Άλλα προϊόντα

Turn off or turn on Norton Privacy Manager notification settings

Norton Privacy Manager allows you to turn off or turn on notifications for messages 1,2, phone calls 1,2, and emails for each Sudo profile.

Turn off or turn on notifications on Android and iOS

 1. Launch Norton Privacy Manager.

 2. Enter the password that you provided when setting up Norton Privacy Manager.

  If you are prompted to sign in with Touch ID, tap the Touch ID, and follow the on-screen instructions.

 3. Tap the icon in the top left corner and tap Settings.

 4. In the Settings screen, under Sudo Settings, tap the Sudo profile for which you need to change the notification.

 5. In the Sudo Settings screen, under Advanced Sudo Settings or Advanced, tap Notifications.

 6. In the Notifications screen, do one of the following:

  • To edit message notifications, under Messages, in the Receive Message Notifications, move the On/Off slider to Off or On.

   • If you turn off Receive Message Notifications, you cannot change the tone of the incoming messages.

  • To edit calling notifications, under Calls, in the Receive Call Notifications, move the On/Off slider to Off or On.

   • If you turn off Receive Call Notifications, you cannot change the tone of the incoming calls.

  • To edit email notifications, under Emails, in the Receive Email Notifications, move the On/Off switch to Off or On.

   • If you turn off Receive Email Notifications, you cannot change the tone of the incoming messages.

1 - 300 minutes and 500 messages per month, are the total number of minutes and messages included in the plan. Additional minutes and messages cannot be purchased at this time.

2 - Out-of-App calling and messaging is limited to US and Canada.

Since 2008, Norton Labs has allowed us to foster a dialogue with technology enthusiasts and early adopters around new innovative products and services we bring to the market. We invite all forms of feedback to help us create and improve online privacy solutions for digital citizens today and tomorrow.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v130344257
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2019