Άλλα προϊόντα

Είναι προστατευμένος ο υπολογιστής μου;

Έλεγχος κατάστασης του προϊόντος Norton

  • Για να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν ασφαλείας Norton προστατεύει τον υπολογιστή σας, ελέγξτε την κατάσταση ασφαλείας του προϊόντος Norton που διαθέτετε. Ανοίξτε το προϊόν Norton για να δείτε αν η κατάσταση ασφαλείας εμφανίζει την ένδειξη Ασφαλές ή Προστατευμένο.

    Επίσης, ελέγξτε την κατάσταση της συνδρομής σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενημερωμένη και ότι δεν πρόκειται να λήξει σύντομα. Αν εμφανίζεται η ένδειξη Ενεργοποίηση τώρα δίπλα στην κατάσταση συνδρομής, το προϊόν Norton που διαθέτετε δεν είναι ενεργοποιημένο. Διαβάστε την ενότητα Ενεργοποίηση ή ανανέωση της συνδρομής Norton.

    Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη Διαθέτετε προστασία εμφανίζεται στην οθόνη του προϊόντος.

    Οι εικόνες του περιβάλλοντος εργασίας προϊόντος ισχύουν για την τρέχουσα έκδοση των προϊόντων Norton. Αν διαθέτετε παλαιότερη έκδοση ή αν δεν γνωρίζετε την έκδοση του προϊόντος σας, επισκεφθείτε το Norton Update Center.

Τι συμβαίνει αν η κατάσταση του προϊόντος Norton δεν εμφανίζει την ένδειξη Ασφαλές ή Προστατευμένο

  • Αν η κατάσταση του προϊόντος Norton δεν είναι πράσινη και δεν εμφανίζει την ένδειξη Ασφαλές ή Προστατευμένο, ενδέχεται να εμφανιστεί μια ειδοποίηση που περιγράφει σύντομα το πρόβλημα και ένα κουμπί Άμεση επιδιόρθωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το πρόβλημα επιλύεται αυτόματα με κλικ στο κουμπί Άμεση επιδιόρθωση.

    Αν το πρόβλημα επιμείνει, συνιστάται η απεγκατάσταση και εκ νέου εγκατάσταση του προϊόντος Norton.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v71537759
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/11/2019