Άλλα προϊόντα

Πολιτικές επιστροφής χρημάτων και ακύρωσης του Norton

Επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες μέλους για βοήθεια. Πρόκειται για τον ταχύτερο τρόπο να υποβάλετε αιτήματα ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων. Αν επιθυμείτε επιστροφή χρημάτων, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση Member Services. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζητήσετε ακύρωση και επιστροφή χρημάτων. Μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε ένα αίτημα επιστροφής χρημάτων εδώ. Συνιστάται να περάσετε από τις πολιτικές ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων πριν ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.

Ποια είναι η πολιτική ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων;

 • Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την αγορά σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Η πολιτική μας ενδέχεται να περιλαμβάνει το δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων. Ωστόσο, ελέγξτε τους παρακάτω όρους, διότι ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί. Η πολιτική μας είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε θεσμικά δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε βάσει νόμου.

 • Δεν είναι δυνατή η επιστροφή των εξόδων αποστολής, διαχείρισης και τυχόν ισχυόντων φόρων, με εξαίρεση ορισμένες πολιτείες και χώρες στις οποίες είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων για τα εν λόγω στοιχεία.

 • Αν επιστρέψετε μια προσφορά Norton ή/και λάβετε επιστροφή χρημάτων, δέχεστε να απεγκαταστήσετε και να διαγράψετε όλα τα αντίγραφα του λογισμικού από τις συσκευές σας. Επιπλέον, ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε την άδεια χρήσης κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ούτως ώστε να αποτρέπεται η περαιτέρω χρήση της.

 • Σημειώνεται ότι το δικαίωμά ακύρωσης, επιστροφής και λήψης επιστροφής χρημάτων ενδέχεται να διαφέρει αν η αγορά ή η χρέωση εκτελείται μέσω τρίτου μέρους (π.χ. καταστήματος εφαρμογών, παρόχου υπηρεσιών, μεταπωλητή, καταστήματος λιανικής πώλησης, προμηθευτή κ.λπ.). Ελέγξτε τους όρους της προσφοράς για περισσότερες πληροφορίες.

Ακύρωση της συνδρομής σας

 • Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή μέσω σύνδεσης στο Το Norton μου και απενεργοποίησης της ρύθμισης αυτόματης ανανέωσης ή επικοινωνώντας με τις Υπηρεσίες μέλους.

 • Αν ακυρώσετε τη συνδρομή σας, λάβετε υπόψη ότι το αίτημα ακύρωσης πρέπει να υποβληθεί δύο ημέρες πριν την ημερομηνία χρέωσης της ανανέωσης, προκειμένου η ακύρωση να διεκπεραιωθεί και να αποφύγετε τις χρεώσεις αυτόματης ανανέωσης.

 • Υπενθυμίζεται ότι αν ακυρώσετε, η συνδρομή σας δεν θα ανανεωθεί αυτόματα. Ωστόσο, η προστασία θα συνεχιστεί για τις εναπομένουσες ημέρες της τρέχουσας περιόδου συνδρομής (για την οποία έχει καταβληθεί αντίτιμο). Ενδέχεται, επίσης, να έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων σύμφωνα με την παρακάτω πολιτική επιστροφής χρημάτων.

 • Πακέτα συνδρομών Norton ή/και LifeLock:

  • Αν αγοράσατε πακέτο (μια ομάδα περισσότερων από μία συνδρομών), μπορείτε να ακυρώσετε μία συνδρομή ή ολόκληρη την ομάδα συνδρομών που απαρτίζουν το πακέτο ανά πάσα στιγμή.

  • Αν ακυρώσετε μόνο ένα τμήμα του πακέτου, οι υπόλοιπες υπάρχουσες συνδρομές σας ενδέχεται να διατηρηθούν και η ισχύουσα ετήσια ή μηνιαία τιμή ανανέωσης θα επηρεαστεί. Ελέγξτε τις τρέχουσες τιμές συνδρομής και ανανέωσης στη σελίδα Τιμολόγηση ανανέωσης ή καλέστε Υπηρεσίες μέλους, αν ο εν λόγω σύνδεσμος δεν είναι διαθέσιμος για τη χώρα σας.

