Άλλα προϊόντα

Το μήνυμα «Σε κίνδυνο: Οι ορισμοί για την Προστασία από θέματα ευπάθειας δεν είναι ενημερωμένοι. Το Mac σας μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.»

Για να επιδιορθώσετε αυτό το πρόβλημα, στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Επιδιόρθωση τώρα και περιμένετε την ολοκλήρωση της επιδιόρθωσης.

Αν το πρόβλημα επιμείνει, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

ΒΗΜΑ 1

Επανεκκίνηση του υπολογιστή Mac

  1. Αποθηκεύστε την εργασία σας και κλείστε όλα τα προγράμματα.

  2. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή Mac.

ΒΗΜΑ 2

Εκτέλεση του LiveUpdate

  1. Εκκινήστε το Norton.

    Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  2. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή LiveUpdate.

  3. Όταν ολοκληρωθεί το LiveUpdate, κλείστε όλα τα προγράμματα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή Mac.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v121250040
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/05/2020