συμπεριφορές:

 • Η αναζήτηση σάς ανακατευθύνει σε διαφορετικές τοποθεσίες Web

 • Η αρχική σελίδα ή η μηχανή αναζήτησης αλλάζει χωρίς την άδειά σας

 • Η φόρτωση των ιστοσελίδων καθυστερεί

 • Βλέπετε πολλαπλές γραμμές εργαλείων στο πρόγραμμα περιήγησης Web, τις οποίες δεν εγκαταστήσατε εσείς

 • Λαμβάνετε πολλαπλές ειδοποιήσεις σε αναδυόμενα παράθυρα για διαφημίσεις

Αν εμφανίζονται αναδυόμενα παράθυρα που σας ανακατευθύνουν σε τοποθεσία υποστήριξης τρίτων μερών ή αν πιστεύετε ότι έχετε εξαπατηθεί, διαβάστε την ενότητα Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απάτες τεχνικής υποστήριξης και δείτε τα βήματα για να τις αποφεύγετε.

Εκτέλεση του Norton Power Eraser - Σάρωση για ανεπιθύμητες εφαρμογές

 1. Εκτελέστε λήψη του Norton Power Eraser.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Επιλέξτε την επιφάνεια εργασίας ως θέση και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 4. Για να εκτελέσετε το Norton Power Eraser, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο NPE.exe.

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή Συνέχεια.

 5. Διαβάστε τη συμφωνία άδειας χρήσης και κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.

 6. Στο παράθυρο Norton Power Eraser, κάντε κλικ στο εικονίδιο Σάρωση για ανεπιθύμητες εφαρμογές.

  Όταν το Norton Power Eraser ολοκληρώσει τη σάρωση, τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παράθυρο Η σάρωση για ανεπιθύμητες εφαρμογές ολοκληρώθηκε.

 7. Στο παράθυρο Η σάρωση για ανεπιθύμητες εφαρμογές ολοκληρώθηκε, δίπλα στην ανεπιθύμητη εφαρμογή ή γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Απεγκατάσταση.

 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

 9. Μόλις ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Αν το Norton Power Eraser δεν καταργήσει τις ανεπιθύμητες γραμμές εργαλείων, καταργήστε τις μη αυτόματα χρησιμοποιώντας την Προσθαφαίρεση προγραμμάτων ή την Απεγκατάσταση προγράμματος στον Πίνακα ελέγχου. Γενικά, τα προγράμματα adware εγκαθιστούν μια νέα γραμμή εργαλείων στα προγράμματα περιήγησης και αλλάζουν την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης σε μηχανή αναζήτησης τρίτων μερών. Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να καταργήσετε πλήρως τις ανεπιθύμητες γραμμές εργαλείων και μηχανές αναζήτησης.

Εκτέλεση της σάρωσης Norton Power Eraser

 1. Για την εκτέλεση του Norton Power Eraser, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο NPE.exe.

  Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή Συνέχεια.

 2. Διαβάστε τη συμφωνία άδειας χρήσης και κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.

 3. Στο παράθυρο του Norton Power Eraser, κάντε κλικ στο εικονίδιο Σάρωση για κινδύνους.

 4. Από προεπιλογή, το Norton Power Eraser εκτελεί σάρωση για Rootkit και απαιτεί επανεκκίνηση του συστήματος. Όταν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση. Αν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε σάρωση για Rootkit, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Να συμπεριλαμβάνεται σάρωση για Rootkit (απαιτείται επανεκκίνηση του υπολογιστή).

 5. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, η σάρωση εκκινείται αυτόματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

  Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η σάρωση.

Εντοπίστηκαν απειλές από το Norton Power Eraser;

Βίντεο

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

ΒΗΜΑ 1

Check for incorrect DNS settings

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  control

 3. Click the Network and Internet icon, and then click Network and Sharing Center. In the left pane, click Change adapter settings.

  On Windows XP: Double-click the Network Connections icon.

 4. Right-click the network adapter that is currently active, and then click Properties.

  If the User Account Control prompt appears, click Yes or Continue.

 5. In the Network Connection Properties window, under "This connection uses the following items", click Internet Protocol (TCP/IP) or Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

 6. Click Properties.

 7. In the Internet Protocol (TCP/IP) Properties window, on the General tab, check the DNS server settings.

  • If Use the following DNS server addresses radio button is selected, check the server addresses. Make sure that the DNS server addresses displayed are the same that are provided to you by your Internet service provider or your network administrator.

  • If the DNS server address starts with 85.255.11x.x, then it is more likely that the DNS cache has been poisoned as the result of a Pharming attack.

ΒΗΜΑ 2

Fix incorrect Windows host file settings

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  C:\Windows\System32\Drivers\etc

  Replace the drive letter if C : drive is not the system drive.

 3. For each Hosts file that you find, right-click the file, and then click Open With or Open.

 4. Double-click Notepad from the list of programs.

 5. Remove any line that appears in your hosts file without an # at the beginning, apart from the "127.0.0.1 localhost" line.

 6. On the File menu, select Save.

 7. Check if you can access the Internet.

ΒΗΜΑ 3

Fix incorrect proxy settings

  If you have not configured your computer to use proxy for the Internet connection, you can skip this Step.

 1. Start Internet Explorer.

 2. On the Tools menu, select Internet Options.

 3. On the Connections tab, click LAN Settings.

 4. Verify that your proxy settings are correct. Do one of the following:

  If the proxy settings are incorrect, make sure that you enter the correct proxy settings.

  If the proxy settings are correct, temporarily disable the proxy. Uncheck Use a proxy server for your LAN.

 5. Click OK.

 6. In the Internet Options window, click Apply > OK.

ΒΗΜΑ 4

Uninstall or disable unknown toolbars

  If you want to completely remove a toolbar, you can use Add/Remove Programs or Uninstall a Program in the Control Panel.

 1. Start Internet Explorer.

 2. On the Tools menu, click Manage Add-ons.

 3. If you find any unknown toolbar that is listed, select the toolbar, and then click Disable.

 4. Click Close.

 5. If the issue persists, go to Step 5.

ΒΗΜΑ 5

Run a scan using Norton Power Eraser

 1. Download NPE from: http://liveupdate.symantec.com/upgrade/NPE/1032/NPE.exe

 2. Save the file to Windows desktop.

 3. Open the windows run dialog (Windows key+R).

 4. Drag and drop NPE.exe into the run box, this will automatically populate it with the full path Add the following switch to the end of the line:

  /VSS 111

  The run line should look like:

  "C:\Documents and Settings\user_name\Desktop\NPE.exe" /VSS 111

 5. Click OK.

 6. Run a scan.

 7. If the scan comes clean, go to Step 6.

ΒΗΜΑ 6

Run a scan using Norton Bootable Recovery Tool

 1. Download NBRT.

 2. Create a bootable DVD or USB and run a scan.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20100811171926EN
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 27/01/2020