Άλλα προϊόντα

Αναβάθμιση προϊόντος Norton για Mac

Λαμβάνετε αυτήν την ειδοποίηση αν μια νέα έκδοση του προϊόντος Norton καταστεί διαθέσιμη από τη Symantec. Μπορείτε να αναβαθμίσετε το προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση αν η συνδρομή σας είναι ενεργή ή αν έχει λήξει. Η Symantec συνιστά να διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προϊόντος, καθώς περιέχει νέες και βελτιωμένες λειτουργίες για καλύτερη προστασία από απειλές ασφαλείας.

Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση για να αναβαθμίσετε το προϊόν Norton στην πιο πρόσφατη έκδοση.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Υπενθύμιση αργότερα για να λάβετε ειδοποίηση σχετικά με την αναβάθμιση του προϊόντος αργότερα.

Απαιτείται σύνδεση στο Internet προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος και η αναβάθμιση του προϊόντος Norton στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, η κατάσταση της συνδρομής σας παραμένει όπως ήταν στην προηγούμενη έκδοση του προϊόντος. Για παράδειγμα, απομένουν 200 ημέρες συνδρομής στην τρέχουσα έκδοση του προϊόντος σας και αναβαθμίζετε το προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Σε αυτήν την περίπτωση, η κατάσταση συνδρομής του αναβαθμισμένου προϊόντος εξακολουθεί να παραμένει στις 200 ημέρες. Για το προϊόν που έχει λήξει, μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο τη δοκιμαστική έκδοση του πιο πρόσφατου προϊόντος. Για να απολαμβάνετε καλύτερη προστασία από απειλές ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι θα ενεργοποιήσετε το προϊόν προκειμένου να λαμβάνετε τακτικές ενημερώσεις προϊόντος και υποστήριξη.

Ποιες είναι οι άλλες διαθέσιμες επιλογές αναβάθμισης του προϊόντος Norton μου;

Περιλαμβάνει το LiveUpdate αναβαθμίσεις προϊόντος;

Η αναβάθμιση προϊόντος είναι διαφορετική από τις ενημερώσεις προστασίας που επεξεργάζεται το LiveUpdate. Οι βασικές διαφορές είναι οι ακόλουθες:

  • Η αναβάθμιση προϊόντος σάς παρέχει τη δυνατότητα να εκτελέσετε λήψη και εγκατάσταση μιας νέας έκδοσης ολόκληρου του προϊόντος.

  • Οι ενημερώσεις προστασίας είναι αρχεία που διατηρούν το προϊόν Norton ενημερωμένο με χρήση της πιο πρόσφατης τεχνολογίας προστασίας των υπολογιστών από διάφορες απειλές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το LiveUpdate περιλαμβάνει μικρές αναβαθμίσεις ενημέρωσης κώδικα προϊόντος.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v121311265
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 21/06/2019