Άλλα προϊόντα

Fix problem opening Norton that is provided by your service provider

To resolve this problem, restart your computer. If the problem persists, download and run the Norton Remove and Reinstall tool.

STEP 1

Restart your computer

 1. Exit all programs.

 2. Restart your computer.

 3. Open your Norton device security product.

  If the problem persists, go to Step 2.

STEP 2

Run the Norton Remove and Reinstall tool

If you have Norton Family installed, uninstall it before you run the Norton Remove and Reinstall tool.

 1. Download the Norton Remove and Reinstall tool.

  Save the file to the Windows desktop. On some browsers, the file is automatically saved to its default location.

 2. To open the Downloads window in your browser, press the Ctrl + J key.

 3. Double-click the NRnR icon.

 4. Read the license agreement, and click Agree.

 5. Click Advanced Options.

 6. Click Remove Only.

 7. Click Remove.

 8. Click Restart Now.

  After the computer restarts, follow the on-screen instructions to reinstall your Norton product.

  If the problem persists, go to Step 3.

STEP 3

Download Norton Power Eraser and run a scan

Norton Power Eraser is compatible with Windows 7 SP1 and newer operating systems.

 1. Depending on your version of Windows, download one of the following: 
  • On 64-bit Windows: Norton Power Eraser.
  • On 32-bit Windows: Norton Power Eraser.

 2. Press Ctrl + J key, to open the Downloads window in your browser, and double-click the NPE.exe file.

  If the User Account Control window prompts, click Yes or Continue.

 3. Read the license agreement and click Agree.

  If you have already accepted the license agreement, you will not be prompted again.

  Norton Power Eraser checks for and automatically downloads the new version if available.

 4. In the Norton Power Eraser window, select Full System Scan, and click Run Now.

 5. If you want to include the Rootkit scan, click Settings, and under Scan and Log Settings, toggle the option Include Rootkit scan (requires a computer restart) and click Apply.

 6. When you see a prompt to restart the computer, click Restart.

  Wait for the scan to complete. Follow the on-screen instructions.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20090505015136EN
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 02/05/2024