Άλλα προϊόντα

Το Norton εμφανίζει λανθασμένη ημερομηνία συνδρομής

Το προϊόν Norton ενδέχεται να εμφανίζει λανθασμένο αριθμό ημερών συνδρομής για πολλούς λόγους. Ορισμένες από τις συνήθεις αιτίες εμφανίζονται παρακάτω. Επιλέξτε τη λύση που περιγράφει καλύτερα την κατάστασή σας.

Αν δεν αγοράσατε ανανέωση ή αναβάθμιση μέσω των ειδοποιήσεων λήξης του προϊόντος, οι μέρες της παλαιάς συνδρομής προστίθενται αυτόματα στη νέα συνδρομή. Για περισσότερη βοήθεια επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες και υποστήριξη μελών.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20100920013943EN
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 19/11/2019