Άλλα προϊόντα

Εισαγωγή ή εξαγωγή πληροφοριών Ιστορικού ασφαλείας

Το Norton σάς επιτρέπει να εξαγάγετε τα συμβάντα Ιστορικού ασφαλείας σε ένα αρχείο. Μπορείτε να εξαγάγετε και να αποθηκεύσετε τα συμβάντα του Ιστορικού ασφαλείας και να τα προβάλλετε όποτε θέλετε.

Για παράδειγμα, μπορείτε να αναλύσετε τα συμβάντα ασφαλείας μιας συγκεκριμένης ημέρας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Γρήγορη αναζήτηση για να λάβετε μια λίστα όλων των στοιχείων που σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο κίνδυνο ασφαλείας. Μπορείτε, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εξαγωγή για να αποθηκεύσετε τη λίστα στο αρχείο καταγραφής του Ιστορικού ασφαλείας. Αργότερα, μπορείτε να εισαγάγετε το αρχείο καταγραφής και να αναλύσετε τα δεδομένα.

Το Ιστορικό ασφαλείας αποθηκεύει τις πληροφορίες σε ξεχωριστό αρχείο. Όταν το μέγεθος ενός αρχείου προσεγγίσει το μέγιστο όριο μεγέθους, οι πληροφορίες που σχετίζονται με νέα συμβάντα αντικαθιστούν τις πληροφορίες που σχετίζονται με παλαιότερα συμβάντα. Μπορείτε να εξάγετε το αρχείο καταγραφής κατά περιόδους, αν θέλετε να διατηρείτε όλες τις πληροφορίες του Ιστορικού ασφαλείας.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο καταγραφής σας σε μία από τις ακόλουθες μορφές αρχείων:

 • Αρχεία καταγραφής δεδομένων ιστορικού ασφαλείας (.mcf)

  Η μορφή αρχείου .mcf χαρακτηρίζει Αρχεία καταγραφής δεδομένων ιστορικού ασφαλείας και ανήκει στη Symantec.

  Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την επιλογή τύπου αρχείου, μπορείτε να προβάλλετε το αρχείο μόνο στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας.

 • Αρχεία κειμένου (.txt)

  Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μορφή κειμένου διαχωρισμένου με κόμματα.

  Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την επιλογή τύπου αρχείου, μπορείτε να ανοίγετε και να προβάλλετε εξωτερικά, χωρίς να χρησιμοποιείτε το Ιστορικό ασφαλείας.

Μπορείτε να εισάγετε μόνο τα αρχεία καταγραφής που διαθέτουν επέκταση αρχείου .mcf. Όταν εισάγετε ένα αρχείο καταγραφής, εμφανίζεται η λίστα πληροφοριών Ιστορικού ασφαλείας που έχει εξαχθεί στο αρχείο καταγραφής. Η λίστα αυτή αντικαθιστά την τρέχουσα λίστα συμβάντων ασφαλείας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα Εμφάνιση για να δείτε τα αναλυτικά στοιχεία της επιλογής που είναι αποθηκευμένα στο αρχείο καταγραφής. Για να επαναφέρετε την τρέχουσα λίστα Ιστορικού ασφαλείας, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο Κλείσιμο αρχείου: file_name.mcf.

Εξαγωγή πληροφοριών Ιστορικού ασφαλείας

 1. Εκκινήστε το Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Ιστορικό.

 3. Στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Εμφάνιση, ενεργοποιήστε μια επιλογή.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εξαγωγή.

 5. Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως που εμφανίζεται, μεταβείτε σε μια θέση και καθορίστε το όνομα για το αρχείο.

  Το όνομα κατηγορίας στην αναπτυσσόμενη λίστα Εμφάνιση εμφανίζεται ως το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα όνομα αρχείου της επιλογή σας.

 6. Στο πλαίσιο καταχώρισης Αποθήκευση ως, επιλέξτε τη μορφή στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο καταγραφής.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Εισαγωγή πληροφοριών Ιστορικού ασφαλείας

 1. Εκκινήστε το Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Ιστορικό.

 3. Στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα που εμφανίζεται, μεταβείτε στο φάκελο που περιέχει το αρχείο το οποίο θέλετε να εισαγάγετε.

 5. Επιλέξτε το αρχείο .mcf και κάντε κλικ στο στοιχείο Άνοιγμα.

  Μπορείτε να ανοίξετε μόνο αρχεία καταγραφής μορφής .mcf στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας. Μπορείτε να ανοίξετε και να προβάλλετε αρχεία καταγραφής σε μορφή .txt εξωτερικά, χωρίς να χρησιμοποιήσετε το Ιστορικό ασφαλείας.

  Στη λειτουργία εισαγωγής, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να εκκαθαρίσετε τα αρχεία καταγραφής. Μπορείτε να επαναφέρετε την τρέχουσα λίστα Ιστορικού ασφαλείας κλείνοντας το αρχείο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v15967289_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 22/08/2018