Άλλα προϊόντα

Το Norton εμφανίζει λανθασμένη ημερομηνία συνδρομής

Το προϊόν Norton ενδέχεται να εμφανίζει λανθασμένο αριθμό ημερών συνδρομής για πολλούς λόγους. Ορισμένες από τις συνήθεις αιτίες εμφανίζονται παρακάτω. Επιλέξτε τη λύση που περιγράφει καλύτερα την κατάστασή σας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20100920013943EN_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 25/03/2019