Άλλα προϊόντα

Nothing happens after you click “Continue” while trying to configure VPN on Norton Device Security for Mac

To fix this problem, uninstall and reinstall Norton.

STEP 1

Uninstall Norton

 1. On your Mac, click the Finder icon in the dock, and then click Applications in the left pane under Favorites section.
 2. Find the Norton application icon, and drag it to the Trash or Bin.

 3. Click Continue.

 4. When prompted, type your administrator account password, and then click OK.

 5. In the window that appears, click Uninstall.

 6. When prompted, type your administrator account password, and then click Install Helper.

 7. Click Restart Now.

STEP 2

Download Norton device security

Before you download the latest installer setup file, make sure that you delete all the older installer setup files available in the Downloads folder.

 1. Sign in to your account.

 2. Type in your email address and password for Norton, and click Sign In.

 3. In the My Norton portal, click Download.

 4. In the Get Started page, click Agree and Download.

 5. When the download finishes, double-click the file that you downloaded to launch the Norton installer.

 6. Before you install Norton, click Norton License Agreement to read the product license agreement.

 7. Depending on your operating system, select one of the following:

Install Norton device security on macOS 10.15.x (Catalina) or later

 1. Click Install.

 2. In some cases, Norton provides you an alert to join the Norton Community Watch that collects information about potential security risks from your computer and sends the information to Norton for analysis. Do any one of the following:

  • Click Join Now to enable the Norton Community Watch on your Norton product.

  • Click Maybe Later to join the Norton Community Watch later.

  You can click Learn More to know more about Norton Community Watch.

 3. When prompted, type your Mac administrator user account password, and then click Install Helper.

 4. Click Restart.

 5. After you restart your Mac, in the Norton installation window, click Open Preferences.

 6. If you see the System Extension Blocked alert, click Open Security Preferences.

 7. In the Security & Privacy window, click the lock icon at the bottom.

 8. When prompted, type your administrator account password, and then click Unlock.

 9. Click Allow corresponding to the Norton message, navigate back to the Norton installation window, and then click Continue.

  If you do not see the Allow button, then close and reopen the Security & Privacy window to view the Allow button.

  Allow System Extensions
 10. In the Norton installation window, click Continue, and then click Allow to allow Norton to monitor all the network activities and block malicious websites from accessing your Mac.

  Allow Network Monitoring
 11. In the Norton installation window, click Open Preferences to allow Norton to access your disk for better protection.

 12. In the Security & Privacy window, ensure that the Norton System Extension option is enabled. Navigate back to the Norton installation window and click Complete.

  Allow Full Disk Access

Install Norton device security on macOS High Sierra 10.13.x to macOS Mojave 10.14.x

 1. Click Agree & Install.

 2. In some cases, Norton provides you an alert to join the Norton Community Watch that collects information about potential security risks from your computer and sends the information to Norton for analysis. Do any one of the following:

  • Click Join Now to enable the Norton Community Watch on your Norton product.

  • Click Maybe Later to join the Norton Community Watch later.

  You can click Learn More to know more about Norton Community Watch.

 3. When prompted, type your Mac administrator user account password, and then click Install Helper.

 4. In the Norton installation window, click Open Now or Click here.

 5. Do any one of the following:

  • Click Allow corresponding to the Symantec message.

  • If you have multiple software or vendor installed on your Mac that requires your authorization, then you see Some system software was blocked from loading message instead of Symantec message. In that case, click Allow, select Symantec in the list, and then click OK.

  If you do not see the Allow button, then close and reopen the Security & Privacy window to view the Allow button.

 6. In the Norton Security installation window. click Continue.

 7. Click Restart to complete the installation process.

Install Norton device security on Mac OS X 10.10.x (Yosemite) to OS X 10.12.x (Sierra)

 1. Click Agree & Install.

 2. In some cases, your Norton product provides you an alert to join the Norton Community Watch that collects information about potential security risks from your computer and sends the information to Norton for analysis. Do any one of the following:

  • Click Join Now to enable the Norton Community Watch on your Norton product.

  • Click Maybe Later to join the Norton Community Watch later.

  You can click Learn More to know more about Norton Community Watch.

 3. When prompted, type your Mac administrator user account password, and then click Install Helper.

 4. When the installation completes, click Restart. Your product installation completes after you restart your Mac.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v20231030110153301
Λειτουργικό σύστημα: Mac
Τελευταία τροποποίηση: 21/12/2023