Άλλα προϊόντα

Αναβάθμιση του προϊόντος Norton για Mac

Μπορείτε να αναβαθμίσετε το προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση αν η συνδρομή σας είναι ενεργή ή αν έχει λήξει. Η Symantec συνιστά να διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προϊόντος, καθώς περιέχει νέες και βελτιωμένες λειτουργίες για καλύτερη προστασία από απειλές ασφαλείας.

Για να λάβετε ειδοποίηση αναβάθμισης, η επιλογή Αυτόματες αναβαθμίσεις πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στο προϊόν Norton. Από προεπιλογή, η επιλογή Αυτόματες αναβαθμίσεις είναι ενεργοποιημένη.

Περισσότερες πληροφορίες

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v122838904
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 21/06/2019