Άλλα προϊόντα

Message: "At Risk: Your Vulnerability Protection definitions are not up-to-date. Your Mac may be at risk."


 

This problem can happen on macOS 10.15.x or earlier if the startup disk is fragmented. To fix this problem, run First Aid on startup disk and then run LiveUpdate.

STEP 1

Run First Aid on Startup disk

 1. On the Apple menu bar, click Go > Utilities.

 2. In the Utilities window, double-click Disk Utility.

 3. In the Disk Utility window, in the left-pane, select the Startup disk Macintosh HD.

  Only a Startup disk can be verified and repaired for file permission issues. Do not select the core storage disk, it does not display the number of files and folders at the bottom of the window.

 4. In the Disk Utility window, on the top menu bar, click First Aid and then click Run.

  If you are on macOS 10.14.x or earlier, click Repair Disk permissions.

 5. Follow the on-screen instructions.

  Depending on the number of files that are checked for permissions, repairing disk permissions process may take some time.

 6. When the permissions repair completes, exit all programs and restart your Mac.

STEP 2

Run LiveUpdate

 1. Open your Norton device security product.

 2. In the Norton main window, click LiveUpdate.

 3. Run LiveUpdate until no further updates are available for your Norton product.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v121250040
Λειτουργικό σύστημα: Mac
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023