  • Αν ακυρώσετε ολόκληρη την ομάδα συνδρομών που απαρτίζουν το πακέτο, η προστασία σας θα συνεχιστεί για τις εναπομένουσες ημέρες της τρέχουσας περιόδου συνδρομής (η περίοδος για την οποία έχει καταβληθεί αντίτιμο), αλλά δεν θα ανανεωθεί αυτόματα για την επόμενη περίοδο.

  • Ενδέχεται, επίσης, να έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων σύμφωνα με την παρακάτω ενότητα «Επιστροφές χρημάτων».

 • Με εξαίρεση την Ιαπωνία, αν αγοράσατε τη συνδρομή σας μέσω του καναλιού καταστημάτων λιανικής πώλησης και αποκτήσατε το Virus Protection Promise μέσω ενεργοποίησης της ρύθμισης αυτόματης ανανέωσης για αυτήν τη συνδρομή, θα χάσετε τα οφέλη του Virus Protection Promise αν ακυρώσετε τη συνδρομή σας.

Ακύρωση της συνδρομής σας - μόνο Ολλανδία

 • Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή μέσω σύνδεσης στο Το Norton μου και απενεργοποίησης της ρύθμισης αυτόματης ανανέωσης ή επικοινωνώντας με τις Υπηρεσίες μέλους.

 • Αν ακυρώσετε τη συνδρομή σας, λάβετε υπόψη ότι το αίτημα ακύρωσης πρέπει να υποβληθεί δύο ημέρες πριν την ημερομηνία χρέωσης της ανανέωσης, προκειμένου η ακύρωση να διεκπεραιωθεί και να αποφύγετε τις χρεώσεις αυτόματης ανανέωσης.

 • Αν ακυρώσετε μετά τη λήξη της πρώτης περιόδου, η συνδρομή σας θα τερματιστεί και θα έχετε το δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων κατ' αναλογία, η οποία υπόκειται στην παροχή ειδοποίησης έναν (1) μήνα εκ των προτέρων.

 • Αν ακυρώσετε πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου, η συνδρομή σας δεν θα ανανεωθεί αυτόματα. Ωστόσο, η προστασία θα συνεχιστεί για τις εναπομένουσες ημέρες της τρέχουσας περιόδου συνδρομής (για την οποία έχει καταβληθεί αντίτιμο). Ενδέχεται να έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων σύμφωνα με την παρακάτω πολιτική επιστροφής χρημάτων.

 • Πακέτα συνδρομών Norton:

  • Εάν αγοράσατε ένα πακέτο συνδρομών Norton (δηλαδή μία ομάδα με περισσότερες από μία συνδρομές), μπορείτε να ακυρώσετε μία ή ολόκληρη την ομάδα συνδρομών που αποτελούν το πακέτο ανά πάσα στιγμή.

  • Εάν ακυρώσετε μόνο ένα τμήμα του πακέτου, ενδέχεται να παραμείνει η άλλη υπάρχουσα συνδρομή (ή οι άλλες υπάρχουσες συνδρομές) σας και θα επηρεαστεί η ισχύουσα ετήσια ή μηνιαία τιμή ανανέωσης. Ελέγξτε τις τρέχουσες τιμές συνδρομής και ανανέωσης εδώ ή καλέστε τις Υπηρεσίες μέλους αν αυτός ο σύνδεσμος δεν είναι διαθέσιμος για τη χώρα σας.

  • Αν ακυρώσετε ολόκληρη την ομάδα συνδρομών Norton που απαρτίζουν ένα πακέτο μετά τη λήξη της πρώτης περιόδου, το πακέτο συνδρομών Norton θα τερματιστεί και θα έχετε το δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων κατ' αναλογία, η οποία υπόκειται στην παροχή ειδοποίησης ενός μήνα. Αν ακυρώσετε ολόκληρη την ομάδα συνδρομών Norton που απαρτίζουν ένα πακέτο πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου, η προστασία θα συνεχιστεί για τις εναπομένουσες ημέρες της τρέχουσας περιόδου συνδρομής (η περίοδος για την οποία έχει καταβληθεί αντίτιμο), αλλά δεν θα ανανεωθεί αυτόματα.

