Άλλα προϊόντα

Μήνυμα: «Προέκυψε σφάλμα ενημέρωσης» σε υπολογιστή Mac

Αυτό το σφάλμα ίσως οφείλεται σε προσωρινό πρόβλημα των διακομιστών του LiveUpdate. Σας διαβεβαιώνουμε ότι αυτό το πρόβλημα θα επιδιορθωθεί γρήγορα. Περιμένετε 24 ώρες και έπειτα επανεκτελέστε το LiveUpdate.

Αν το πρόβλημα επιμείνει, εκτελέστε μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση των ορισμών ιών και έπειτα εκτελέστε το LiveUpdate στο προϊόν Norton.

ΒΗΜΑ 1

Ενημέρωση των ορισμών ιών

  1. Εκτελέστε μη αυτόματη λήψη των ορισμών ιών για το προϊόν Norton που διαθέτετε.

    Το αρχείο nis6avdefinitions.pkg αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Λήψεις.

  2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του οποίου εκτελέσατε λήψη.

  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να εγκαταστήσετε τους ορισμούς ιών.

ΒΗΜΑ 2

Εκτέλεση του LiveUpdate

  1. Εκκινήστε το Norton.

    Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  2. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή LiveUpdate.

  3. Όταν ολοκληρωθεί το LiveUpdate, κλείστε όλα τα προγράμματα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή Mac.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v116465457
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 02/07/2019