Άλλα προϊόντα

Fix the LiveUpdate problem if it freezes at the "Downloading" stage without any progress

To resolve this problem, restart the computer.

STEP 1

Restart the computer

  1. Exit all programs.

  2. Restart the computer.

    If your Mac fails to restart, go to Step 2 to Force Quit Norton.

STEP 2

Force quit Norton

  1. On the menu bar, from the Apple menu, select Force Quit.

    You may also press Command + Option + Esc keys to open the Force Quit Applications window.

  2. From the list of applications, select your Norton app, and click Force Quit.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v132095224
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 19/07/2019