  • Ενδέχεται επίσης να έχετε το δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων, σύμφωνα με την παρακάτω πολιτική επιστροφής χρημάτων.

 • Αν αγοράσατε τη συνδρομή σας μέσω του καναλιού καταστημάτων λιανικής πώλησης και αποκτήσατε το Virus Protection Promise μέσω ενεργοποίησης της ρύθμισης αυτόματης ανανέωσης για αυτήν τη συνδρομή, θα χάσετε τα οφέλη του Virus Protection Promise αν ακυρώσετε τη συνδρομή σας.

Για βοήθεια και περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες μέλους.

Επιστροφές χρημάτων: Ετήσιες και μηνιαίες συνδρομές

Ετήσιες συνδρομές Norton, συνδρομές LifeLock ή Norton LifeLock (διάρκειας ενός ή περισσοτέρων ετών, ή άδεια χρήσης αορίστου χρόνου):

 • Εκτός και αν εξαιρείται από την παρούσα πολιτική, με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 60 ημερών, έχετε το δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων για την αγορά μιας ετήσιας συνδρομής, εφόσον υποβάλετε το αίτημά σας εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

 • Κάθε ετήσια ανανέωση πληροί τις προϋποθέσεις για επιστροφή χρημάτων της ετήσιας χρέωσης ανανέωσης, εφόσον υποβάλετε το αίτημά σας εντός 60 ημερών από τη χρέωση (δηλαδή από την ημερομηνία χρέωσης της ανανέωσης). Η επιστροφή χρημάτων περιορίζεται στο ποσό των χρεώσεων που καταβλήθηκαν για την εκάστοτε τρέχουσα περίοδο συνδρομής.

 • Με την αγορά μιας ετήσιας συνδρομής στην Υπηρεσία αφαίρεσης ιών Norton λαμβάνετε το δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων, εφόσον υποβάλετε το αίτημά σας εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Ωστόσο, αν η Υπηρεσία αφαίρεσης ιών Norton παρέχεται σε μορφή πακέτου με άλλη προσφορά Norton κατά τη στιγμή της αγοράς, τότε η πολιτική ακύρωσης, επιστροφής και επιστροφής χρημάτων για την Υπηρεσία αφαίρεσης ιών Norton θα είναι η ίδια με την πολιτική ακύρωσης, επιστροφής και επιστροφής χρημάτων που ισχύει για τη συνοδεύουσα προσφορά πακέτου Norton.

 • Με την αγορά μιας ετήσιας συνδρομής στο Κέντρο βοήθειας Norton Ultimate, λαμβάνετε το δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων, εφόσον υποβάλετε το αίτημά σας εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς ή εντός 60 ημερών από την ημερομηνία χρέωσης της ανανέωσης σε περίπτωση ετήσιας ανανέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι και στις δύο περιπτώσεις οι υπηρεσίες δεν θα έχουν εξαργυρωθεί κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.

Μηνιαίες συνδρομές (μηνιαίες ανανεώσεις):

 • Έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων για την ετήσια συνδρομή Norton που αγοράσατε, εφόσον υποβάλετε το αίτημα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της αγοράς. Αν ακυρώσετε, η συνδρομή σας δεν θα ανανεωθεί αυτόματα τον επόμενο μήνα, ωστόσο, η προστασία θα συνεχιστεί για τις εναπομένουσες ημέρες της τρέχουσας περιόδου συνδρομής (για την οποία έχει καταβληθεί αντίτιμο).

 • Έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων για την αγορά μιας μηνιαίας συνδρομής Κέντρου βοήθειας Norton Ultimate, αν υποβάλετε το αίτημά σας εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς ή σε περίπτωση μηνιαίων ανανεώσεων, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία χρέωσης της ανανέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι και στις δύο περιπτώσεις, οι υπηρεσίες δεν έχουν εξαργυρωθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

 • Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιστροφή χρημάτων για τη μηνιαία συνδρομή Norton Core, συμβουλευτείτε τα στοιχεία του Δρομολογητή WiFi Norton Core παρακάτω.

