Άλλα προϊόντα

Διαχείριση αρχείων αντιγράφων ασφαλείας στη Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton

Το Norton παρέχει τη Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton στην Εξερεύνηση των Windows, αφού διαμορφώσετε τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Η μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton περιέχει μια λίστα με τους προορισμούς των αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας. Κάθε προορισμός δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας περιέχει τα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας, όπου ρυθμίζονται οι παράμετροι του προορισμού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton για να δείτε τα αρχεία για τα οποία έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας. Μπορείτε να προβάλλετε τη Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Αν έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε μια συσκευή μέσων, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή και ενεργοποιημένη. Έπειτα μπορείτε να δείτε τα αρχεία στη Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton.

Αν έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας στον Ασφαλή χώρο αποθήκευσης στο cloud, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Πρέπει επίσης να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας για να δείτε τα αρχεία που υπάρχουν στη Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton.

Μπορείτε επίσης να κάνετε προεπισκόπηση των αρχείων για τα οποία δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας στη Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton. Για προεπισκόπηση, κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο στην ενότητα Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton και επιλέξτε το στοιχείο Προεπισκόπηση από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Για την προβολή των αρχείων στην δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο cloud, πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Περιορισμός χρήσης δικτύου στο παράθυρο Ρυθμίσεις τείχους προστασίας σε Χωρίς όριο.

Προσδιορισμός της χρήσης Internet από το προϊόν Norton

Προβολή αρχείων αντιγράφων ασφαλείας στη Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton

 1. Στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε κλικ στο στοιχείο Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton.

 2. Επιλέξτε τον προορισμό της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και μεταβείτε στο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας που περιέχει τα αρχεία για τα οποία δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας.

Επαναφορά αρχείου από ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας στη Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton

 1. Στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton.

 2. Επιλέξτε τον προορισμό αντιγράφων ασφαλείας και μεταβείτε στον προορισμό του συνόλου αντιγράφων ασφαλείας που περιέχει το αρχείο για το οποίο δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας.

 3. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Επιλέξτε με δεξί κλικ τα αρχεία που επιθυμείτε να επαναφέρετε στη μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά. Τα αρχεία επανατοποθετούνται στην αρχική τους θέση και αντικαθιστούν τα υπάρχοντα αρχεία.

  • Κάντε δεξί κλικ για να επιλέξετε τα αρχεία προς επαναφορά στη Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά σε. Μπορείτε να επιλέξετε να επαναφέρετε τα αρχεία σας στην Αρχική θέση ή σε Νέα θέση.

Διαγραφή αρχείου από ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας στη Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton

 1. Στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Μονάδα αντιγράφων ασφαλείας Norton.

 2. Επιλέξτε τον προορισμό αντιγράφων ασφαλείας και μεταβείτε στον προορισμό του συνόλου αντιγράφων ασφαλείας που περιέχει το αρχείο για το οποίο δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας.

 3. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε κάνοντας δεξί κλικ και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  • Επιλέξτε το αρχείο και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v19828933
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2021