Άλλα προϊόντα

Μη διαχειριζόμενες υπηρεσίες

Μπορείτε να διαχειριστείτε μόνο τις υπηρεσίες Norton που έχουν καταχωριστεί στο λογαριασμό Norton. Αν η υπηρεσία Norton δεν έχει καταχωριστεί στο λογαριασμό σας, αν έχει καταχωριστεί σε διαφορετικό λογαριασμό Norton ή αν παρέχεται από συγκεκριμένους συνεργάτες του Norton, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των ακόλουθων ενεργειών με χρήση του λογαριασμού Norton:

  • Ανανέωση του κλειδιού προϊόντος.

  • Προβολή των πληροφοριών συνδρομής.

  • Απομακρυσμένη επίλυση τυχόν προβλημάτων ασφαλείας.

  • Ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση προϊόντος.

Ως εκ τούτου, πρέπει να καταχωρίσετε όλες τις υπηρεσίες Norton χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό Norton. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες για να συνδυάσετε αυτές τις υπηρεσίες.

  1. Καταργήστε την εγκατάσταση της υπηρεσίας Norton από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε διαφορετικό λογαριασμό Norton.

  2. Σύνδεση στον λογαριασμό Norton από τη συσκευή.

  3. Στη σελίδα My Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη για να εγκαταστήσετε την υπηρεσία Norton στη συσκευή.

    Η υπηρεσία Norton συνδέεται με αυτόν τον λογαριασμό Norton. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα στις άλλες συσκευές σας για να συνδέσετε όλες τις συσκευές σας σε έναν λογαριασμό Norton.

Αν λάβατε το προϊόν Norton από συνεργάτη του Norton, ο συνεργάτης αναλαμβάνει τη διαχείριση της υπηρεσίας Norton. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του Norton.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v57840232
Λειτουργικό σύστημα: mac_os_x,windows,android,ios
Τελευταία τροποποίηση: 05/11/2021