Άλλα προϊόντα

Εύρεση του κλειδιού προϊόντος Norton

Μπορείτε να βρείτε το κλειδί προϊόντος με διάφορους τρόπους, ανάλογα με την κατάστασή σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεστε το κλειδί προϊόντος για να ενημερώσετε τη συνδρομή Norton. Αν το προϊόν Norton έχει λήξει ή εμφανίζει λανθασμένο αριθμό ημερών συνδρομής, ενδέχεται να απαιτείται λήψη του προϊόντος από το λογαριασμό στον οποίο βρίσκεται η τρέχουσα συνδρομή. Για λεπτομερείς οδηγίες, διαβάστε ##~##x395;##~##x3BA;##~##x3C4;##~##x3B5;##~##x3BB;##~##x3AD;##~##x3C3;##~##x3C4;##~##x3B5; ##~##x3BB;##~##x3AE;##~##x3C8;##~##x3B7; ##~##x3BA;##~##x3B1;##~##x3B9; ##~##x3B5;##~##x3B3;##~##x3BA;##~##x3B1;##~##x3C4;##~##x3AC;##~##x3C3;##~##x3C4;##~##x3B1;##~##x3C3;##~##x3B7; ##~##x3C4;##~##x3BF;##~##x3C5; Norton ##~##x3B1;##~##x3C0;##~##x3CC; ##~##x3C4;##~##x3BF; ##~##x3BB;##~##x3BF;##~##x3B3;##~##x3B1;##~##x3C1;##~##x3B9;##~##x3B1;##~##x3C3;##~##x3BC;##~##x3CC; ##~##x3C3;##~##x3B1;##~##x3C2;..

Αν δείτε το μήνυμα «Μη έγκυρο κλειδί προϊόντος» κατά την ενεργοποίηση του Norton, διαβάστε την ενότητα Μήνυμα «Μη έγκυρο κλειδί προϊόντος».

Εύρεση του κλειδιού προϊόντος

Μπορείτε να βρείτε το κλειδί προϊόντος ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αποκτήσατε το προϊόν Norton. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Λήψη και εγκατάσταση του Norton

Συνηθισμένα λάθη κατά την εισαγωγή του κλειδιού προϊόντος

  • Τα κενά στο κλειδί προϊόντος θα προκαλέσουν σφάλμα.

  • Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις πληροφορίες άδειας χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος που χρησιμοποιείτε. Οι πληροφορίες άδειας χρήσης ενός προϊόντος Norton δεν είναι εναλλάξιμες με ένα άλλο προϊόν Norton.

   Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλειδί προϊόντος για την προστασία Norton για να ενεργοποιήσετε το Norton Utilities Premium. Μπορείτε να βρείτε το κλειδί προϊόντος για το Norton Utilities Premium στη σελίδα Η συνδρομή μου του λογαριασμού σας.

  • Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται μήνυμα που να δείχνει εσφαλμένες ή μη έγκυρες πληροφορίες άδειας χρήσης, βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε τις πληροφορίες άδειας χρήσης ακριβώς όπως φαίνονται.

   Ορισμένοι χαρακτήρες (όπως ο αριθμός 0 και το γράμμα O) μπορεί να μοιάζουν πολύ. Δοκιμάστε να ελέγξετε ξανά τα εξής: τα γράμματα O, l (πεζό l), I (κεφαλαίο I) και τους αριθμούς 0 (μηδέν) και 1 (ένα).

Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες και την υποστήριξη πελατών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βίντεο

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v54413149
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 26/06/2020