Σημειώνεται ότι το δικαίωμα επιστροφής και λήψης επιστροφής χρημάτων ενδέχεται να διαφέρει αν η αγορά ή η χρέωση εκτελείται μέσω τρίτου μέρους (π.χ. καταστήματος εφαρμογών, παρόχου υπηρεσιών, μεταπωλητή, καταστήματος λιανικής πώλησης, προμηθευτή κ.λπ.). Ελέγξτε τους όρους της προσφοράς για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες μέλους για βοήθεια. Πρόκειται για τον ταχύτερο τρόπο να υποβάλετε αιτήματα επιστροφής χρημάτων. Μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε ένα αίτημα επιστροφής χρημάτων εδώ.

Δρομολογητής Wifi Norton Core

 • Αν αγοράσατε ένα δρομολογητή Wifi Norton Core, έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων αν υποβάλετε το αίτημά σας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας. Δείτε την ενότητα Εγγύηση επιστροφής χρημάτων της Συμφωνίας άδειας χρήσης Norton για συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την εκκίνηση της διαδικασίας επιστροφής και επιστροφής χρημάτων ή επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες μέλους και την Υποστήριξη.

 • Αν ο δρομολογητής Wifi Norton Core είναι ελαττωματικός ή δεν λειτουργεί και η εν λόγω βλάβη προκύψει εντός είτε 1) ενός έτους από την πιο πρόσφατη ημερομηνία της αρχικής αποστολής εάν η αγορά έγινε μέσω του Norton.com, ή 2) ενός έτους από την αρχική αγορά λιανικής πώλησης που εκτελέσατε από τη Symantec ή τους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές αυτής, ανατρέξτε στην ενότητα Όροι περιορισμένης εγγύησης υλικού για ενδεχόμενη αποκατάσταση.

 • Αν η συνδρομή σας στο Norton Core Security Plus ανανεώθηκε αυτόματα και επικοινωνήσετε μαζί μας εντός 14 ημερών από την πρώτη μηνιαία χρέωση συνδρομής, τότε έχετε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων το οποίο περιορίζεται μόνο στην πρώτη μηνιαία χρέωση συνδρομής. Δεν θα υπάρξουν επιστροφές σε επόμενους μήνες καταβολής ανανέωσης μηνιαίας συνδρομής.

 • Σημειώνεται ότι το δικαίωμά λήψης επιστροφής χρημάτων ενδέχεται να διαφέρει αν η αγορά ή η χρέωση εκτελείται μέσω τρίτου μέρους (π.χ. καταστήματος εφαρμογών, παρόχου υπηρεσιών, μεταπωλητή, καταστήματος λιανικής πώλησης, προμηθευτή κ.λπ.). Αν αγοράσατε τον δρομολογητή WiFi Norton Core από τρίτο μέρος, οποιαδήποτε επιστροφή πρέπει να πραγματοποιηθεί στο σημείο αγοράς, σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής επιστροφής χρημάτων του εν λόγω μέρους.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση Υπηρεσίες μέλους. Πρόκειται για τον ταχύτερο τρόπο να υποβάλετε αιτήματα επιστροφής χρημάτων.

Norton Virus Protection Promise

Το Virus Protection Promise περιλαμβάνει μια υπηρεσία κατάργησης ιών που παρέχεται από ειδικούς του Norton και ενδέχεται να συνοδεύει τις ακόλουθες συνδρομές που πληρούν τις προϋποθέσεις: προγράμματα Norton 360 (συμπεριλαμβανομένου του LifeLock), Norton Security (Standard, Deluxe, Premium), Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus, Norton 360, Norton 360 Multi-Device και όλα τα προγράμματα Norton 360 (συμπεριλαμβανομένου του LifeLock). Στην απίθανη περίπτωση που δεν μπορούμε να καταργήσουμε τον ιό από τη συσκευή PC, Mac, Android ή/και iOS, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων για τη συνδρομή Norton που πληροί τις προδιαγραφές. Προκειμένου να έχετε το δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

