Άλλα προϊόντα

Mήνυμα: «Μη έγκυρο κλειδί προϊόντος»

Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται όταν ο κωδικός προϊόντος δεν έχει πληκτρολογηθεί σωστά ή εάν ο κωδικός προϊόντος προορίζεται για διαφορετικό προϊόν και έκδοση.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά το κλειδί προϊόντος

 • Πληκτρολογήστε το κλειδί προϊόντος ξανά. Πληκτρολογήστε το προσεκτικά ακριβώς όπως εμφανίζεται. Το κλειδί προϊόντος είναι ένας συνδυασμός αλφαβητικών και αριθμητικών χαρακτήρων. Δεν περιέχει ειδικούς χαρακτήρες.

  Αν αγοράσατε συσκευασμένο προϊόν στο Internet ή σε κάποιο τοπικό κατάστημα, το κλειδί προϊόντος βρίσκεται είτε εντός του κουτιού, είτε είναι εκτυπωμένο σε μια κάρτα μέσα στο κουτί.

  Εάν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις,

Συνηθισμένα λάθη κατά την εισαγωγή του κλειδιού προϊόντος

  • Τα κενά στο κλειδί προϊόντος θα προκαλέσουν σφάλμα.

  • Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις πληροφορίες άδειας χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος που χρησιμοποιείτε. Οι πληροφορίες άδειας χρήσης ενός προϊόντος Norton δεν είναι εναλλάξιμες με ένα άλλο προϊόν Norton.

   Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλειδί προϊόντος για την προστασία Norton για να ενεργοποιήσετε το Norton Utilities Premium. Μπορείτε να βρείτε το κλειδί προϊόντος για το Norton Utilities Premium στη σελίδα Η συνδρομή μου του λογαριασμού σας.

  • Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται μήνυμα που να δείχνει εσφαλμένες ή μη έγκυρες πληροφορίες άδειας χρήσης, βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε τις πληροφορίες άδειας χρήσης ακριβώς όπως φαίνονται.

   Ορισμένοι χαρακτήρες (όπως ο αριθμός 0 και το γράμμα O) μπορεί να μοιάζουν πολύ. Δοκιμάστε να ελέγξετε ξανά τα εξής: τα γράμματα O, l (πεζό l), I (κεφαλαίο I) και τους αριθμούς 0 (μηδέν) και 1 (ένα).

Αν εξακολουθούν να εμφανίζονται μηνύματα μη έγκυρης άδειας χρήσης, επικοινωνήστε με Υπηρεσίες και υποστήριξη πελατών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20090504170737EN
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 26/06/2020