Άλλα προϊόντα

Επιδιόρθωση του προβλήματος πρόσβασης στο δίκτυο ή στο διαδίκτυο για εφαρμογή ή υπηρεσία μετά την εγκατάσταση του προϊόντος ασφαλείας συσκευών Norton για Mac

Για να επιδιορθώσετε αυτό το πρόβλημα, εκτελέστε το LiveUpdate για να επιτρέψετε την πρόσβαση στην εφαρμογή που δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

ΒΗΜΑ 1

Εκτέλεση του LiveUpdate

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφάλειας συσκευών Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στο στοιχείο LiveUpdate.

 3. Εκτελέστε το LiveUpdate έως ότου να μην υπάρχουν άλλες διαθέσιμες ενημερώσεις για το προϊόν Norton.

 4. Αν σας ζητηθεί, επανεκκινήστε το Mac σας.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις αποκλεισμού εφαρμογών και αποκλεισμού σύνδεσης.

ΒΗΜΑ 2

Διαμόρφωση ρυθμίσεων τείχους προστασίας

 1. Ανοίξτε το προϊόν ασφάλειας συσκευών Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Στο αριστερό τμήμα, κάνε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 4. Δίπλα στο στοιχείο Αποκλεισμός εφαρμογών, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων .

  Το παράθυρο Αποκλεισμός εφαρμογών αναφέρει τις εφαρμογές και τις ρυθμίσεις σύνδεσης για κάθε εφαρμογή.

 5. Στο παράθυρο Αποκλεισμός εφαρμογών, επιλέξτε την εφαρμογή που δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Internet και κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή στην ενότητα Ρύθμιση.

  Αν η εφαρμογή δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εφαρμογής, επιλέξτε την εφαρμογή και κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

 6. Στο παράθυρο ρυθμίσεων του στοιχείου Τείχος προστασίας, δίπλα στην επιλογή Αποκλεισμός σύνδεσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων .

  Το παράθυρο Αποκλεισμός εφαρμογών αναφέρει τις εφαρμογές και τις ρυθμίσεις σύνδεσης για κάθε εφαρμογή.

 7. Στο παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης, επιλέξτε την εφαρμογή που δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Internet και κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή στην ενότητα Ρύθμιση.

  Αν η εφαρμογή δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εφαρμογής, επιλέξτε την εφαρμογή και κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v113683523
Λειτουργικό σύστημα: Mac
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023