Άλλα προϊόντα

Manage Norton Privacy Manager contacts

The contacts present in your iOS and Android address book are synced with your Norton Privacy Manager account when you when you first set up the app. Contacts are shared across all Sudo profiles by default. However, you can assign individual contacts to Sudo profiles to customize their contact lists.

View all contacts or contacts for individual Sudo profiles

 1. Launch Norton Privacy Manager.

 2. Enter the password that you provided when setting up Norton Privacy Manager and tap Unlock App.

  If you are prompted to sign in with Touch ID, tap the Touch ID, and follow the on-screen instructions.

 3. In the top-right corner of the Sudo screen, tap the icon and tap Contacts.

 4. The All Contacts list is displayed by default.

  Select an item in the drop-down list to filter for Device Contacts, Norton Privacy Manager contacts, or individual Sudo contacts.

Assign contact to specific Sudo profile

 1. Launch Norton Privacy Manager.

 2. Enter the password that you provided when setting up Norton Privacy Manager and tap Unlock App.

  If you are prompted to sign in with Touch ID, tap the Touch ID, and follow the on-screen instructions.

 3. In the top-right corner of the Sudo screen, tap the icon and tap Contacts.

 4. From the All Contacts drop-down list, select the contact for which you want to assign a Sudo profile.

 5. In the Contact Details screen, tap the drop-down list next to Assigned to.

 6. In the Assign Contact screen, tap the Sudo for which you want the Sudo to be assigned.

  The contact is assigned to the profile.

Share Contact

 1. Launch Norton Privacy Manager.

 2. Enter the password that you provided when setting up Norton Privacy Manager and tap Unlock App.

  If you are prompted to sign in with Touch ID, tap the Touch ID, and follow the on-screen instructions.

 3. In the top-right corner of the Sudo screen, tap the icon and tap Contacts.

 4. From the All Contacts drop-down list, tap the contact which you want to share.

 5. In the Contact Details page, tap Share Contact and do one of the following:

  • If you want to share the contact through Norton Privacy Manager, tap Share from Norton Privacy Manager and follow the on-screen instructions.

  • If you want to share the contact through other applications, tap Share from my device and follow the on-screen instructions.

Since 2008, Norton Labs has allowed us to foster a dialogue with technology enthusiasts and early adopters around new innovative products and services we bring to the market. We invite all forms of feedback to help us create and improve online privacy solutions for digital citizens today and tomorrow.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v129908972
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2019