Άλλα προϊόντα

Εκκίνηση του προϊόντος Norton

Αφού εγκαταστήσετε το προϊόν Norton, ενδεχομένως να χρειαστεί να το ανοίξετε για να ελέγξετε την κατάσταση ασφαλείας του προϊόντος ή να εκτελέσετε μια εργασία. Μπορείτε να ανοίξετε ένα προϊόν Norton με οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους.

 • Άνοιγμα από το εικονίδιο της περιοχής ειδοποιήσεων

 • Άνοιγμα από το μενού έναρξης των Windows

Άνοιγμα του προϊόντος Norton από το εικονίδιο της περιοχής ειδοποιήσεων

 • Αν το προϊόν Norton εκτελείται στον υπολογιστή σας, εμφανίζεται ένα εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows. Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο, ενδέχεται να είναι κρυφό. Πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί του βέλους για να προβάλετε τα κρυφά εικονίδια στην περιοχή ειδοποιήσεων.

Άνοιγμα του προϊόντος Norton από το μενού έναρξης των Windows

 1. Ανάλογα με την έκδοση των Windows που διαθέτετε, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για Windows 8.1/10: Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση και έπειτα πληκτρολογήστε τη λέξη «Norton» στο πλαίσιο Αναζήτηση στα Windows. Κάντε κλικ στην εφαρμογή επιτραπέζιου υπολογιστή Norton Security.

  • Για Windows 7 ή Vista: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα τα προγράμματα.

  • Για Windows XP: Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη > Όλα τα προγράμματα.

 2. Κάντε κλικ στο φάκελο του προϊόντος Norton και έπειτα κάντε κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v73845050
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/11/2019