Άλλα προϊόντα

Προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων διαχείρισης για την ασφάλεια συσκευής Norton

Οι Ρυθμίσεις διαχείρισης της ενότητας ασφάλειας συσκευής του Norton διαθέτουν προεπιλογές που μεγιστοποιούν την προστασία και την απόδοση για τους περισσότερους χρήστες. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να θέλετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες και ορισμένες αυτοματοποιημένες εργασίες.

Πρόσβαση στις ρυθμίσεις διαχείρισης

 1. Εκκινήστε το Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:

  Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση προεπιλογών στο παράθυρο Ρυθμίσεις για να επιστρέψετε στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

  • Εργασίες στο παρασκήνιο : Κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση για να δείτε πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία εκτέλεση των εργασιών που εκτελούνται όταν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας ή για να τις εκτελέσετε μη αυτόματα.

  • Βελτιστοποίηση σε κατάσταση αδράνειας : Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το Norton βελτιστοποιεί την απόδοση μέσω ανασυγκρότησης της μονάδας σκληρού δίσκου όταν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας.

  • Κάρτα αναφοράς : Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το Norton εμφανίζει μια αναφορά κάθε 30 ημέρες σχετικά με τις δραστηριότητες που εκτελέστηκαν για την προστασία του υπολογιστή σας.

  • Πλήκτρο συντόμευσης αναζήτησης : Όταν οριστεί στην προεπιλογή, η συντόμευση για την εκκίνηση της αναζήτησης στην εφαρμογή ασφάλειας συσκευής Norton είναι CTRL + F. Μπορείτε να αλλάξετε την πλήκτρο συντόμευσης.

  • Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης δικτύου : Κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση για να επιτρέψετε στο Norton να συνδεθεί σε έναν διακομιστή μεσολάβησης για να εκτελέσει το LiveUpdate και άλλες διεργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης δικτύου.

  • Network Community Watch : Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το Norton συλλέγει πληροφορίες σχετικά με πιθανούς κινδύνους ασφαλείας στον υπολογιστή σας και τις υποβάλλει στη Symantec για ανάλυση.

  • Απομακρυσμένη διαχείριση : Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το Norton σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε όλες τις συσκευές σας απομακρυσμένα όταν συνδέεστε στον λογαριασμό Norton.

  • Norton Family : Κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση για να ορίσετε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου που βοηθούν στην προστασία των παιδιών σας στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Πρώτα βήματα με το Norton Family.

  • Ειδοποίηση εργασιών Norton : Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το Norton στέλνει ειδοποιήσεις σχετικά με την εκτέλεση διάφορων εργασιών στο παρασκήνιο.

  • Παρακολούθηση απόδοσης : Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το Norton ενεργοποιεί τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που βοηθούν στη βελτίωση της απόδοσης του υπολογιστή σας. Στη γραμμή εξαιρέσεων προγραμμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση για να προσθέσετε εφαρμογές που δεν θέλετε να παρακολουθούνται από το Norton για εντοπισμό προβλημάτων απόδοσης.

  • Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας : Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το Norton βοηθά στην επέκταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας αναστέλλοντας μη κρίσιμες εργασίες στο παρασκήνιο όταν λειτουργείτε τη συσκευή σας με τροφοδοσία μπαταρίας.

  • Ρυθμίσεις αθόρυβης λειτουργίας : Η συνιστώμενη προεπιλογή είναι Απενεργοποίηση. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το Norton αναστέλλει προσωρινά τις εργασίες στο παρασκήνιο και διακόπτει την αποστολή ειδοποιήσεων ασφαλείας, ακόμα και όταν ο υπολογιστής σας είναι αδρανής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Διαχείριση ρυθμίσεων αθόρυβης λειτουργίας.

  • Ασφάλεια προϊόντος : Όταν η επιλογή Norton Product Tamper Protection είναι ενεργοποιημένη, το Norton παρακολουθεί για να εντοπίζει αν μια εφαρμογή επιχειρεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις ασφάλειας της συσκευής σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Προστασία ρυθμίσεων με κωδικό πρόσβασης για να διασφαλίσετε ότι μόνο οι χρήστες που διαθέτουν κωδικό πρόσβασης μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις ασφάλειας της συσκευής.

  • Ειδοποίηση ειδικής προσφοράς : Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το Norton σάς ενημερώνει σχετικά με προσφορές, εκπτώσεις ή ειδικές προσφορές.

  • Καθυστέρηση αυτόματης συνέχισης από κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδράνειας, Καθυστέρηση αυτόματων εργασιών, Λήξη χρόνου αδράνειας : Αλλάξτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του χρόνου εκτέλεσης των αυτοματοποιημένων εργασιών μετά την εκκίνηση, την αφύπνιση ή την τοποθέτηση του υπολογιστή σας σε κατάσταση αδράνειας.

  • Καθαρισμός Firefox : Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία Καθαρισμός προσωρινών αρχείων Firefox καταργεί ανά διαστήματα τα περιττά προσωρινά αρχεία που ενδέχεται να επιβραδύνουν την απόδοση του υπολογιστή σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Καθαρισμός ιστορικού Firefox αν δεν θέλετε να διατηρούνται αρχεία που σχετίζονται με το ιστορικό του προγράμματος περιήγησής σας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v19213721_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 09/04/2019