 • Με εξαίρεση τους χρήστες που διαθέτουν συνδρομή στο Small Business, απαιτείται αγορά, ανανέωση ή αναβάθμιση της συνδρομής που πληροί τις προϋποθέσεις απευθείας από τη διεύθυνση Norton.com ή εγγραφή στην Υπηρεσία αυτόματης ανανέωσης Symantec με τη συνδρομή Norton που πληροί τις προϋποθέσεις.

 • Η επιστροφή χρημάτων θα υπολογίζεται επί του πραγματικού ποσού που καταβλήθηκε για την τρέχουσα περίοδο της συνδρομής που πληροί τις προϋποθέσεις. Αν αγοράσατε πακέτο (αγορά συνδρομής που πληροί τις προϋποθέσεις μαζί με άλλη προσφορά Norton), η επιστροφή χρημάτων θα περιορίζεται στην συνιστώμενη τιμή λιανικής του κατασκευαστή της συνδρομής που πληροί τις προϋποθέσεις για την τρέχουσα περίοδο, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της τιμής που καταβλήθηκε για το εν λόγω πακέτο. Διαφορετικά, αν η αγορά πακέτου περιλαμβάνει συνδρομή που πληροί τις προϋποθέσεις μαζί με προϊόν που δεν παρέχεται από το , η επιστροφή χρημάτων θα περιορίζεται στην συνιστώμενη τιμή λιανικής του κατασκευαστή για την τρέχουσα περίοδο μόνο της συνδρομής Norton που πληροί τις προϋποθέσεις, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της τιμής που καταβλήθηκε για το εν λόγω πακέτο. Αν λάβατε το Virus Protection Promise ως τμήμα της ετήσιας, δωρεάν συνδρομής σας στο Norton Core Security Plus κατά την αγορά του Norton Core, δεν έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων. Ωστόσο, αν αγοράσατε μια αρχική συνδρομή που πληροί τις προϋποθέσεις και η τρέχουσα περίοδος αυτής προστέθηκε στην περίοδο της δωρεάν συνδρομής στο Core Security Plus ως τμήμα μιας προσφοράς αναβάθμισης, η επιστροφή χρημάτων θα υπολογίζεται επί του πραγματικού ποσού της τιμής που καταβλήθηκε για την τελευταία περίοδο της αρχικής συνδρομής Norton που πληροί τις προϋποθέσεις. Οι επιστροφές χρημάτων δεν περιλαμβάνουν τυχόν εκπτώσεις, έξοδα αποστολής και διαχείρισης και ισχύοντες φόρους, με εξαίρεση ορισμένες πολιτείες και χώρες στις οποίες είναι δυνατή η επιστροφή των εξόδων αποστολής, διαχείρισης και των φόρων.

 • Αν αγοράσατε τη συνδρομή Norton από κατάστημα λιανικής πώλησης, απαιτείται απόδειξη αγοράς.

 • Η Symantec δεν φέρει ευθύνη και η επιστροφή χρημάτων ΔΕΝ ισχύει για τυχόν απώλεια ή ζημιές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ιών.

 • Οι ισχύοντες νόμοι ή κανονισμοί της χώρας στην οποία θα εκτελεστεί η υπηρεσία κατάργησης ιών ενδέχεται να περιορίσουν ή να μεταβάλουν τη διαθεσιμότητα ή το πεδίο εφαρμογής του Virus Protection Promise.

Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.norton.com/guarantee για να δείτε τους Όρους και τις προϋποθέσεις του Norton Virus Protection Promise στην περιοχή σας.

Norton Virus Protection Promise για το Norton Core

Αν είστε συνδρομητής στο Norton Core Security Plus, έχετε δικαίωμα λήψης του Virus Protection Promise.

