Άλλα προϊόντα

Reset or change a Sudo profile phone number in Norton Privacy Manager

When you have not used all your allotted phone numbers 1, you have the option to reset or change a phone number in your Sudo profile.

Reset or change a phone number

 1. Launch Norton Privacy Manager.

  Enter the password that you provided when setting up Norton Privacy Manager and tap Unlock App.

 2. Tap the name of the Sudo on the top left corner of the home screen to launch the Sudo screen.

 3. To update the phone number, tap the symbol of the Sudo to launch the Sudo Settings screen.

 4. In the Sudo Settings screen, under Phone, tap Delete and follow the on-screen instructions to delete the phone number.

 5. Tap Add a phone number

  You are taken through the steps of creating a new phone number for your Sudo profile. If you have used all your allotted phone numbers, you can purchase another number or upgrade to the next plan.

  When you reset your phone number, all phone history including call records, message data, and emails related to the phone number are deleted permanently.

1 - Out-of-App calling and messaging is limited to US and Canada.

Since 2008, Norton Labs has allowed us to foster a dialogue with technology enthusiasts and early adopters around new innovative products and services we bring to the market. We invite all forms of feedback to help us create and improve online privacy solutions for digital citizens today and tomorrow.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v130403543
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2019