Άλλα προϊόντα

Σφάλμα: (9011,102) «Παρουσιάστηκε μη αναμενόμενο σφάλμα που διέκοψε τη διαδικασία εγκατάστασης του Norton Secure VPN. Δοκιμάστε εγκατάσταση...»

Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει αν διακοπεί ή τερματιστεί η διαδικασία εγκατάστασης του Norton Secure VPN από άλλη εφαρμογή ή υπηρεσία. Για να επιδιορθώσετε αυτό το πρόβλημα, κλείστε όλα τα προγράμματα και εκτελέστε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Στη συνέχεια εγκαταστήστε το Norton Secure VPN.

Επανεκκίνηση του υπολογιστή

  1. Κλείστε όλα τα προγράμματα.

  2. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

    Αφού επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης του Norton Secure VPN που λάβατε για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v128628498
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X, windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/11/2019