 • Αν ο ειδικός Norton δεν είναι σε θέση να καταργήσει τον ιό από τη συσκευή PC, Mac, smartphone ή/και tablet του πελάτη, η επιστροφή χρημάτων θα υπολογίζεται επί του πραγματικού ποσού της τιμής που καταβλήθηκε για την τρέχουσα περίοδο της συνδρομής Norton Core Security Plus.

 • Αν λάβατε το Virus Protection Promise ως τμήμα της ετήσιας, δωρεάν συνδρομής σας στο Norton Core Security Plus κατά την αγορά του Norton Core, δεν έχετε δικαίωμα λήψης επιστροφής χρημάτων.

 • Αν αγοράσατε μια αρχική συνδρομή που πληροί τις προϋποθέσεις και η τρέχουσα περίοδος αυτής προστέθηκε στην περίοδο της δωρεάν συνδρομής στο Core Security Plus ως τμήμα μιας προσφοράς αναβάθμισης, η επιστροφή χρημάτων θα υπολογίζεται επί του πραγματικού ποσού της τιμής που καταβλήθηκε για την τελευταία περίοδο της αρχικής συνδρομής Norton που πληροί τις προϋποθέσεις.

ΤΟ NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ PC, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ MAC ΚΑΙ SMARTPHONE ANDROID Ή/ΚΑΙ IOS ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΣΚΕΥΕΣ IοT (INTERNET OF THINGS - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ), ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ, ΚΑΜΕΡΕΣ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ, ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ.

Οι επιστροφές χρημάτων δεν περιλαμβάνουν τυχόν εκπτώσεις ή επιστροφές χρημάτων που ίσχυσαν, καθώς και τυχόν έξοδα αποστολής, διαχείρισης και ισχύοντες φόρους, με εξαίρεση ορισμένες πολιτείες και χώρες όπου είναι δυνατή η επιστροφή των εξόδων αποστολής, διαχείρισης και φόρων. Η επιστροφή χρημάτων δεν ισχύει για τυχόν βλάβες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ιών.

Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.norton.com/guarantee για να δείτε τους Όρους και τις προϋποθέσεις του Norton Virus Protection Promise στην περιοχή σας.

Εξαιρέσεις στις πολιτικές ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων

 • Οι ακόλουθες αγορές δεν παρέχουν δικαίωμα εγγύησης επιστροφής χρημάτων στα πλαίσια των πολιτικών ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων:

  • Λογισμικό Not For Resale (NFR - Λογισμικό που δεν προορίζεται για μεταπώληση)

  • Ορισμένες προσφορές Norton LifeLock που παρέχονται σε πακέτο με προσφορές που δεν προέρχονται από το Norton

  • Ορισμένες αγορές που διεκπεραιώνονται από τρίτο μέρος (π.χ., κατάστημα εφαρμογών, πάροχο υπηρεσιών, μεταπωλητή, κατάστημα λιανικής πώλησης, προμηθευτή κ.λπ.)

  • Επαναλαμβανόμενες αγορές της ίδιας προσφοράς για τις οποίες ελήφθη επιστροφή χρημάτων στο παρελθόν

  • Υπηρεσίες Norton που έχουν ήδη εξαργυρωθεί ή εγκατασταθεί

  • Αγορές που εκτελούνται στο Apple® App Store

 • Η παρούσα πολιτική ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων δεν ισχύει για προϊόντα Symantec Small Business.

Αν είστε ιδιώτης ή οντότητα που πληροί τις προϋποθέσεις απαλλαγής από φόρο και έχετε χρεωθεί φόρο, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα επιστροφής του ποσού του φόρου που χρεωθήκατε. Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επιστροφών, ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική επιστροφών Symantec Business Store, το σχετικό πιστοποιητικό άδειας χρήσης, τη συμφωνία πωλήσεων ή την Υποστήριξη της Symantec για επιχειρήσεις.

Δικαίωμα υπαναχώρησης που ισχύει μόνο για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία

 • Εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, ενδέχεται να έχετε το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς παροχή αιτιολογίας, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι γνωστό ως «Περίοδος υπαναχώρησης».

 • Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ενότητα Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης με το Norton.

Λήψη βοήθειας

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20100113164023EN
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 19/11/2019